İştirak Nafakası - Nafakanın Artırılması Davası | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

İştirak Nafakası – Nafakanın Artırılması Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > İştirak Nafakası – Nafakanın Artırılması Davası

İştirak Nafakası – Nafakanın Artırılması Davası

İştirak Nafakası - Nafakanın Artırılması Davası

İştirak Nafakası – Nafakanın Artırılması Davası, İştirak Nafakasının Artırılması davası, davalının ikametgahı Aile Mahkemesinde açılabileceği gibi davacının ikametgahı Aile Mahkemesinde de açılabilir. Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.

Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder, ödemiş olduğu nafakaya da iştirak nafakası denir.

Çocuk ergin olması durumunda dahi, çocuğun eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler, bu şartlar altında çocuk nafaka talep edebilir.

Durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır. Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa.

Hakim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir. Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Yargıtay Kararı – İştirak Nafakası Nafakanın Artırılması Davası

İŞTİRAK NAFAKASI DAVASI – MÜŞTEREK ÇOCUK İÇİN HÜKMEDİLEN İŞTİRAK NAFAKASI MİKTARININ AZ OLUŞU – HAKKANİYET İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: mahkemece; nafakanın niteliği, nafaka yükümlüsü davalı babanın tespit edilen gelir durumu, müşterek çocuk …için daha evvel hükmedilen nafaka tarihi ile eldeki dava arasında geçen süre, müşterek çocukların yaşı ve ihtiyaçları nazara alındığında,

Müşterek çocuk …için artırılan iştirak nafakası miktarı ile müşterek çocuk …için ise hükmedilen iştirak nafakası miktarı az olup, TMK’nun 4.maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine aykırı görülmüş ve bozmayı gerektirmiştir.

İştirak Nafakası – Nafakanın Artırılması Davası | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - TARAFLARIN GERÇEKLEŞEN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI - NAFAKANIN NİTELİĞİ - GÜNÜN EKONOMİK KOŞULLARI - HAKKANİYET İLKESİ - DAHA UYGUN MİKTARDA NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

450 TL tedbir nafakasının 1.500 TL’ye çıkartılmasını talep etmiş, mahkemece kadının nafaka artırım talebi yönünden kadının talebinin tamamı kabul edilerek, TMK’nun 197. maddesinden kaynaklanan tedbir nafakasının 1.500 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına ve özellikle davalının gelirine göre davacı lehine artırılan tedbir nafakası miktarı hak ve nesafete uygun olmayacak şekilde fazladır.

Mahkemece; davacının geçimi ve bakımı için gerekli, davalının geliri ile orantılı olacak şekilde, TMK’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak, tedbir nafakasının uygun bir miktarda arttırılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor