2024 Yılında Kiracıya tahliye davası nasıl açılır? 1 Yıl, 5 Yıl ve 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur?

2024 Yılında Kiracıya tahliye davası nasıl açılır? 1 Yıl, 5 Yıl ve 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur?
Kiracıya yapılan ihtarlar, tahliye nedenleri ve dava süreci, kira ilişkisini sonlandırmada kritik öneme sahiptir. Peki, 2024 Yılında Kiracıya tahliye davası nasıl açılır?

Kiracının tahliyesi, kiraya verenler için önemli bir konu olup, yasal süreçlerin doğru şekilde takip edilmesini gerektirir. Aşağıda, kiracının tahliyesi ile ilgili süreçler ve yasal yükümlülükler madde madde açıklanmaktadır.

1. Kiracı Tahliyesi Ne Demektir?

Kiracının tahliyesi için yasal olarak belirlenmiş sebeplerin varlığı gerekmektedir. Kiraya verenin, kira sözleşmesi süresi dolmuş olsa bile, kanunda belirtilen haklı sebepler dışında kiracıyı tahliye etme hakkı yoktur. Bu sebepler arasında kira ödememe, sözleşmeye aykırı davranışlar ve mülk sahibinin ihtiyaçları sayılabilir.

2. Kiracının Tahliye Edilme Sebepleri Nelerdir?

Kiracının tahliye edilebilmesi için aşağıdaki haklı sebeplerden birinin varlığı gerekmektedir:

Kiranın süresinde ödenmemesi (temerrüt),

Sözleşmede belirtilen koşullara aykırı davranışlar,

Sözleşme süresinin sona ermesi ve mülk sahibinin mülkü geri alma ihtiyacı,

Mülkün edinimi veya ihtiyaç sebebiyle kullanılması gerekliliği.

3. Kiranın Ödenmemesi Durumunda Tahliye Nasıl Olur?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiracının kira bedelini ödemediği durumlarda kiraya veren, iki haklı ihtarname göndererek kira sözleşmesini sonlandırabilir. Bu ihtarlar sonrası, kira yılının bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılmalıdır.

4. Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Nasıl Olur?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirlenen süre sonunda mülkü boşaltacağını taahhüt ettiği bir belgedir.

Taahhütnamenin geçerliliği için, kira sözleşmesinden sonra verilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen süre sonunda kiracının mülkten çıkmaması halinde, tahliye davası açılabilir.

5. Tahliye Davası Süreci Nasıl İşler?

Kiracının tahliye edilmesi için gerekli yasal süreç, haklı bir sebep bulunması ve bu sebebin yasal prosedürlere uygun şekilde mahkemeye sunulmasıyla başlar. Tahliye davası, ilgili aile mahkemesinde açılır ve dava sürecinde tarafların delilleri sunulur.

6. İcra Yoluyla Tahliye Nasıl Olur?

Kiracının ödeme yapmaması veya tahliye taahhüdüne uymaması durumunda, kiraya veren icra yoluyla tahliye işlemi başlatabilir. Bu süreç, hem ödenmeyen kira bedellerinin tahsili hem de kiracının mülkten tahliyesini kapsar.

Kiracının tahliye edilmesi sürecinde, kiraya verenin kiracıya yapması gereken ihtarlar büyük önem taşır.

Kiracıya yapılan ihtarlar, kira ödememe veya sözleşmeye aykırı davranışlar gibi durumları içerebilir ve bu ihtarlar yasal sürecin başlangıcı olarak kabul edilir.

Tahliye davasının mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda, mahkeme kiracının tahliyesine karar verir. Bu kararın icrası için kiraya veren, ilgili icra dairesine başvurarak tahliye işlemini başlatır.

Kiracının erken tahliye durumunda bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Kiracı, erken tahliye sebebiyle kiraya verenin uğradığı zararları karşılamak zorundadır. Ancak, mülk hemen yeni bir kiracıya kiralanırsa, erken tahliye eden kiracının sorumluluğu sona erer.

Kiracıya tahliye davası açma süreci, kiraya veren ve kiracı arasındaki kira ilişkisinin çeşitli sebeplerle sonlandırılmasını içerir. Bu süreçte, kiraya verenin yasal haklarını kullanarak kiracıyı mülkten çıkarması amaçlanır. İşte bu sürecin detayları:

7. İki Haklı İhtar ile Tahliye Nasıl Olur?

Haklı İhtarın Gerekliliği: Kiracının kira bedelini ödememesi durumunda, kiraya veren tarafından yazılı olarak haklı ihtar yapılması zorunludur.

İhtarların Şartları: İki haklı ihtar, farklı aylara ait kira ödemeleri için yapılmalı ve yazılı olmalıdır.

Dava Açma Süresi: Kira süresinin sonunu takip eden 1 ay içinde tahliye davasının açılması gerekmektedir.

8. Önemli Sebeplerle Tahliye Nedir?

Fesih Bildirimi: Kira sözleşmesinin devamı taraflar için çekilmez hale geldiğinde, önemli sebeplere dayanarak fesih bildirimi yapılabilir.

Tahliye Davası: Kiracı fesih bildirimine uymazsa, kiraya veren tahliye davası açma hakkına sahiptir.

9. İflas Eden Kiracının Tahliyesi Olur Mu?

Güvence Talebi: Kiracının iflas etmesi durumunda, kiraya veren güvence talep edebilir.

Sözleşmenin Feshi: Güvence verilmemesi halinde, kiraya veren sözleşmeyi derhal feshedebilir.

10. 10 Yıllık Kiracı Tahliyesi Nasıl Olur?

Süreli Uzatma: Kira sözleşmesi 10 defa uzatıldıktan sonra, kiraya verenin tahliye talep etme hakkı doğar.

Bildirim Şartı: Kiracıya yazılı ihtarname gönderilerek, tahliye talebi bildirilmelidir.

11. 5 Yılı Dolduran Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur?

Kira Bedelinin Tespiti: Kira sözleşmesinin 5. uzama yılı, kira bedelinin tespiti için önemlidir.

Yeniden Tespit: Kiraya veren, emsal kira bedellerine dayanarak yeni bir kira bedeli talep edebilir.

12. Düzenli Ödeyen Kiracı Tahliye Edilir Mi?

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası: Kiracı kirasını düzenli ödese bile, kiraya verenin ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açma hakkı vardır.

Davanın İspatı: Kiraya verenin, ihtiyacını mahkemede ispatlaması gerekmektedir.

13. 1 Yıllık Kira Sözleşmesinin Bitiminde Tahliye Edilir Mi?

Uzama Şartı: Kira sözleşmesi sona erse bile, kiracı tarafından feshedilmediği sürece sözleşme otomatik olarak uzar.

Kiracının Fesh Hakkı: Sürenin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı sadece kiracıya tanınmıştır.

Bu haber toplam 461 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara