Anlaşarak ölünceye kadar bakma akdi tapuda iptal olur mu? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi noterde nasıl yapılır?

Anlaşarak ölünceye kadar bakma akdi tapuda iptal olur mu? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi noterde nasıl yapılır?
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu kapsamında önemli bir yer tutar ve bu sözleşmelerin nasıl yapılacağı kanun maddeleri ile belirlenmiştir. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Nerede Yapılır?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, miras planlaması ve bireysel mal varlığı yönetiminde önemli bir araç olabilir, ancak saklı pay hakları ve miras hukuku ile olan karmaşık ilişkisi nedeniyle dikkatle ele alınması gerekir.

Aşağıda, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve saklı pay üzerindeki etkileriyle ilgili bazı önemli noktaları ele alacağız.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu kapsamında önemli bir yer tutar ve bu sözleşmelerin nasıl yapılacağı kanun maddeleri ile belirlenmiştir. Bu yazıda, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin nasıl yapıldığı, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar ve sözleşmenin geçerlilik koşulları hakkında detaylı bir rehber sunulacaktır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Nerede Yapılır?

Miras Sözleşmesi Olarak Yapılma Zorunluluğu: Türk Borçlar Kanunu'nun 612. maddesine göre, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri miras sözleşmesi şeklinde yapılmalıdır.

Bu, sözleşmenin yasal bir geçerliliğe sahip olması için resmi bir vasiyetname şeklinde, noter aracılığı ile yapılması gerektiği anlamına gelir. Miras sözleşmesi, miras bırakanın ölümünden sonra yürürlüğe girer ve mirasın nasıl dağıtılacağına dair hükümler içerir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bu çerçevede, bakım sağlayan tarafın bakım alacaklısının ölümüne kadar ona bakma yükümlülüğü altına girdiği özel bir miras sözleşmesidir.

Devletçe Tanınmış Bakım Kurumları İstisnası: Kanun, devletçe tanınmış bakım kurumları tarafından yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmeleri için bir istisna öngörür.

Bu tür sözleşmeler, yetkili makamların belirlediği koşullara uygun olarak yazılı şekilde yapıldığı takdirde, miras sözleşmesi şeklinde olma zorunluluğu aranmaz. Bu durum, sözleşmenin, belirli düzenlemelere ve denetime tabi tutulan resmi bir bakım kurumu tarafından yapıldığını gösterir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmenin Şekli ve Şartları:

Karşılıklı Anlaşma: Sözleşme, tarafların karşılıklı olarak anlaşması ve her iki tarafın da iradesiyle gerçekleştirilmesi gereken bir işlem olmalıdır. Bu, tarafların sözleşmenin koşulları üzerinde mutabık kaldıklarını ve bu koşulları kabul ettiklerini ifade eder.

Tarafların Yetkili Olması: Sözleşmeyi yapacak olan bakım alacaklısı ve bakım borçlusu, yasal olarak sözleşme yapma yetkisine sahip olmalıdır. Bu, her iki tarafın da hukuki işlemleri gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğu anlamına gelir.

Yazılı Olarak Düzenlenmesi: Sözleşmenin yazılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu, sözleşmenin içeriğinin, tarafların hak ve yükümlülüklerinin açık bir şekilde belirlenmesini sağlar ve olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir.

Şahitlerin Bulunması: Resmi bir vasiyetname şeklinde yapılan sözleşme, iki tanık ve bir resmi memurun huzurunda gerçekleştirilmelidir. Şahitler, sözleşmenin doğru ve adil bir şekilde yapıldığına dair tanıklık ederler.

Malların Bakım Alacaklısına Ait Olması: Sözleşmeye konu olan mallar, bakım alacaklısına ait olmalıdır

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Saklı Payı Etkiler mi?

Evet, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, saklı pay ihlaline neden olabilecek durumlar yaratabilir.

Sözleşme kapsamında, bakım alacaklısının mal varlığında tasarruf yapması, mirasçıların haklarını etkileyebilir. Bu tür bir sözleşmenin saklı payları ihlal etmesi durumunda, mirasçılar hukuki yollara başvurabilirler.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Mirasçılar Tarafından İptali Mümkün mü?

Evet, mirasçılar, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin mirastan mal kaçırmak amacıyla yapıldığına dair kanıtlar sunabilirlerse, muris muvazaası davası açarak sözleşmenin iptalini talep edebilirler.

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Tenkise Tabi midir?

Hayır, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri tenkise tabi değildir. Bu tür sözleşmeler, ivazlı akitler olarak kabul edilir ve bakım alacaklısının özel bir bakım gereksinimine ihtiyaç duyması zorunlu değildir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Tapuda Yapılabilir mi?

Evet, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, noterde ya da tapu müdürlüğünde gerçekleştirilebilir. Bu tür sözleşmeler, karşılıklı borç doğuran iki taraflı sözleşmelerdir.

Saklı Pay Hangi Durumlarda Alınamaz?

Miras bırakanın kardeşleri, yeğenleri gibi akrabalarına saklı pay hakkı tanınmaz. Bu kişiler saklı paylı mirasçı sıfatıyla tenkis talebinde bulunamazlar.

Anlaşarak Ölünceye Kadar Bakma Akdi Tapuda İptal Olur mu?

Evet, noterde yapılan ölünceye kadar bakma akdi, bakım borçlusunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, taşınmazı devreden kişi tarafından tapu iptal davası açılarak iptal edilebilir.

Karı Koca Arasında Ölünceye Kadar Bakma Akdi Olur mu?

Eşler arasında yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi genellikle muvazaalı kabul edilir, çünkü eşler zaten birbirlerine karşı bakım yükümlülüklerine sahiptir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Tapu Devri Borçlar hukuku çerçevesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım alacaklısı, sağlığında taşınmazı devretme borcunu üstlenir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Tapu Harcı Ne Kadar? Taşınmaz malların ölünceye kadar bakma akdine dayanarak devrinde, tapu harcı, taşınmaz

Bu haber toplam 968 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara