İcra takibi nasıl durdurulur? İlamlı, İlamsız ve Kesinleşmiş Banka İcra Takibi Nasıl Durdurulur?

İcra takibi nasıl durdurulur? İlamlı, İlamsız ve Kesinleşmiş Banka İcra Takibi Nasıl Durdurulur?
İcra takibine itiraz etme, itirazın sonuçları ve ilamsız icra takibinin akıbeti gibi konular, borçlular için önem taşır. İşte, icra takibi nasıl durdurulur süreçlerine ilişkin detaylı merak edilen hususlar.

İcra tebligatına itiraz, borçluların karşılaştıkları icra takiplerine karşı yasal bir savunma mekanizması sunar. İtiraz süreci, hem prosedürel adımları hem de potansiyel sonuçları itibarıyla, icra hukukunun önemli bir parçasıdır. İşte icra tebligatına nasıl itiraz edileceğine dair bir özet:

İcra Tebligatına İtiraz Nasıl Yapılır?

Bir kişi, icra takibine karşı çıkmak istediğinde, itirazını ilgili icra dairesine dilekçe yoluyla sunmalıdır. Tebligatta itiraz için belirlenen bir süre varsa, bu süre zarfında itirazın yapılması gerekmektedir. Süre belirtilmemişse, itiraz için genellikle 5 ila 7 gün arasında bir zaman dilimi tanınır.

İtirazın Yapılacağı Yer Neresidir?

Ödeme emrine itiraz, ilgili icra dairesine yapılmalıdır. Borçlu, kendi bulunduğu yerin icra dairesine veya takibin yapıldığı icra dairesine itirazını iletebilir. İtiraz, ya yazılı bir dilekçe ile ya da sözlü olarak gerçekleştirilebilir.

İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar?

Genel olarak, ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği andan itibaren itiraz için yedi günlük bir süre başlar. Bu süre içinde itirazın yapılması gerekmektedir. İlk gün bu hesaba dahil edilmez ve sadece iş günleri sayılır; resmi tatiller ve hafta sonları bu süre hesaplamasına katılmaz.

İtiraz Edilirse Ne Olur?

İtirazın icra dairesi tarafından kabul edilmesi halinde icra takibi durdurulur. İcra müdürlüğü, itirazı değerlendirdikten sonra kabul veya ret kararı verir. İtiraz kabul edilirse, alacaklı, itirazın kaldırılması için mahkemeye başvurmalıdır.

Hangi Mahkemeye İtiraz Edilir?

İtiraz, ödeme emrinin tebliğ edildiği icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır. Mahkeme, itiraz üzerine gerekli incelemeleri yapar ve şikayetin geçerliliğine karar verir. İtiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gündür.

İcra Takibinin İptali İçin Şartlar Nelerdir?

İcra takibinin iptali için borcun, faizlerin ve ilgili tüm giderlerin ödenmiş olması gereklidir. Takip, borcun tamamen ödenmesi halinde iptal edilebilir; kısmi ödemeler, borcun kısmi iptalini gündeme getirebilir.

İmzaya İtiraz Takibi Durdurur Mu?

İmzaya yapılan itiraz, satış işlemi dışındaki icra işlemlerini durdurmaz. Ancak, icra mahkemesi, duruşma öncesi yaptığı inceleme sonucunda itirazı geçerli bulursa, icra takibini geçici olarak durdurabilir.

Kambiyo Senetlerine Özel Haciz Yoluyla Takipte İtiraz Süresi Kaç Gündür?

Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren beş gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. İtirazın gerekçelerinin açıkça belirtilmesi zorunludur. İtiraz yapılmazsa, ödeme ve mal beyanı için on günlük bir süre tanınır.

Borçlu İmzaya veya Borca Nasıl İtiraz Edebilir?

Borçlu, icra takibine konu olan kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ederek, ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde imzaya itiraz hakkını kullanabilir.

Kesinleşmiş İcra Takibi Nasıl Durdurulur?

Bir borçlunun aldığı ödeme emrine karşı yedi gün içinde yazılı veya sözlü olarak yapacağı itiraz, kesinleşmiş icra takibini duraklatabilir. Bu süreçte borçlunun itirazı, alacaklının dava yoluyla itirazın iptalini istemesine yol açar ve bu durumda borcun varlığını ispatlama görevi alacaklıya düşer.

Gecikmiş İtiraz Takibi Durdurur Mu?

Geçerli ve zamanında yapılan bir itiraz, icra takibini otomatik olarak durdurabilir. Ancak, zamanında yapılmamış itirazlar genellikle takibi durdurmaz. Eğer icra mahkemesi daha önce takibin durdurulmasına yönelik bir karar almamışsa ve borçlu makul bir mazeret sunabilirse, mahkeme takibi durdurma kararı verebilir.

İlamsız İcra İtirazının İptali Davası Açılmazsa Ne Olur?

Alacaklı, itirazın iptali için dava açmazsa, gerçekleştirilen ilamsız icra takibi bir yılın sonunda kendiliğinden düşer. Ancak, bu durum alacaklının, genel hukuk kuralları çerçevesinde alacağını dava yoluyla talep etme hakkını etkilemez. Alacaklı, bir yıllık sürenin dolmasının ardından dahi alacağını talep edebilir.

Banka icra takibi nasıl durdurulur?

Bir borcun tamamı muaccel hale gelir ve banka tarafından borçluya ihtarname çekilir. İhtarnamede, borcun 30 gün içinde ödenmesi gerektiği belirtilir. Ardından, üst üste iki taksitin ödenmemesi durumunda, hesaplanan 30 günlük süreye ek olarak 90 gün (3 ay) sonra yasal takip süreci başlatılır. Banka icra takipleri genellikle ilamsız icra takibi şeklinde gerçekleşir. İcra müdürlüğüne borca, yetkiye, faize itiraz edildiğinde icra takibi durur.

Senette borca itiraz takibi durdurur mu?

İmzaya itiraz dışında kalan tüm itirazlar borca itirazı kapsamına girer. Borçlu, ödeme emrinin tebliğini takiben 5 gün içinde bir dilekçe ile borca itiraz edebilir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan takiplerde ise borca itiraz takibi durmaz, sadece senetin satışını durdurur.

Borca itiraz eden menfi tespit davası açabilir mi?

Alacaklının genel haciz yoluyla ilamsız takip yapması durumunda, ödeme emrini alan borçlu ödeme emrine itiraz etme süresi içinde itirazda bulunabilir veya menfi tespit davası açabilir, hatta her iki yola da başvurabilir.

Menfi tespit davası hangi durumlarda açılır?

İcra ve İflas Kanunu (İİK) Madde 72'ye göre, Menfi Tespit Davası, gerçekte var olmayan bir borç ya da geçersiz bir hukuki ilişki nedeniyle hakkında icra takibi yapılmış veya icra takibi tehdidi altında olan bir kişinin (borçlunun) gerçekte borçlu olmadığını kanıtlamak için açılan bir davadır.

Menfi tespit davası icra takibini durdurur mu?

Yukarıda belirtildiği gibi, icra takibinden sonra açılan menfi tespit davalarında icra takibi durmaz. Ancak, alacağın %15'inden az olmamak kaydıyla teminat gösterilmesi halinde mahkeme takdirine bağlı olarak icra veznelerindeki paranın alacaklıya ödenmemesi sağlanabilir.

İlamsız icra takibi nasıl durdurulur?

Borçlu, ödeme emrine itirazı, takip talebinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine bildirmelidir. Ödeme emrine itiraz edilmesi durumunda takip, itiraz bertaraf edilene kadar durur. İtirazın süresi içinde bertaraf edilmesi durumunda takip, kaldığı yerden devam eder.

Bu haber toplam 677 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara