İcra ceza mahkemesine nasıl dava açılır? İcra ceza mahkemesi hangi davalara bakar?

İcra ceza mahkemesine nasıl dava açılır? İcra ceza mahkemesi hangi davalara bakar?
cra Mahkemeleri, icra işlemleri sırasında meydana gelen usulsüzlük ve suistimaller nedeniyle çeşitli cezalar verebilir. Bu cezalar arasında hapis ve adli para cezası, disiplin hapsi, tazyik hapsi ve hapsen tazyik kararları bulunur.

İcra ceza mahkemeleri, İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde belirlenen özel yetkili mahkemeler olup, icra hukukuna ilişkin suçlar ve anlaşmazlıkların çözümlendiği yerlerdir.

Bu mahkemeler, icra işlemleri sırasında yaşanan usulsüzlükler, suistimaller ve kanuna aykırı davranışlarla ilgili davalara bakar. İşte icra ceza mahkemeleri ile ilgili merak edilen bazı sorular ve bu sorulara verilebilecek özgün cevaplar:

İcra Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

İcra ceza mahkemeleri, İcra ve İflas Kanunu'nun 331 ve 345. maddeleri arasında tanımlanan, özellikle icra işlemleri sırasında gerçekleşebilecek suçlara ilişkin davalara bakar. Bu davalara örnek olarak ihaleye fesat karıştırma, iflasa ve icraya yönelik suçlar sayılabilir. Ayrıca, bu mahkemeler İcra-iflas Kanunu, Çek Kanunu gibi özel kanunlarda düzenlenen suçlara da bakmakla yükümlüdür.

İcra Ceza Mahkemelerinde Hangi Suçlar Görülür?

İcra ceza mahkemeleri, ihaleye fesat karıştırma, iflas ve icra işlemlerine yönelik suçlar, haciz işlemleri, konkordato başvuruları ve taşınmazların teslim işlemleri gibi konularda yetkilidir. Bu suçlar genellikle icra ve iflas işlemleri sırasında meydana gelen hukuka aykırı eylemleri kapsar.

İcra Mahkemesi Neden Açılır?

İcra mahkemeleri, İcra ve İflas Kanunu'nun 4. maddesi gereğince, icra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetlerin incelenip karara bağlandığı yerlerdir. İcra dairelerinin yaptığı işlemleri iptal etme, durdurma veya bu işlemler nedeniyle zarara uğrayan kişilerin tazminat talep edebilmesi için icra mahkemeleri devreye girer.

İcra Ceza Davası Ne Kadar Sürer?

İcra ceza davalarının süresi, genellikle davanın açıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde borçluya tebliğ edilmesi ve bu süreç içinde işlemlerin tamamlanmasını kapsar. Ancak, davanın sonuçlanma süresi alacaklı ile borçlu arasındaki borç ilişkisinin niteliğine ve davanın karmaşıklığına göre değişiklik gösterebilir.

İcra Ceza Suçları Uzlaşmaya Tabi mi?

Evet, 6763 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda tanımlanan icra ceza suçları uzlaştırma müessesine tabi hale getirilmiştir. Bu, tarafların dava açmadan önce veya dava sürecinde uzlaşma yoluna gitmelerine olanak tanır, böylece zaman ve maliyetten tasarruf sağlanabilir.

İcra Ceza Mahkemesinde Tanık Dinlenir mi?

İcra ceza mahkemeleri, esas olarak dosyaya sunulan yazılı delillere dayanarak karar verir. Kural olarak tanık dinlenmez, yemin delili veya ticari defterler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılamaz. Ancak, mahkemenin takdirine bağlı olarak özel durumlarda farklı yöntemlere başvurulabilir.

İcra Mahkemesi Ceza Verir mi?

Evet, İcra Mahkemeleri, icra işlemleri sırasında meydana gelen usulsüzlük ve suistimaller nedeniyle çeşitli cezalar verebilir. Bu cezalar arasında hapis ve adli para cezası, disiplin hapsi, tazyik hapsi ve hapsen tazyik kararları bulunur. İcra Mahkemeleri tarafından verilen bu cezaların infazı da yasal düzenlemelere göre gerçekleştirilir.

İcra Ceza Mahkemesi Neden Açılır?

İcra ceza mahkemesinde dava açılma sebepleri olarak kanunda öngörülen icra ceza mahkemesinin alanına giren suçlar sayılabilir. Bu suçlar şunlardır:

 • Borçlunun alacaklısını zarara sokmak amacıyla mevcudunu eksiltmesi suçu,
 • Borçlunun kendisini aciz duruma düşürmesi veya durumunu ağırlaştırması suçu,
 • İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin etme suçu,
 • Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu suçu,
 • Konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada yetkili kimseleri hataya düşürme suçu,
 • Kiracının işlediği suçlar,
 • Müflisin mallarını vermeyenlerin işlediği suçlar,
 • Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi suçu,
 • Ticareti terk etme suçu,
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu,
 • Taahhüdü ihlal suçu,
 • Çocuk teslimi emrine muhalefet suçu,
 • İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girme suçu,
 • İcra İflas Kanunu 30. ve 31. maddelerde yer alan hükümlere uymama suçu,
 • Nafaka ödenmemesi veya nafaka kararına uymama suçu,
 • Artırmadan çekilme suçu.

İcra ceza mahkemesine suçun niteliği itibariyle mahkemenin alanına girmeyen, kanunda öngörülmemiş herhangi bir davanın açılması mümkün değildir.

İcra Ceza Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

Halihazırda usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiş ve sonuç alınamamış bir icra takibiniz var ise, kanunda öngörülen çerçeveler dahilinde icra ceza mahkemelerine başvurarak alacağınızın tahsili için hukuki süreci başlatabilirsiniz. Kişilerin bu süreçte alanında uzman bir avukattan yardım almaları gerekmektedir.

Gerekli belgelerin tamamlanması ve avukata yetki verilmesinin ardından, davanın açılması için bulunduğunuz bölge icra ceza mahkemesine başvurulur. Başvurunuzun haklı ve hukuka uygun bulunması ile birlikte dava süreci başlamış olur.

İcra Ceza Mahkemesinde Duruşmaya Katılmama Halinde Ne Olur?

Mahkemelerde müşteki, sanık ya da tanık sıfatı ile yer almanız gerekebilir. Mahkeme tarafında duruşmanın güne ve saati size tebliğ edilmektedir. Tebligata uygun olarak mahkemede hazır bulunmanız gerekmektedir. Özellikle ceza davalarında tebligata uymamanız halinde bu durumun yaptırımları bulunmaktadır.

Sanık sıfatı ile çağrıldığınız halde katılmadığınız duruşma dolayısı ile polis aracılığı ile zorla duruşmaya katılmanız sağlanabilir ya da hakkınızda yakalama kararı çıkarılabilir. Tanık sıfatı ile mahkemede bulunmanızın gerektiği hallerde de tanıklıktan çekilme hakkı bulunanlar dışında herkes davaya katılım göstermek zorundadır. Aynı zamanda duruşmada size sorulan soruları doğru cevaplama sorumluluğunuz bulunmaktadır.

İcra Ceza Mahkemesi Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Eğer halihazırda icra ceza mahkemesi bünyesinde devam eden ve aleyhinizde açılmış bir dava mevcut ise, mahkeme tarafından verilen kararın tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde bulunduğunuz bölge asliye ceza mahkemesine bir dilekçe ile itirazınızı bildirmeniz gerekmektedir.

Talebiniz mahkeme tarafından incelenir ve ardından mahkeme itirazın kabulüne ya da reddine karar verebilir. İtiraz incelemesinin yapılmasının ardından eğer mahkeme itirazınızın reddine karar verirse verilen bu karar kesin hüküm niteliği taşımaktadır.

Bu haber toplam 805 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara