İcra Dosyası Ne Zaman Düşer? İcra Dosyasının Düşmesi ve Kapalı İcra Dosyası Nedir?

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer? İcra Dosyasının Düşmesi ve Kapalı İcra Dosyası Nedir?
İcra dosyalarında 1 yıllık süre içinde haciz işlemi yapılmazsa dosya takipsizlik nedeniyle kapalıya düşer. Kapalı dosyadan haciz işlemi yapılamaz; dosyanın yenilenmesi gerekir. İcra dosyaları genellikle 10 yıl sonra zaman aşımına uğrar.

İcra süreçleri, borç-alacak ilişkilerinin yasal yollarla çözüme kavuşturulması için önemli bir mekanizmadır.

Bu süreçlerde, icra dosyalarının işlemden kaldırılması, kapalı dosyalar, haciz işlemleri ve zaman aşımı gibi konular, hem borçlular hem de alacaklılar için önem taşır. Aşağıda, bu konulara ilişkin detaylı bilgiler sunulmuştur:

1. İcra Dosyalarında Dosyanın İşlemden Kaldırılması Nedir?

İcra dosyaları, eğer 1 yıllık süre içinde herhangi bir haciz işlemi yapılmazsa, "takipsizlik" nedeniyle işlemden kaldırılır. Bu durum, dosyanın geçici olarak askıya alınmasını ifade eder ve alacaklının belirli bir süre içinde takibi yeniden başlatmaması durumunda sürecin sona ermesine neden olur.

2. UYAP'ta Kapalı Görünen İcra Dosyası Nedir?

UYAP sistemine girildiğinde bir icra dosyasının kapalı görünmesi, alacaklı tarafından veya avukatı tarafından bir yıl boyunca haciz veya icraya yönelik herhangi bir işlem yapılmadığını gösterir. Dosyalar, sistemi gereksiz yere meşgul etmemek adına, 1 yıl boyunca işlem yapılmaması halinde otomatik olarak kapalıya düşer.

3. Kapalı Dosyadan Hacze Çıkılır Mı?

Kapalı bir dosyadan haciz işlemi yapılamaz. Öncelikle dosyanın yeniden aktif hale getirilmesi için gerekli harçların yatırılması ve dosyanın yenilenmesi gerekmektedir. Kapalı dosya, bir anlamda "uykuya dalmış" bir dosyadır ve aktif olarak üzerinde işlem yapılamaz.

4. Dosyam Kapalı Görünüyor Ne Yapmalıyım?

Borçlu olduğunuz bir icra dosyası kapalı görünüyorsa, zamanaşımı süresinin dolmasını bekleyebilirsiniz. Alacaklı, zamanaşımı süresi dolmadan dosyayı yenilerse, icranın geri bırakılması için icra hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz.

5. İcranın Geri Bırakılmasına İlişkin Karar Nedir?

Genelde icra dosyaları, 10 yıllık sürenin dolmasıyla zaman aşımına uğrar. Kambiyo senetlerinde bu süre 3 yıldır. Zaman aşımına uğrayan borçlar için açılan "icranın geri bırakılması davası" sonucunda, icra süreci resmi olarak sona erer. Alacaklının, bu karara 7 gün içinde itiraz etmemesi halinde, icranın geri bırakılması kesinleşir.

6. İcra Mahkemesinin Kararıyla Takibin Durdurulması veya İptali Davası

İcra ve İflas Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca, borçlu borcunu ödediğini veya alacaklının kendisine süre verdiğini belgeleyebilirse, icra takibinin durdurulması veya iptali için icra mahkemesine başvurabilir. Aynı şekilde, borçlu borcun zaman aşımına uğradığını iddia ederse, bu iddia mahkeme tarafından incelenir ve icranın devamına veya geri bırakılmasına karar verilir.

7. İlamın Zaman Aşımına Uğradığı İddiası

İcra takibinin temelini oluşturan ilamın zaman aşımına uğradığı iddiası, icra mahkemesi tarafından incelenir. Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kendisine tebliğ edilmesinden sonra 7 gün içinde, zamanaşımının gerçekleşmediğini ispatlamak amacıyla dava açabilir.

8. Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, çeşitli alacak türleri için belirlenen zamanaşımı süreleri vardır. Genellikle alacakların büyük bir kısmı için 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanırken, bazı özel durumlarda 5 yıllık veya kambiyo senetlerinde 3 yıllık süreler geçerlidir.

Bu haber toplam 334 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara