Nafaka ve Tazminat Davaları

Nafaka ve Tazminat Davaları
Nafaka ve Tazminat Davaları | Boşanmanın sonuçları arasında yer alan nafaka ve tazminatlar Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesinde düzenlenmiştir. Nafaka ve tazminatlar kendi aralarında türlere ayrılırlar ve bir boşanma davasında her türü uygulanabildiği gibi, talebe bağlı olarak bazı türleri uygulanmayabilir. Nafakalar Davaları Nafakalar Tedbir nafakası, İştirak nafakası...
Boşanmanın sonuçları arasında yer alan nafaka ve tazminatlar Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesinde düzenlenmiştir. Nafaka ve tazminatlar kendi aralarında türlere ayrılırlar ve bir boşanma davasında her türü uygulanabildiği gibi, talebe bağlı olarak bazı türleri uygulanmayabilir. | Nafaka ve Tazminat Davaları

Nafakalar Davaları

Nafakalar Tedbir nafakası, İştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olmak üzere üç ayrı türde uygulanır. Bunların dışında da nafakalar bulunmakla beraber, boşanma davaları süreci veya sonunda uygulamazlar. Tedbir nafakası boşanma davası öncesinde veya dava açılarak talep edilebildiği gibi, boşanma davası sırasında da yine talebe bağlı olarak hakim tarafından eşlerden birine bağlanabilir. Türk Medeni Kanununun 163. Maddesinde düzenlenen bu nafaka türü, dava süreci devam ederken eşlerin ve varsa müşterek çocukların yaşamlarını idame ettirebilmeleri ve iaşelerini karşılayabilmesi amacıyla bağlanır. Bu aşamada kanunda eşler arasında cinsiyet ayrımı yapılmaz. Tedbir nafakası dava süresince eşlerden birinin maddi durumu göz önüne alınarak Hakim tarafından hükmedilir ve kusurluluk oranı ya da davayı hangi tarafın açtığı gibi konulara bağlı değildir. Tedbir nafakası boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte hükmünü kaybeder. İştirak nafakası boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte, müşterek çocuk veya çocukların vasiliği hangi eşe verildiyse, o kişiye bağlanan nafaka türüdür. Çocukların menfaatlerini en üst düzeyde gözetme sorumluluğu bulunan hakim tarafından hükmedilen bu nafaka türü, çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılayabilmesi amacıyla ödenir. Çocuk veya çocuklar 18 yaşını doldurana kadar süren bu nafaka türü, boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte başlar. Yoksulluk nafakası eşlerden birinin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmesine bağlı olarak diğer eş tarafından ödenmesi şeklinde işleyen bir nafaka türüdür. Boşanma davasının başında talep edilmesi halinde Hakim tarafından belirlenir ve. Davanın sonuçlanmasıyla birlikte ödenmeye başlar. Yoksulluk durumu devam eden eşe, bu durumu devam ettiği sürece ödenmesi gereken yoksulluk nafakası, boşanma davasından ayrı olarak, boşandıktan sonrada açılacak bir dava ile de bağlanabilir.

Tazminatlar Davaları

Tazminatlar kusurluluk oranına göre ve talep edilmesi Hakim tarafından belirlenirler. Maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere İki tür tazminat vardır ve bu tazminatlar Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesinin 1 ve 2. Fıkralarında düzenlenmiştir. Maddi tazminat eşlerden birinin, boşanma nedeniyle var olan ve gelecekte beklenen menfaatlerin kaybedilmesi nedeniyle talep edilebilir. Buna paralel olarak tazminat talep edilen eşin ekonomik durumu, tazminat miktarının belirlenmesinde en önemli etkendir. Talep edilen tazminat miktarı her ne olursa olsun, tazminatı ödemesi gereken eşin ekonomik gücü göz önünde tutularak belirlenir.  Maddi tazminatın verilebilmesi için, talep eden eşin boşanmaya sebep olan konularda daha az kusurlu olması şartı vardır. Eşlerden birinin boşanma davası sırasında ve boşanmaya neden olan olaylar sırasında yaşadığı elem ve keder gibi manevi sorunlar nedeniyle ve yanı sıra kişilik haklarına yapılan saldırılar nedeniyle talep edebildiği tazminat türüdür. Talep edilmesi halinde hakim tarafından talep eden kişinin kusurluluk oranının diğerinden daha az olması şartına bağlı olarak belirlenebilir.

Yargıtay Kararı - Nafaka Ve Tazminat Davaları

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/23078 Karar: 2014/6235 Karar Tarihi: 19.03.2014 TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASINAFAKA TALEBİNİN ÇOCUK İÇİN TALEP EDİLENİN ÜSTÜNDE KALAN BÖLÜMÜNÜN BOŞANMADAN SONRA YOKSULLUK NAFAKASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU. DAVACININ BU TALEBİ HAKKINDA  HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava dilekçesinde çocuk için 150 TL. nafakaya hükmedilmesini istediğine göre, sonradan verilen 3.2.2012 tarihli dilekçede yer alan nafaka talebinin çocuk için talep edilenin üstünde kalan bölümünün boşanmadan sonra yoksulluk nafakası niteliğinde olduğu kabul edilmelidir. Bu bakımdan davacının yoksulluk nafakası talebi mevcuttur. Öyleyse davacının bu talebi hakkında bir hüküm kurulması gerekirken, bu hususun nazara alınmaması da doğru bulunmamıştır. | Nafaka ve Tazminat Davaları

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara