Kira Tahliye Davasını Kaybettim! Kaç Lira Avukatlık Ücreti ve Masraf Öderim?

Kira Tahliye Davasını Kaybettim! Kaç Lira Avukatlık Ücreti ve Masraf Öderim?
Kira tahliye davasını kaybettiğinizde ödemeniz gereken avukatlık ücreti ve diğer masraflar bulunmaktadır. Bu masraflar her sene açıklanan avukatlık ücret tarifesine göre talep edilir. İşte o miktarlar...

Kira tahliye davası, kiralanan taşınmazın (ev, iş yeri vb.) sahibi (davalı) ile kiracı (davacı) arasında meydana gelen anlaşmazlıklar sebebiyle açılan ve taşınmazın boşaltılmasını talep eden hukuki bir süreçtir. Türkiye'de bu tür davalara ilişkin genel çerçeve Türk Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, her ülkenin kendi hukuki çerçevesi içinde bu tür davalara dair belirli kuralları ve usulleri vardır.

Kira tahliye davaları, genellikle şu durumlar ile ilgili olarak açılır:

Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracının, kira bedelini sözleşmede belirtilen süre içerisinde ödememesi halinde, mal sahibi tahliye davası açabilir.

Sözleşmenin Sonlanması: Kira sözleşmesinin süresinin dolması ve kiracının taşınmazı boşaltmaması durumunda da tahliye davası gündeme gelebilir.

Taşınmazın İyi Kullanılmaması: Kiracının, kiralanan taşınmazı iyi bir şekilde kullanmadığı, taşınmazın bakım ve onarımını yapmadığı durumlar da tahliye davasını haklı kılabilecek sebeplerdendir.

Önemli Sebepler: Ayrıca, mal sahibinin kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu için konut veya işyerine acil ve ciddi bir şekilde ihtiyaç duyması gibi önemli sebepler de tahliye davası açılabilmesi için kabul edilebilir.

643b8d96e4bfdd1e50e1abcf.webp

Kira tahliye davası sürecinde genel olarak izlenen adımlar şunlardır:

İhtarname: Tahliye davası açılmadan önce genelde kiracıya bir ihtarname çekilir ve kiracının konutu belirli bir süre içinde boşaltması talep edilir.

Dava Dilekçesi: İhtarnameye rağmen taşınmaz boşaltılmazsa, mal sahibi tarafından bir avukat aracılığıyla dava dilekçesi hazırlanır ve mahkemeye sunulur.

Duruşma: Dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasının ardından, taraflar bir duruşmada hakim karşısına çıkarlar ve iddialarını ortaya koyarlar.

Karar: Hakim, tarafları dinledikten ve delilleri değerlendirdikten sonra bir karar verir. Bu karar, tahliyenin yapılıp yapılmayacağına dair olacaktır.

İcra Süreci: Hakimin tahliye yönünde karar vermesi halinde, bu kararın icrası için ilgili icra dairesine başvurulur ve taşınmazın zorla boşaltılma süreci işletilir.

Kira tahliye davaları, genellikle uzmanlık gerektiren, detaylı ve teknik bilgi isteyen davalardır. Bu nedenle genelde bu tür davalarda bir avukattan yardım almak oldukça önemlidir.

Kira tahliye davası masrafı nedir?

Kira tahliye davası açma sürecindeki masraflar, Türkiye'de yargılama giderlerini ve vekalet ücretini içerir. Dava maliyeti ise ortalama 2650 TL’dir. İşte dava açarken aşağıda belirtilen genel masraf kalemlerini dikkate almanız faydalı olabilir:

Harçlar: Dava açılırken ödenmesi gereken yargılama harcı bulunmaktadır. Türkiye'de bu miktar davanın türüne ve talep edilen miktara bağlı olarak değişir.

Tebligat Masrafları: Tebligat, tarafların adresine mahkemece gönderileceğinden, bu gönderimlerin masrafları da dava masrafları içinde yer alır.

Vekalet Ücreti: Dava sürecinde bir avukat ile çalışılıyorsa, avukata ödenecek vekalet ücreti de dikkate alınmalıdır. Bu ücret avukatın ve müvekkilin anlaşmasına ve avukatın tecrübesine, uzmanlık alanına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bilirkişi Ücreti: Eğer dava sürecinde bir bilirkişi incelemesi gerekli olursa, bilirkişi ücretinin de ödenmesi gerekecektir.

Tanık Giderleri: Eğer tanıklar başka bir şehirde ikamet ediyorlarsa, onların yargılama için seyahat masrafları ve yevmiyeleri de ödenmelidir.

İcra Masrafları: Eğer mahkeme tahliye kararı verirse ve kiracı bunu yerine getirmezse, icra yoluyla tahliye işlemi yapılacaktır. İcra işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek masraflar (kilit değiştirme, eşya taşıma vb.) da dava masrafları içerisinde değerlendirilir.

mirasin-reddi-davasi-1.webp

TAHLİYE DAVASI HARÇ VE MASRAFLAR ŞUNLARDIR

HARÇLAR

Başvurma Harcı 269,85 TL

Peşin Harç 269,85 TL

MASRAFLAR

Dosya Gideri 5,00 TL

Diğer İş ve İşlemler 150,00 TL

Taraf Tebligat Gideri 870,00 TL

Bilirkişi Ücreti 960,00 TL

Tanık Ücreti 40,00 TL

Tanık Tebligat Ücreti 87,00 TL

Harç Toplam 539,70 TL

Masraf Toplam 2112,00 TL

Genel Toplam 2651,70 TL

Kira Tahliye Davasını Kaybettim! Kaç Lira Avukatlık Ücreti ve Masraf Öderim?

Karşı Tarafın Avukatlık Ücreti: Davayı kaybettiğinizde genellikle karşı tarafın avukatlık ücretini ödemeniz gerekecektir. Bu, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen minimum avukatlık ücreti tarifesine göre hesaplanır. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için TBB’nin belirlediği avukatlık ücreti:10.700,00 TL’dir

Yargılama Giderleri: Ayrıca, davanın yürütülmesi sürecinde yapılan harcamaları (yargılama harçları, bilirkişi ücretleri, tanık masrafları vb.) ödemeniz gerekmekte olabilir. Toplam masraf ortalama 2.600 TL'dir.

Kendi Avukatınızın Ücreti: Kendi avukatınızın ücretini de unutmamanız önemlidir. Bu genelde avukatınızla yapacağınız anlaşmaya bağlıdır ve peşin ya da taksitler halinde ödenebilir. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için TBB’nin belirlediği avukatlık ücreti:10.700,00 TL’dir.

ev-sahibi-kiraci-anlasmazliklarinda-avukat-ucretleri.jpg

Kiracı tahliye davası avukatlık ücreti ne kadar?

Kiracı tahliye davası avukat ücretleri, 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer almaktadır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 2023 yılı Tahliye Davası Avukatlık ücreti Sulh Hukuk Mahkemelerinde 10.700 TL'dir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara