Miras intikali nasıl yapılır? Miras intikali için tüm mirasçılar gerekli mi? İntikal ücreti ne kadar?

Miras intikali nasıl yapılır? Miras intikali için tüm mirasçılar gerekli mi? İntikal ücreti ne kadar?
Miras intikali, vefat eden bir kişinin malvarlığının yasal yollarla mirasçılara devredilmesi sürecidir. Bu işlem, noter ya da mahkeme tarafından verilen veraset ilamı ile başlar ve Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşir.

Miras intikali, bir kişinin vefatı sonrasında, miras bırakanın malvarlığının kanuni yollarla mirasçılara geçiş sürecini ifade eder. Bu süreç, miras bırakanın tüm varlıklarının ve borçlarının mirasçılarına devredilmesini kapsar ve bedelsiz bir iktisaptır.

Aşağıda, miras intikali sürecine dair detaylı bilgiler ve gerekli adımlar açıklanmaktadır.

Miras İntikali Nedir?

Miras intikali, miras bırakanın ölümü üzerine, onun malvarlığının, mirasçılarına yasal yollarla devredilmesi işlemidir. Bu işlem, miras bırakanın borçları ve sahip olduğu hakların da mirasçılara geçmesi anlamına gelir ve bedelsiz bir iktisap şeklidir.

Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Miras intikalinin gerçekleşebilmesi için, öncelikle mahkeme veya noterden alınmış bir veraset (mirasçılık) belgesine ihtiyaç vardır. Bu belge, mirasçıların kimler olduğunu resmi olarak belirler. Mirasçılardan biri veya tümü, gerekli belgelerle birlikte ilgili Tapu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak intikal işlemini başlatabilir. Günümüzde, e-devlet üzerinden de bu sürece başvuru yapmak mümkündür.

Tapuda Miras İntikali Nasıl Olur?

Tapuda miras intikali, veraset ilamında belirtilen mirasçılara, taşınmaz malın resmi olarak devredilmesi işlemidir. Bu işlem, mirasçılardan birinin Tapu Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile başlar ve sonrasında miras, tüm mirasçılara resmi olarak intikal eder.

Miras İntikali İçin Tapuda Hangi Belgeler İstenir?

Miras intikali işlemleri için gerekli belgeler şunlardır:

İlgili taşınmazın tapu senedi veya ada ve parsel numarasını belirtir belge,

Mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği,

Veraset ilamının aslı ya da noter onaylı örneği,

Mirasçının vesikalık fotoğrafı (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

Tebligat için gerekli pul,

Veraset ve İntikal Vergilerinin ödendiğine dair belge,

Emlak Vergisinin ödendiğine dair belediye belgesi.

Miras Kalan Tapuyu Üzerine Alma Nasıl Yapılır?

Miras kalan tapuyu üzerine almak için öncelikle veraset ilamı alınır. Ardından, taşınmazın bulunduğu belediyeye gidilerek emlak vergisi borcu olup olmadığı ve rayiç bedeli belgesi alınır. Sonrasında, veraset ve intikal vergi dairesine başvurularak gerekli vergiler ödenir ve ilişiğin kesildiğine dair belge alınır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, gerekli belgelerle birlikte Tapu Müdürlüğü’ne başvurulur ve mirasçılar, taşınmazın kendi adlarına tescilini talep edebilirler.

Miras İntikali İçin Tüm Mirasçılar Gerekli Mi?

Miras intikali işlemleri için tüm mirasçıların fiziksel olarak hazır bulunması gerekmez. Mirasçılardan herhangi birisinin ilgili Tapu Müdürlüğü’ne gerekli belgelerle müracaat etmesi yeterlidir. Bu müracaat üzerine miras, tüm mirasçılara resmi olarak intikal eder.

Mirasçılar Tapu İntikali Yapılmazsa Ne Olur?

Miras intikali, miras bırakanın ölümünden itibaren belirli bir süre içinde gerçekleştirilmezse, çeşitli hukuki ve mali sonuçlar doğurabilir. Tapu müdürlüğü, yargıya başvurarak mirasçılık belgesinin düzenlenmesini talep edebilir ve bu belgeye göre tapu sicil kayıtlarını güncelleyebilir. İntikal işleminin yapılmaması, mirasçıların taşınmaz üzerindeki haklarını tam anlamıyla kullanamamalarına yol açabilir.

Miras intikali süreci, mirasçıların miras bırakanın malvarlığını resmi ve yasal yollarla devralmalarını sağlayan önemli bir hukuki işlemdir. Bu süreç, mirasçıların haklarının korunması ve mirasın adil bir şekilde paylaşılması açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, miras intikali işlemleri konusunda dikkatli olunmalı ve gerekli tüm adımlar eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır.

Bu haber toplam 1135 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara