Banka Ne Zaman Avukata Verir? Banka ne kadar sürede icraya verir?

Banka Ne Zaman Avukata Verir? Banka ne kadar sürede icraya verir?
Bankalara kredi ya da kredi kartı borcunun ödenmediği durumlarda yasal takibe gelmeden önce önünüzde 90 günlük bir süre vardır. Belirtilen bu süre içerisinde ödeme yapmıyorsanız yasal takip başlatılacaktır.

Banka Ne Zaman Avukata Verir? Bankaların en hassas oldukları konulardan birisi müşterinin alacağını tahsil etme sürecidir. Bankadan kredi çekmişseniz ya da kredi kartı borcunuz varsa ve bunu ödemekte geciktiyseniz, belirli sürenin içerisinde hâlâ ödeme yapmıyorsanız banka yasal süreci başlatacaktır.

Banka Borcu Ödenmediğinde Ne Olur?

Bankalara kredi ya da kredi kartı borcunun ödenmediği durumlarda yasal takibe gelmeden önce önünüzde 90 günlük bir süre vardır. Belirtilen bu süre içerisinde ödeme yapmıyorsanız yasal takip başlatılacaktır.

90 gün olarak belirlenen süre içerisinde borcun ödenmesi, kapatılması durumunda sadece gecikme faizini ödersiniz. Sürenizin ortasında, takriben ellinci (50) gününde borçluya ihtar verilir. Gecikme faizi kapsamında ihtar verilmişse ihtar ücreti de borçluya yansır.

Banka Borcu Ne Zaman Avukata Verilir? Bankalar, borçların ödenmemesi durumunda genellikle 90 gün bekler. Bu süre zarfında, borçlulara ödeme yapmaları için birden fazla hatırlatma yapılır. Sürecin başında, 30 ve 60 günlük periyotlarda borçlularla iletişime geçilir ve genellikle iki taksit ödenmediğinde uyarı niteliğinde bir ihtarname gönderilir.

Eğer bu süre içinde borç ödenmezse, banka borcu tahsil etmek üzere avukata ya da bir hukuk bürosuna devredebilir. Bu, genellikle borçluyla banka arasındaki doğrudan iletişimin sona erdiği ve borçlunun artık yasal süreçle uğraşmak zorunda olduğu anlamına gelir.

Banka Ne Kadar Sürede İcraya Verir?

Bir borçlu, borcunu 90 gün boyunca ödemezse, yani üç ödeme dönemi boyunca aksatırsa, bankalar yasal takip sürecini başlatma hakkına sahiptir. Bu süreç, borcun avukata devredildiği ve artık borç ödeme ile ilgili tüm işlemlerin borç tahsilatı ile görevlendirilen avukat veya hukuk bürosu aracılığıyla yürütüldüğü anlamına gelir. İcra süreci, yasal takibin başlamasını takip eden dönemde, borcun ve ilgili masrafların ödenmemesi durumunda gündeme gelebilir.

Banka Borcu Avukata Giderse Ne Olur?

Banka borcunun avukata devredilmesi, borç miktarının üzerine gecikme faizi ve yasal takip masraflarının eklenmesi anlamına gelir. Bu, borcun artık sadece ana para ve faizden ibaret olmadığı, ayrıca avukatlık giderleri ve diğer yasal masrafların da borçluya yansıtıldığı anlamına gelir. Borçlular için maliyetin artması ve borcun ödenmesinin daha zor hale gelmesi söz konusudur. Ayrıca, bu durum borçlunun kredi sicilinin olumsuz etkilenmesine ve gelecekte kredi alabilme şansının azalmasına yol açabilir.

3 Ay Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Üç ay boyunca kredi taksitlerinin ödenmemesi durumunda, borçluyla ilgili olarak yasal takip süreci başlatılır. Borç, bu noktada tamamen muaccel hale gelir ve banka borçluya ödeme yapması için son bir ihtarnamede bulunur. Bu ihtarname, borcun 30 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtir. Eğer bu süre zarfında borç ödenmezse, banka yasal yollara başvurabilir ve borç tahsilatı için daha sert adımlar atabilir.

Banka Kaç Ay Sonra İcralık Olur?

Eğer bir borçlu, kredi kartı veya kredi borcunu 90 gün boyunca ödemezse, banka yasal takip sürecini başlatır. Bu süreç, borçlunun kredi sicilinin olumsuz yönde etkilenmesine, kara listeye alınmasına ve sonunda icralık olmasına yol açabilir. Yasal takip süreci, borcun tahsil edilmesi için gereken adımların atılmasını ve gerekirse borçlunun mal varlıklarına el konulmasını içerebilir.

Banka Borçlarında Hukuki Süreç Başlamadan

Bankanın yasal süreci başlatmadan önce sizin de bilmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar banka borçlarında bilginiz olması halinde nasıl bir eylem planı hazırlayacağınızı tayin etmekte yararlı olacaktır.

  • Kredi taksitlerinin üst üste iki (2) defa ödenmemesi halinde kredinizi banka iptal eder,
  • Borcunuzdan ötürü maaş hesabınıza banka el koyamaz. Sadece dörtte birine yani %25 tutarındaki meblağa el koyabilir. Maaş hesabınıza icra koyulması halinde İcra Müdürlüğü’ne itirazda bulunabilirsiniz. Fakat birden fazla haciz olması durumunda banka sırasıyla maaşınız üzerinden el koyma hakkını kendinde bulabilir.
  • Üstünüze kayıtlı taşınmazlara hukuki süreçte doğrudan el koyulmaktadır. Bunun önüne geçmek için taşınmazların satışını bir an önce kendinizin yapmasında fayda var.
  • Banka veya banka avukatı ile avukatınız aracılığı ile iletişime geçerek faiz indirimi talebinde bulunabilirsiniz.

Kredi Borcu Ne Zaman Yasal Takibe Düşer?

90 günlük süre sonunda borçlu ile temasa geçilememiş ve borç hâlâ ödenmemiş ise banka avukata başvurarak hukuksal süreç başlatılabilir.

İlgili davanın sonucunda banka haciz kararını mahkemeye onatacak ve kişinin resmi ikametine, taşınır veya taşınmaz mallarına haciz gelecektir. Fakat banka lüks sınıfına girmeyen eşyaların haciz edilmemesinden ötürü avukatlar aracılığı ile uzlaşma yoluna gitmekte ve çoğunlukla anaparanın ödenmesi şeklinde anlaşmaya varılabilmektedir.

Banka İcra takibi Süreci! İcra işlemleri nedir?

Bankaların açmış olduğu icra takipleri ilamsız takip ile başlatılmaktadır. İlamsız İcra takibi olması nedeniyle borçlu icra müdürlüğüne vereceği dilekçe ile yetkiye, borca itiraz etmesi halinde takip durur. Banka bu sefer icra takibine itirazın kaldırılması için icra mahkemesinde dava açması gerekmektedir. İcra takibinin kaldırılması davası ortalama 1 yıl sürmektedir.

İcra takibine itiraz olmaması halinde İcra takibi kesinleşir. İcra takibinin kesinleşmesi ile taşınır ve taşınmazların üzerine haciz işlemi uygulanır. Eğer taşınır ve taşınmazı yok ise sadece takip edilir. Son çıkan yasa ile birlikte eve direk haciz uygulaması kaldırılmıştır.

Şayet haciz geldikten sonra borcun ödenmesine karar verilirse icra dosyasına talepte bulunularak 4 eşit taksit ile haciz borcunun kapatılması söz konusudur. Ama borcun ödenmesi taahhüt edilmesine rağmen borç yine ödenmemişse bu sefer dava ceza mahkemesine intikal etmekte ve borçlu hapis cezasına varan yaptırımlara maruz kalmaktadır.

Bu haber toplam 2334 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara