Manevi Tazminat Davası | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Manevi Tazminat Davası

Manevi Tazminat Davası Şartları Zamanaşımı

Manevi Tazminat Davası, Türkiye Cumhuriyeti kanunları, hukuka aykırı bir fiil neticesinde karşı tarafa ya da üçüncü kişilere verilen maddi ve ruhsal zararların tazmin edilebilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vermiştir. Bu içeriğimiz de manevi tazminat davası şartları ve manevi tazminat davası açılabilmesi için zamanaşımı süresi konularını ele alacağız.

Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat davalarının daha kolay anlaşılabilmesi adına öncelikle maddi tazminat davalarından da bahsetmek faydalı olacaktır. Manevi tazminat davalarına oranla çok daha anlaşılır olan maddi tazminat davalarında, bir kişi kanunlara aykırı bir fiil ya da işlem neticesinde bir zarara sebebiyet vermişse karşı tarafın zararını karşılamasıdır.

Örneğin, direksiyonun sizin olduğunuz aracınızla trafikte seyrederken yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarparsanız, kanunlarda düzenlenmiş olan yaya geçidindeki yaya üstünlüğü kuralına uymadığınız için (kanunsuz fiil), yayanın tedavisi süresince yaşayacağı iş kaybı ve dolayısıyla gelir kaybı nedeniyle uğrayacağı maddi zararı karşılamanız gerekecek.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Yine aynı vaka üzerinden manevi tazminat hakkını açıklamak gerekirse… Kanunlara aykırı bir fiiliniz nedeniyle çarparak sağlığına ve vücut bütünlüğüne zarar verdiğiniz kişi çekeceği acı, ızdırap gibi ruhsal sorunlar nedeniyle size manevi tazminat talebinde bulunabilir.

manevi tazminat davası nasıl hesaplanır

Manevi tazminat davası nasıl hesaplanır

Hatta eğer kişi çarpmanız sonucu hayatını kaybederse, yakınlarını kaybeden aile üyeleri de yaşadıkları üzüntü ve psikolojik sorunlar sebebiyle size manevi tazminat davası açmaları söz konusu olabilir.

Sadece trafik kazalarında değil, iş kazalarında, mesleğinizi icra ederken yapmış olacağınız bir hata nedeniyle,  tarafı olduğunuz herhangi bir sözleşmede yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz de boşanma davalarında, birisine hakaret ettiğinizde, onur ve haysiyet kırıcı davranışlarda bulunduğunuzda da karşı taraf ya da üçüncü kişiler size manevi tazminat davaları açma hakkına sahip olacaktır.

Manevi Tazminat Davası zamanaşımı süresi ne kadardır?

Manevi tazminat davalarında zamanaşımı süreleri, tazminat davası açılmasına neden olan olay ve suç için dava açılmasında uygulanan zamanaşımı süreleri ile aynıdır.

Söz konusu olan dava ceza savası ise, davanın henüz sonuçlanmadığı durumlarda davanın sonuçlandığı tarihe kadar manevi tazminat davası zamanaşımı süresinden bahsetmek mümkündür.

Yargıtay Kararı – Manevi Tazminat Davası Şartları Zamanaşımı

MAMANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ŞARTLARI, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIM SÜRESİ.

Manevi Tazminat Davası açılarak manevi tazminat istemenin şartları şunlardır: Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Kusuru ağır olması şart değildir, Tazminat isteyen tarafın kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır. Kişilik hakkının zedelenmiş olup, olmadığı, boşanmaya sebep olan olayın mahiyetine ve istemde bulunan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre tayin edilir.

Borçlar Kanun’unun 41. maddesinde haksız fiil tanımlanmış, 60. maddesinde de haksız fiilden zarar görenin bundan kaynaklanan maddi ve manevi zararın tazmini istemi ile açacağı davaların bağlı olduğu zamanaşımı süreleri özel olarak düzenlenmiştir.

BK’nın 60. maddesinde üç türlü zamanaşımı süresi öngörülmüş olup bunlar, zararın ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıllık sübjektif ve nispi nitelikteki kısa zamanaşımı süresi, herhalde haksız fiil tarihinden itibaren 10 yıllık objektif ve mutlak nitelikte uzun zamanışımı süresi ile olağan üstü nitelikteki ceza zamanaşımı süresidir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVA AÇILDIĞI TARİHTE CEZA DAVASI DA DEVAM ETMEDİĞİNDEN UZAMIŞ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN OLAY TARİHİNDEN HESAPLANMASI GEREĞİ.

BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU.

ÖZET: Dava açıldığı tarihte ceza davası da devam etmediğinden uzamış (ceza) zamanaşımı süresinin olay tarihinden hesaplanması gereği de göz önüne alındığında beş yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur.

Şu durumda zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenmiş olması doğru görülmemiş ve bu yön bozmayı gerektirmiştir.

616 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp