Ortaklığın giderilmesi davası para ne zaman hesaba geçer? Avukat yüzde kaç alır?

Ortaklığın giderilmesi davası para ne zaman hesaba geçer? Avukat yüzde kaç alır?
Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası, mülkiyetin birden fazla kişiye ait olduğu taşınmazlarda, herhangi bir hissedarın talebi üzerine, mülkün satışı yoluyla ortaklığın sonlandırılmasını amaçlayan bir süreçtir.

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası, mülkiyetin birden fazla kişi arasında paylaşıldığı durumlarda, herhangi bir paydaşın talebi üzerine taşınmazın satışı yoluyla ortaklığın sonlandırılması amacıyla açılan bir davadır.

Bu dava sürecinde yapılan masrafların iadesi ve hissedarlara bölüşümü, satış talebi sonrası açılan ikinci dosya ve bu süreçlerde ortaya çıkan masrafların nasıl işlendiği önemli konulardır.

Bu makalede, ortaklığın giderilmesi davası ve bu dava sürecinde yapılan masrafların iadesi ve bölüşümü hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur.

1. Hangi Masraflar İade Edilir? Hangi Masraflar Hissedarlara Bölüşülür?

Ortaklığın giderilmesi davasında yargılama sırasında yapılan masraflar,

davacılar tarafından öncelikle karşılanır. Bu masraflar genellikle maktu harçlar, posta giderleri, mahkeme heyeti yasal yollukları, bilirkişi ücretleri ve araç giderleri gibi kalemleri içerir. Davanın sonucuna göre, mahkeme bu masrafların davacılara iadesine ve payları oranında diğer paydaşlardan alınmasına karar verebilir. Bu süreçte, dava açan taraf masrafları avans olarak yatırır ve mahkeme kararı ile bu masrafların iadesi sağlanır.

2. Satış Talebi Sonrası İkinci Bir Dosya Açılır ve Buna Satış Dosyası Denir

Mahkeme kararının ardından, taşınmazın satışı için ayrı bir süreç başlar ve bu aşamada satış dosyası oluşturulur. Satış talebi, mahkeme kararından sonra ilgili dosya satış memurluğuna gönderilir ve yeni bir dosya numarası alır. Satış dosyasında gerçekleştirilecek keşif ve gazete ilanı gibi ek masraflar, satış talebinde bulunanlar tarafından karşılanır. Bu masraflar, sonrasında satış gelirinden düşülerek ilgili hissedarlara iade edilir.

3. Mahkeme Karar Harcına Hükmeder ve Bunun Satıştan Sonra Ödenmesine Hükmeder

Ortaklığın giderilmesi davasında, satış gerçekleşirse ödenmesi gereken harçlar bulunmaktadır. Ancak, bu harçlar yalnızca satışın gerçekleşmesi durumunda ödenecektir. Eğer satış gerçekleşmezse, bu harçların ödenmesine gerek kalmaz. Mahkeme, satış bedeli üzerinden hesaplanacak harç miktarını belirler ve bu harcın satış sonrası paydaşlardan alınarak hazineye ödenmesine karar verir.

4. Masrafların Kaydedilmesi ve İadesi

Dava sürecinde yapılan tüm masraflar, dosyada kaydedilir ve bu kayıtlar üzerinden masrafı yapan hissedarlara iadeler yapılır. Satış sürecinde yapılan masraflar da benzer şekilde satış gelirinden düşülerek ilgili hissedarlara geri ödenir.

5. Vergi Borcu ve Veraset İntikal Vergileri

Taşınmazın satışı sırasında, eğer taşınmaza ait vergi borçları varsa, bu borçlar öncelikle satış gelirinden mahsup edilir. Ayrıca, taşınmazın devri sırasında ödenmesi gereken veraset ve intikal vergileri de dikkate alınır. Bu vergiler, taşınmazın devredilmesi işlemi sırasında veya satış sonrası hesaplanarak ödenir.

6. Ortaklığın Giderilmesinde Avukatların Ücretleri

Ortaklığın giderilmesi davasında avukatlık ücretleri iki şekilde karşılanır: Akdi vekalet ücreti ve karşı tarafın ödemesi gereken vekalet ücreti.

Akdi vekalet ücreti, müvekkil ile avukat arasındaki anlaşma gereği ödenen ücrettir ve dava açılırken avukata ödenir. Karşı tarafın ödemesi gereken vekalet ücreti ise, dava sonucunda haklı çıkan tarafın avukatına ödenen ve genellikle mahkeme tarafından belirlenen ücrettir.

Bu süreçler, ortaklığın giderilmesi davasının karmaşık ve masraflı bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, dava sürecine girmeden önce tüm masrafların ve süreçlerin iyi bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.

Avukatlık hizmetlerinden yararlanmak ve profesyonel danışmanlık almak, bu tür davalarda sık karşılaşılan sorunların üstesinden gelmede yardımcı olabilir.

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA AVUKAT ÜCRETİ

1 Nüfus Müdürlüklerinde Ad Soyad Değişikliği, Nüfus Kayıtlarında Düzeltmeye Dair Davalar 34.100 TL

2 Tenkis ve Mirasta İade Davaları 57.900 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %16’sı

3 Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi Davaları 50.700 TL

4 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 37.600 TL

5 El Atmanın Önlenmesi Davası 43.100 TL

6 Her Türlü İrtifak ve İntifa Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 43.100 TL

7 Tapu İptali ve Tescil Davaları 72.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8 Önalım (Şufa) Davaları 56.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

9 Ecrimisil Davaları 28.900 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

10 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 36.450 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

Bu haber toplam 215 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara