Satın alınan evden kiracı nasıl çıkarılır? Evi satın alan kişi kiracıyı çıkarabilir mi? Süre Kaç Ay?

Satın alınan evden kiracı nasıl çıkarılır? Evi satın alan kişi kiracıyı çıkarabilir mi? Süre Kaç Ay?
Türk Borçlar Kanunu (TBK) 351. maddesi, taşınmazın yeni malikinin, edinme tarihinden itibaren altı ay içinde, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açma hakkına sahip olduğunu belirtir. Peki, Satın alınan evden kiracı nasıl çıkarılır?

Satın alınan bir evde kiracı varken bu kiracının çıkarılması süreci, hem kiracının hem de yeni malikin haklarını dikkate alan yasal bir süreci takip eder.

Bu süreç, evin satışından sonra kiracının tahliyesine kadar bir dizi adımdan oluşur. Aşağıda, bu sürecin nasıl işlediğine dair detaylı ve özgün bir açıklama yer almaktadır:

1. Satın Alınan Evden Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Yeni mülk sahibi, taşınmazı satın aldıktan sonra, kiracıya kira kontratının sona ermesini beklemeden evi boşaltması için yasal bir bildirimde (ihtarname) bulunabilir.

Bu ihtarnamenin gönderilmesi için tapu devri yapıldıktan sonra bir aylık süre bulunmaktadır. İhtarname gönderildikten sonra, eğer kira sözleşmesi 6 ay veya daha uzun bir süre devam ediyorsa, kiracının evi boşaltması için 6 aylık bir süre tanınır.

Bu süre, hem kiracının yeni bir konut bulması için makul bir zaman sağlar hem de yeni malikin mülkü üzerindeki haklarını korur.

2. Kiracılı Ev Satın Alındığında Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Yeni malik, mülkün kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu için gerekli olduğunu belirterek, edinme tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya bu durumu yazılı olarak bildirebilir.

Kiracı, bu yazılı bildirime rağmen taşınmazı boşaltmazsa, yeni malik 6 ay içinde tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bu süreç, yeni malikin mülk üzerindeki haklarını kullanmasını ve kişisel ihtiyaçlarını gerekçe göstererek mülkü boşaltmasını sağlar.

3. Ev Satıldıktan Sonra Boşaltma Süresi Ne Kadardır?

Yeni malik, taşınmazı edindikten sonra, kira sözleşmesinin bitiminden bağımsız olarak, kiracıyı evden çıkarabilmesi için öncelikle konuta ihtiyacının olduğunu belgelemeli ve bu ihtiyacını kiracıya yazılı olarak bildirmelidir.

Yeni malikin bu bildirimini takiben kiracıya, taşınmazı boşaltması için 6 aylık bir süre tanınır. Bu süreç, yeni malikin makul kullanım ihtiyaçlarını karşılarken kiracıya da yeni bir konut bulma süreci için yeterli zaman tanır.

4. Evi Satın Alan Kişi Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Evet, yeni malik, mülkü edindikten sonra belirli şartlar altında kiracıyı çıkarabilir. Bu süreç, malikin kiracıya edinim tarihinden itibaren 1 ay içinde durumu yazılı olarak bildirmesini ve gerekli hallerde 6 ay sonrasında dava açma yoluna gitmesini içerir.

Bu, yeni malikin mülk üzerindeki haklarını kullanmasına ve kiracıyla olan sözleşmeye dayanarak mülkü boşaltma sürecini başlatmasına olanak tanır.

5. Ev Satın Aldım Kiracı Çıkmıyor Ne Yapmalıyım?

Kiracının taşınmazı boşaltma konusunda verdiği yazılı taahhüt, kiracının bu taahhüde uymaması durumunda, yeni malikin harekete geçmesi için yasal bir temel oluşturur.

Kiracı, taahhüde rağmen taşınmazı boşaltmazsa, yeni malik, kiracıyı icra yoluyla tahliye ettirebilir veya dava açabilir. Tahliye davası veya icra takibi, taahhütte belirtilen tarihten itibaren bir ay içinde başlatılmalıdır. Bu, yeni malikin mülk üzerindeki kontrolünü sağlama ve kiracının taşınmazı zamanında boşaltmasını garantileme yoludur.

6. Ev Sahibi Değişince Kiracı Ne Zaman Çıkar?

Yeni mülk sahibi, kira sözleşmesine istinaden tapuda özel bir şerh olmaksızın, tapu devri gerçekleştikten sonra bir ay içinde kiracıya ihtarname göndermekle yükümlüdür.

İhtarname sonrası, eğer kira sözleşmesinin süresi 6 aydan fazla devam ediyorsa, kiracının mülkü 6 ay içinde boşaltması gerekmektedir. Bu süreç, yeni malikin mülk üzerindeki haklarını korurken kiracıya da uygun bir çıkış süresi tanır.

7. Ev Sahibi Evde Kiracı Varken Evi Satarsa Kiracının Hakları Nelerdir?

Kiracının hakları, kira sözleşmesi tarafından korunur. Evin satılması, mevcut kira sözleşmesinin şartlarını değiştirmez. Yani kiracı, yeni ev sahibi ile mevcut kira sözleşmesi çerçevesinde ilişkisini sürdürebilir ve yeni bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Bu, kiracının, mülkün el değiştirmesinden etkilenmeksizin, kira süresince korunmasını sağlar.

Yeni alınan evden kiracı nasıl çıkarılır? Tahliye davaları

Kira ilişkisi içindeki taraflar arasında sıkça karşılaşılan hukuki süreçlerden biridir. Bu süreçler, genellikle kiraya verenin, kiralanmış olan taşınmazın ihtiyaçları doğrultusunda boşaltılmasını talep etmesiyle başlar. Kiraya verenin bu talebi, çeşitli nedenlere dayandırılabilir; ancak en yaygın sebepler arasında işyeri ya da konut için duyulan ihtiyaç nedeniyle tahliye nedeni bulunmaktadır.

Bu bağlamda, kiraya veren tarafından kiracıya gönderilen ve tahliye talebini içeren ihtarın tebliği, tahliye davası açma süresinin başlangıcını işaret eder. Yani, ihtarnamenin kiracıya ulaştığı tarih, sürecin resmi olarak başladığı an olarak kabul edilir. Bu süreç içerisinde, kiraya verenin belirli bir süre içerisinde tahliye davasını açması beklenir. Bu süre, kira sözleşmesinin niteliğine ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

Ev satıldıktan sonra boşaltma süresi ne kadar?

Türk Borçlar Kanunu (TBK) 351. maddesi, taşınmazın yeni malikinin, edinme tarihinden itibaren altı ay içinde, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açma hakkına sahip olduğunu belirtir. Bu, yeni malikin taşınmazı edindiği tarihten itibaren bir ay içinde kiracıya ihtiyaç nedeniyle tahliye edeceğini yazılı olarak bildirmesi koşuluyla mümkündür.

Yeni malik 1 ay içinde ihtar çekilmezse ne olur?

TBK’nın 353. maddesi ise, kiraya verenin dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirdiği taktirde, davanın bildirimi takiben uzayan bir kira yılı sonuna kadar açılabileceğini düzenler. Bu, kiraya verenin dava açma niyetini kiracıya önceden bildirmesi gerektiği ve bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren belirli bir süre içinde davanın açılması gerektiği anlamına gelir.

Ancak, dava sürecinde, dava süresi ve şartları hakkında bir yanlış değerlendirme yapıldığında, davanın reddedilmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür bir durumda, davanın reddi, kiraya verenin haklarının tam olarak korunmadığını gösterir ve hukuki süreçlerin doğru bir şekilde işletilmediğini ortaya koyar.

Bu nedenle, dava süresi ve şartlarına uygun olarak tahliye talebinde bulunulması ve mahkemenin işin esasına yönelik bir inceleme yapması önem taşır. Dava süresi, kamu düzenine ilişkin bir husus olup, davalı tarafından ileri sürülmemiş olsa bile mahkemenin re'sen dikkate alması gereken bir konudur.

Bu haber toplam 270 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara