2024 çocuk nafakası ne kadar? Çekişmeli Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat Miktarları Nasıl Belirlenir?

2024 çocuk nafakası ne kadar? Çekişmeli Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat Miktarları Nasıl Belirlenir?
Çekişmeli boşanma davalarında nafaka ve tazminat miktarlarının belirlenmesi, Türkiye hukuk sisteminde kesin bir miktar sınırı olmaksızın, tarafların ekonomik durumları, yaşam tarzları ve ihtiyaçları dikkate alınarak mahkeme tarafından kararlaştırılır.

Boşanmanın sonuçları arasında yer alan nafaka ve tazminatlar Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesinde düzenlenmiştir. Nafaka ve tazminatlar kendi aralarında türlere ayrılırlar ve bir boşanma davasında her türü uygulanabildiği gibi, talebe bağlı olarak bazı türleri uygulanmayabilir.

Çekişmeli boşanma davasında nafaka ve tazminat ne kadar olur?

Türkiye'deki çekişmeli boşanma davalarında, mahkeme tarafından hükmedilecek nafaka ve tazminat miktarlarına ilişkin kesin bir sınır bulunmamaktadır. Yani, yasalarımızda bu miktarların belirlenmesi için asgari ya da azami bir limit öngörülmez.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Nafaka ve tazminat kararı nasıl belirlenir?

Boşanma davasının fer'i niteliğinde olan tazminat ve yoksulluk nafakası talepleri, boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar herhangi bir zamanda yapılabilir. Bu taleplerin iddianın genişletilmesi anlamına gelmeyeceği, mahkemenin tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden delilleri değerlendirerek karar vermesi gerektiği vurgulanır.

20 bin TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

20 bin TL maaş alan bir kişinin ödeyeceği nafaka miktarı genellikle 4.500 ile 5.500 TL arasında değişiklik gösterir. Ancak bu miktar, mahkemenin kişisel durumu ve tarafların ekonomik koşullarını değerlendirerek vereceği karara bağlıdır.

15 bin TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

Benzer şekilde, maaş miktarı farklı olan kişiler için de nafaka miktarı, kişinin mali gücü, yaşam tarzı, ihtiyaçları ve mahkemenin takdiri ile belirlenir. 15 bin TL maaş alan eş yaklaşık 2.000 TL ile 4.000 TL Nafaka ödemesine karar verilir.

2024 çocuk nafakası ne kadar?

Çocuğun nafaka hesaplamasında çocuğun yaşı, yaşam standartları, sağlık durumu, eğitim durumu gibi faktörler ile nafaka borçlusunun ödeme kapasitesi dikkate alınır. 2024 yılı için belirlenen en düşük çocuk nafakası miktarı 1.500 TL ile 3.000 TL arasında değişmektedir.

Nafakalar Davaları

Nafakalar Tedbir nafakası, İştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olmak üzere üç ayrı türde uygulanır.

Bunların dışında da nafakalar bulunmakla beraber, boşanma davaları süreci veya sonunda uygulamazlar.

Tedbir nafakası boşanma davası öncesinde veya dava açılarak talep edilebildiği gibi, boşanma davası sırasında da yine talebe bağlı olarak hakim tarafından eşlerden birine bağlanabilir.

Türk Medeni Kanununun 163. Maddesinde düzenlenen bu nafaka türü, dava süreci devam ederken eşlerin ve varsa müşterek çocukların yaşamlarını idame ettirebilmeleri ve iaşelerini karşılayabilmesi amacıyla bağlanır.

Bu aşamada kanunda eşler arasında cinsiyet ayrımı yapılmaz. Tedbir nafakası dava süresince eşlerden birinin maddi durumu göz önüne alınarak Hakim tarafından hükmedilir ve kusurluluk oranı ya da davayı hangi tarafın açtığı gibi konulara bağlı değildir. Tedbir nafakası boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte hükmünü kaybeder.

İştirak nafakası boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte, müşterek çocuk veya çocukların vasiliği hangi eşe verildiyse, o kişiye bağlanan nafaka türüdür.

Çocukların menfaatlerini en üst düzeyde gözetme sorumluluğu bulunan hakim tarafından hükmedilen bu nafaka türü, çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılayabilmesi amacıyla ödenir. Çocuk veya çocuklar 18 yaşını doldurana kadar süren bu nafaka türü, boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte başlar.

Yoksulluk nafakası eşlerden birinin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmesine bağlı olarak diğer eş tarafından ödenmesi şeklinde işleyen bir nafaka türüdür.

Boşanma davasının başında talep edilmesi halinde Hakim tarafından belirlenir.

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte ödenmeye başlar. Yoksulluk durumu devam eden eşe, bu durumu devam ettiği sürece ödenmesi gereken yoksulluk nafakası, boşanma davasından ayrı olarak, boşandıktan sonrada açılacak bir dava ile de bağlanabilir.

Tazminatlar Davaları

Tazminatlar kusurluluk oranına göre ve talep edilmesi Hakim tarafından belirlenirler. Maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere İki tür tazminat vardır ve bu tazminatlar Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesinin 1 ve 2. Fıkralarında düzenlenmiştir.

Maddi tazminat eşlerden birinin, boşanma nedeniyle var olan ve gelecekte beklenen menfaatlerin kaybedilmesi nedeniyle talep edilebilir.

Buna paralel olarak tazminat talep edilen eşin ekonomik durumu, tazminat miktarının belirlenmesinde en önemli etkendir. Talep edilen tazminat miktarı her ne olursa olsun, tazminatı ödemesi gereken eşin ekonomik gücü göz önünde tutularak belirlenir.

Maddi tazminatın verilebilmesi için, talep eden eşin boşanmaya sebep olan konularda daha az kusurlu olması şartı vardır.

Eşlerden birinin boşanma davası sırasında ve boşanmaya neden olan olaylar sırasında yaşadığı elem ve keder gibi manevi sorunlar nedeniyle ve yanı sıra kişilik haklarına yapılan saldırılar nedeniyle talep edebildiği tazminat türüdür.

Talep edilmesi halinde hakim tarafından talep eden kişinin kusurluluk oranının diğerinden daha az olması şartına bağlı olarak belirlenebilir.

Yargıtay Kararı - Nafaka Ve Tazminat Davaları

NAFAKA TALEBİNİN ÇOCUK İÇİN TALEP EDİLENİN ÜSTÜNDE KALAN BÖLÜMÜNÜN BOŞANMADAN SONRA YOKSULLUK NAFAKASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU. DAVACININ BU TALEBİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava dilekçesinde çocuk için 150 TL. nafakaya hükmedilmesini istediğine göre, sonradan verilen 3.2.2012 tarihli dilekçede yer alan nafaka talebinin çocuk için talep edilenin üstünde kalan bölümünün boşanmadan sonra yoksulluk nafakası niteliğinde olduğu kabul edilmelidir.

Bu bakımdan davacının yoksulluk nafakası talebi mevcuttur. Öyleyse davacının bu talebi hakkında bir hüküm kurulması gerekirken, bu hususun nazara alınmaması da doğru bulunmamıştır.

Bu haber toplam 620 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara