Kira Tahliye Davasını Kaybettim! Kaç Lira Avukatlık Ücreti ve Masraf Öderim?

Kira Tahliye Davasını Kaybettim! Kaç Lira Avukatlık Ücreti ve Masraf Öderim?
Kira tahliye davasını kaybettiğinizde ödemeniz gereken avukatlık ücreti ve diğer masraflar bulunmaktadır. Bu masraflar her sene açıklanan avukatlık ücret tarifesine göre talep edilir. İşte o miktarlar...

Kira tahliye davası, kiralanan taşınmazın (ev, iş yeri vb.) sahibi (davalı) ile kiracı (davacı) arasında meydana gelen anlaşmazlıklar sebebiyle açılan ve taşınmazın boşaltılmasını talep eden hukuki bir süreçtir.

Türkiye'de bu tür davalara ilişkin genel çerçeve Türk Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, her ülkenin kendi hukuki çerçevesi içinde bu tür davalara dair belirli kuralları ve usulleri vardır.

Kira tahliye davaları, genellikle şu durumlar ile ilgili olarak açılır:

Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracının, kira bedelini sözleşmede belirtilen süre içerisinde ödememesi halinde, mal sahibi tahliye davası açabilir.

Sözleşmenin Sonlanması: Kira sözleşmesinin süresinin dolması ve kiracının taşınmazı boşaltmaması durumunda da tahliye davası gündeme gelebilir.

Taşınmazın İyi Kullanılmaması: Kiracının, kiralanan taşınmazı iyi bir şekilde kullanmadığı, taşınmazın bakım ve onarımını yapmadığı durumlar da tahliye davasını haklı kılabilecek sebeplerdendir.

Önemli Sebepler: Ayrıca, mal sahibinin kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu için konut veya işyerine acil ve ciddi bir şekilde ihtiyaç duyması gibi önemli sebepler de tahliye davası açılabilmesi için kabul edilebilir.

643b8d96e4bfdd1e50e1abcf.webp

Kira tahliye davası sürecinde genel olarak izlenen adımlar şunlardır:

İhtarname: Tahliye davası açılmadan önce genelde kiracıya bir ihtarname çekilir ve kiracının konutu belirli bir süre içinde boşaltması talep edilir.

Dava Dilekçesi: İhtarnameye rağmen taşınmaz boşaltılmazsa, mal sahibi tarafından bir avukat aracılığıyla dava dilekçesi hazırlanır ve mahkemeye sunulur.

Duruşma: Dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasının ardından, taraflar bir duruşmada hakim karşısına çıkarlar ve iddialarını ortaya koyarlar.

Karar: Hakim, tarafları dinledikten ve delilleri değerlendirdikten sonra bir karar verir. Bu karar, tahliyenin yapılıp yapılmayacağına dair olacaktır.

İcra Süreci: Hakimin tahliye yönünde karar vermesi halinde, bu kararın icrası için ilgili icra dairesine başvurulur ve taşınmazın zorla boşaltılma süreci işletilir.

Kira tahliye davaları, genellikle uzmanlık gerektiren, detaylı ve teknik bilgi isteyen davalardır. Bu nedenle genelde bu tür davalarda bir avukattan yardım almak oldukça önemlidir.

Kira tahliye davası masrafı nedir?

Kira tahliye davası açma sürecindeki masraflar, Türkiye'de yargılama giderlerini ve vekalet ücretini içerir. Dava maliyeti ise ortalama 2650 TL’dir. İşte dava açarken aşağıda belirtilen genel masraf kalemlerini dikkate almanız faydalı olabilir:

Harçlar: Dava açılırken ödenmesi gereken yargılama harcı bulunmaktadır. Türkiye'de bu miktar davanın türüne ve talep edilen miktara bağlı olarak değişir.

Tebligat Masrafları: Tebligat, tarafların adresine mahkemece gönderileceğinden, bu gönderimlerin masrafları da dava masrafları içinde yer alır.

Vekalet Ücreti: Dava sürecinde bir avukat ile çalışılıyorsa, avukata ödenecek vekalet ücreti de dikkate alınmalıdır. Bu ücret avukatın ve müvekkilin anlaşmasına ve avukatın tecrübesine, uzmanlık alanına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bilirkişi Ücreti: Eğer dava sürecinde bir bilirkişi incelemesi gerekli olursa, bilirkişi ücretinin de ödenmesi gerekecektir.

Tanık Giderleri: Eğer tanıklar başka bir şehirde ikamet ediyorlarsa, onların yargılama için seyahat masrafları ve yevmiyeleri de ödenmelidir.

İcra Masrafları: Eğer mahkeme tahliye kararı verirse ve kiracı bunu yerine getirmezse, icra yoluyla tahliye işlemi yapılacaktır. İcra işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek masraflar (kilit değiştirme, eşya taşıma vb.) da dava masrafları içerisinde değerlendirilir.

mirasin-reddi-davasi-1.webp

TAHLİYE DAVASI HARÇ VE MASRAFLAR ŞUNLARDIR

HARÇLAR

Başvurma Harcı 269,85 TL

Peşin Harç 269,85 TL

MASRAFLAR

Dosya Gideri 5,00 TL

Diğer İş ve İşlemler 150,00 TL

Taraf Tebligat Gideri 870,00 TL

Bilirkişi Ücreti 960,00 TL

Tanık Ücreti 40,00 TL

Tanık Tebligat Ücreti 87,00 TL

Harç Toplam 539,70 TL

Masraf Toplam 2112,00 TL

Genel Toplam 2651,70 TL

Kira Tahliye Davasını Kaybettim! Kaç Lira Avukatlık Ücreti ve Masraf Öderim?

Karşı Tarafın Avukatlık Ücreti: Davayı kaybettiğinizde genellikle karşı tarafın avukatlık ücretini ödemeniz gerekecektir. Bu, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen minimum avukatlık ücreti tarifesine göre hesaplanır. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için TBB’nin belirlediği avukatlık ücreti:10.700,00 TL’dir

Yargılama Giderleri: Ayrıca, davanın yürütülmesi sürecinde yapılan harcamaları (yargılama harçları, bilirkişi ücretleri, tanık masrafları vb.) ödemeniz gerekmekte olabilir. Toplam masraf ortalama 2.600 TL'dir.

Kendi Avukatınızın Ücreti: Kendi avukatınızın ücretini de unutmamanız önemlidir. Bu genelde avukatınızla yapacağınız anlaşmaya bağlıdır ve peşin ya da taksitler halinde ödenebilir. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için TBB’nin belirlediği avukatlık ücreti:10.700,00 TL’dir.

ev-sahibi-kiraci-anlasmazliklarinda-avukat-ucretleri.jpg

Kiracı tahliye davası avukatlık ücreti ne kadar?

Kiracı tahliye davası avukat ücretleri, 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer almaktadır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 2024 yılı Tahliye Davası Avukatlık ücreti Sulh Hukuk Mahkemelerinde 10.700 TL, Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen tahliye davalarında ise 17.900 TL'dir.

TBB Avukatlık Ücret Tarifesi 2024 Yılı İçin (Karşı Vekalet Ücret ve Mahkemeleri uyguladığı Tarife)

Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700,00 TL

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL

ANKARA BAROSU SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE AVUKAT ÜCRETLERİ

1 Mirasçılık Belgesi Alınması a) Noterden 12.450 TL b) Mahkemeden 20.000 TL

2 Vesayet ve Kayyımlık Davaları 28.850 TL

3 Tahliye Davaları 28.850 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %16’sı

4 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 28.850 TL

5 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 45.200 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının % 10’u

6 Vasiyetnamenin Okunması, Terekede İhtiyati Tedbirler, Tereke Tespiti Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 36.850 TL

7 Mirasta Defter Tutulması 32.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8 Kira Bedelinin Tespiti ve Kira bedelinin Artırılması Davaları 35.100 TL’den az olmamak üzere artışa konu yıllık kira bedelinin %16’sı

9 Tespit İstemleri 23.000 TL

10 Tapu Kayıtlarında Düzeltme Davası 72.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

11 Kazai Rüşt Davası 34.100 TL

12 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 12.500 TL

13 Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Her Türlü Alacak ve İstirdat Davaları 28.850 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

Yukarıdaki ücretler tavsiye niteliğinde olup, avukatlık ücretinin belirlenmesinde, davanın özelliği, harcanacak mesaiyi ve dava değerine göre belirlenmektedir.

Kira Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

✅ Avukat Arabulucu İlkay Uyar Kaba

✅ Telefon: 0312 229 25 05 - +90-545-229-2505

✅ Adres: Eti Mahallesi Strazburg Cad. 10/9 Çankaya/Ankara

✅ Mail: [email protected]

✅ Hizmet Alanları: Kira Hukuku, Arabulucu, Uzlaşma, Kira Artırım Davası, Kira Tahliye Davaları, Kira Sözleşmeler, Dilekçeler

Bu haber toplam 1531 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara