Mirasçılık Belgesi Ne Kadar Sürede Çıkar? Veraset ilamı ücreti 2024 ne kadar?

Mirasçılık Belgesi Ne Kadar Sürede Çıkar? Veraset ilamı ücreti 2024 ne kadar?
Mirasçılık belgesinin hukuki literatürdeki isimlerinden biri de veraset ilamıdır. Veraset ilamı, miras üzerinde pay sahibi olan yasal mirasçılara, mirasın ne şekilde dağıtılacağını gösteren belgedir. Peki, Mirasçılık Belgesi Ne Kadar Sürede Çıkar.

Mirasçılık Belgesi Ne Kadar Sürede Çıkar? Miras hukukunda en çok adı geçen belgeler arasında yer alan mirasçılık belgesi, miras bırakanın ardında bıraktığı mirasın ne şekilde paylaşılacağını gösteren bir belgedir.

Veraset İlamı Alınmazsa Ne Olur?

Veraset ilamı, mirasın yasal mirasçılara geçişini belgeleyen resmi bir belgedir. Kanunen, veraset ilamını çıkarmak için belirlenmiş bir süre olmaması, mirasçıların herhangi bir zaman diliminde bu belgeyi talep edebilecekleri anlamına gelir. Veraset ilamı alınmazsa, mirasçılar mirasbırakanın mal varlığı üzerindeki haklarını resmi olarak ispat edemeyecekleri için, mirasın yönetimi ve dağıtımı ile ilgili işlemleri gerçekleştiremezler. Bu durum, mirasın banka hesapları, gayrimenkul gibi varlıklarının dondurulması veya hukuki süreçlerin başlatılamaması gibi sorunlara yol açabilir.

2024 Yılı Veraset İlamı Ücreti Ne Kadar?

2024 yılında veraset ilamı ücreti, alındığı yere göre değişiklik göstermektedir. Noterlerden alınan veraset ilamı için belirlenen ücret yaklaşık 892 TL olarak belirlenmiştir. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden alınması durumunda ise gider avansı ve yargılama harcı olarak yaklaşık 2100 TL ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretler, belgenin temini için gerekli işlemlerin ve resmi prosedürlerin karşılanması amacıyla alınmaktadır.

E-Devletten Mirasçılık Belgesi Alınır mı?

E-devlet sistemi, birçok kamu hizmetinin elektronik ortamda kolayca erişilebilir olmasını sağlamakta; ancak, veraset ilamı gibi bazı belgelerin doğası gereği yüz yüze işlemler gerektirdiği ve resmi belgelerin noter ya da mahkeme gibi yetkili organlarca verilmesi gerektiği için e-devlet üzerinden alınması mümkün değildir. Bu durum, veraset ilamının hukuki bir değer taşıması ve mirasın geçişinin resmiyet kazanması açısından önemlidir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Alınır?

Veraset ilamı almak için noter veya Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulabilir. Noterden yapılan başvurularda, genellikle aynı gün içinde belge hazır hale getirilebilir. Mahkeme yoluyla alınacaksa, başvurunun ardından belgenin hazırlanması birkaç güne kadar sürebilir. Bu süreç, başvuru sırasında gerekli belgelerin (ölüm belgesi, kimlik belgeleri, mirasçıların nüfus kayıt örneği vb.) tam ve doğru bir şekilde sunulmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Mirasçılık Belgesi Alındıktan Sonra Ne Olur?

Mirasçılık belgesinin alınması, yasal mirasçıların mirasbırakanın mal varlığı üzerindeki haklarını resmi olarak kullanabilmelerini sağlar. Bu belge, bankalar, tapu daireleri, araç kayıt büroları gibi kurum ve kuruluşlara ibraz edilerek, mirasbırakanın bıraktığı mal varlıklarının mirasçılar arasında yasal olarak intikal etmesi ve paylaştırılması işlemleri gerçekleştirilir. Mirasçılık belgesi, mirasın adil ve yasalara uygun bir şekilde dağıtılmasını sağlayan temel bir belgedir.

Mirasçılık Belgesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Sulh Hukuk Mahkemesi'ne veraset ilamı yani mirasçılık belgesi için yapılan başvuruların ardından yaklaşık 1 hafta içinde belge çıkarılmaktadır. Ancak noterden mirasçılık belgesi çıkarma süresi ise aynı gün içinde tamamlanmaktadır.

Bu belgenin çıkartılması, diğer hukuki işlemler kadar uzun sürmeyen, basit bir işlemdir. Fakat miras bırakanın ölümünün ardından mirasçılık belgesi çıkartmak isteyenlerin bilmeleri gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Bütün bu işlemler süresinde hukuki usul ve esaslara göre hareket etmek adına mirasçılık belgesi çıkartma sürecinde, miras hukukunda deneyimli miras avukatlarından hukuki destek almaları tavsiye edilmektedir.

Veraset İlamı Nedir?

Mirasçılık belgesinin hukuki literatürdeki isimlerinden biri de veraset ilamıdır. Veraset ilamı, miras üzerinde pay sahibi olan yasal ve atanmış mirasçılara, mirasın ne şekilde dağıtılacağını gösteren hukuki bir belgedir.

Bu belge esasen miras bırakanın ölümünden sonra mirasın yasal açıdan kime ve ne oranda kaldığını gösteren bir niteliğe sahiptir. Vefat durumunda mirasçının kim olduğu, mirastan kimin ne kadar oranda yararlanma hakkının olduğu gibi bilgiler bu belge üzerinde yer almaktadır.

Hukuki açıdan herhangi bir aksi durum söz konusu olmadığı sürece, veraset ilamında adı geçen kişilerin yani yasal mirasçıların mirastan pay alma hakları bulunmaktadır.

Bununla birlikte söz konusu belgede kimin hangi oranda pay alacağı da belirtilmektedir. Bu oranlara göre miras, belgede adı geçen mirasçılar arsında kanuna uygun bir şekilde paylaştırılabilir.

Mirasçılık belgesi çıkarmak için miras üzerinde saklı payı bulunan varislerin hepsinin başvuruda bulunması gerekmemektedir. Hukuk sistemimizde yer alan kanunlara göre mirasçılık belgesi çıkartmak için miras üzerinde saklı payı bulunan tek bir varis belgeyi çıkartmaya hakkı bulunmaktadır.

Mirasçılık Belgesi Nereden Çıkarılır?

Mirasçılık belgesi yani veraset ilamını çıkarmanın 2 farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sulh Mahkemeleri'ne giderek temin etmek, diğeri ise noterden almaktır. Hukuk sisteminde ilgili düzenlemeler yapılmadan önce mirasçılık belgesi yalnızca Sulh Mahkemesi tarafından çıkartılan bir belge idi. Ancak daha sonradan bu belgeyi noterden alabilme imkanı getirilmiştir.

Noterden mirasçılık belgesi almak için mirasçı olan kişiler arasında yabancılık unsurunun bulunmaması gerekmektedir.

Söz konusu yabancılık unsuru, miras hakkı bulunan paydaşlardan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması ya da Türkiye'de yaşamıyor olması anlamına gelmektedir. Böyle bir durum söz konusuysa eğer mirasçılık belgesi çıkartma işlemlerinde noterden ziyade Sulh Hukuk Mahkemesi tercih edilmelidir.

Noterden kolay bir şekilde mirasçılık belgesi çıkarmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

  • T.C kimlik belgesi
  • Miras hakkı bulunanı temsilen başvuru yapılması durumunda vekaletname ya da miras bırakanın kimlik numarası
  • Noterde doldurulması gereken formlar
  • Noter onaylı mirasçılık belgesi

Bu haber toplam 1777 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara