Tedbir Nafakası Nedir | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Tedbir Nafakası Davası Nedir? – Dava Nasıl Açılır?

Tedbir Nafakası Davası

Tedbir Nafakası Davası Nedir? Nafaka Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiş ve belirli şartlara haiz olan kişilere boşanma davası sırasında ve sonrasında bağlanan farklı türlere sahip ödeme olarak açıklanır.

3 Ayrı türde nafaka bulunur ve bu nafaka türlerinin verilme zamanları, süreleri ile birlikte verilme şartları da farklılık gösterir.

Boşanma davasının açılmasıyla birlikte bu durumdan ekonomik olarak etkilenen, dava süresince yoksulluk çeken eşe talebi halinde bağlanan nafaka türüne Tedbir nafakası denir.

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası boşanma davası sırasında, bu durumdan ekonomik olarak etkilenmiş eşe talep etmesi halinde bağlanabilir.

Nafakanın ne kadar olacağına hakim karar verir ve tedbir nafakasının bağlanabilmesi için, talep eden kişinin boşanmaya sebep olan olaylarda kusursuz veya daha az kusurlu olması şartı aranır.

Boşanma davasının sonuca bağlanmasıyla birlikte Tedbir Nafakasının ödenmesi kesilir.

Tedbir Nafakası Yargıtay KararlarıYoksulluk Nafakası

Bir diğer nafaka türü olan yoksulluk nafakası, yine talep edilmesi halinde, boşanma davasının sonucunda bağlanabilir. Yoksulluk nafakasının bağlanabilmesi için, boşanma sonrasında eşin yoksulluk çekeceği, ekonomik olarak durumunun kötüleşeceği şartı aranır. Aynı zamanda Yoksulluk nafakasının bağlanabilmesi için, talep eden kişinin eşine göre boşanma ya neden olan olaylarda daha az kusurlu olması veya tamamen kusursuz olması gereklidir.

Yoksulluk nafakası bağlandıktan sonra, belirli bir süresi yoktur. Bununla birlikte ekonomik şartlara bağlı olarak ve talep edilmesi halinde arttırabilir, düşürülebilir veya tamamen kesilebilir. Yoksulluk nafakası alan kişinin ekonomik durumunda yaşanan olumlu gelişmeler, sigortalı bir işe girmesi, evlilik dışı da olsa biriyle evli gibi yaşamak gibi nedenlere bağlı olarak kesilebilir. Yanı sıra değişen gün şartları ve ekonomik koşullara paralel olarak, yoksulluk nafaka da artış talebinde de bulunulabilir.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası diğer bir tür nafakadır. İştirak nafakasının diğer nafaka türlerine göre farkı, eşlerin varsa çocuklarının bakımı ve eğitim masrafları için ödenen nafaka türü olmasıdır. Ayrıca iştirak nafakasının bağlanma şartı yoktur.

Velayeti alan kişiye çocuğun diğer ebeveyni tarafından ödenir. Bu nafaka çocuk 18 yaşına gelinceye kadar ödenir ve istisnai olarak çocuğun üniversite ve benzeri eğitim sürecinin devam etmesine bağlı olarak bu süre boyunca da 18 yaşından sonra da devam edebilir.

İştirak nafakası çocuk veya çocukların eğitim masrafları, bakım masrafları için bağlanır ve değişen ekonomik koşullara göre artışı istenebilir.

Nafaka bağlanabilmesi hakkı Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiş olmakla birlikte, nafakanın alınabilmesi için gerekli şartlar arasında bulunan daha az kusurlu olmak veya kusursuz olmak kuralının, talep eden kişi tarafından dava süresince mahkemeye kanıtlamak suretiyle oluşturulması önemlidir.

Bu sebeple mahkeme sürecinin başından itibaren çok iyi bir şekilde yönetilmesi, olaylar olan kusurun azlığının veya kusursuzluğun kanıtlanması ve tüm olaylara bakıldığında da daha az kusurlu olduğunun kanıtlanması gereklidir. Bu aşama da özellikle tedbir ve yoksulluk nafakası haklarının kazanılması için bir avukat yardımı alınması önemlidir.

Tedbir Nafakası Yargıtay Kararı

BOŞANMA DAVASI TEDBİR NAFAKASI- DAVA TARİHİNDEN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ LÜZUMU – BİRLEŞEN TEDBİR NAFAKASI DAVASI KABUL EDİLEN KADIN YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAYİNİ GEREĞİ.

ÖZET: Davalı-davacı (kadın)’ın açmış olduğu bağımsız nafaka davasında boşanma davasında hükmolunan nafaka ile tahsilde tekerrür olmamak üzere nafaka dava tarihinden geçerli olacak şekilde nafakaya hükmedilmesi gerekir. Ayrıca davalı-davacı, (kadın)’ın birleşen tedbir nafakası davası kabul edildiğine göre davalı-davacı (kadın) yararına bu dava sebebiyle vekalet ücreti tayin edilmesi gerekir.

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-davacı (kadın) yararına kocanın açtığı boşanma davası tarihi olan 28.12.2012 tarihinden itibaren Türk Medeni Kanununun 169. maddesi kapsamında ara karar ile 250 TL tedbir nafakasına hükmedildiğini ve bu nafakanın boşanma davasında verilen hükmün kesinleşmesine kadar devam edeceğinin tabi bulunmasına göre, davalı-davacı (kadın)’ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. | Tedbir Nafakası Davası Nedir?

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

331 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri