Evi Terk Eden Kadın Ziynet Eşyasını Almış Kabul Edilir Mi? Evi terk eden kadın ziynet eşyası Yargıtay kararı

Evi Terk Eden Kadın Ziynet Eşyasını Almış Kabul Edilir Mi? Evi terk eden kadın ziynet eşyası Yargıtay kararı
Yargıtay kararları, bu tür davalarda mahkemeler için yol gösterici niteliktedir. Kararlar, evi terk eden kadının ziynet eşyasını götürmüş kabul edilip edilmeyeceğine dair standartları belirler ve ispat yükü ile ilgili prensipleri açıklar.

Ziynet eşyalarının iadesi, evlilik birliği içinde edinilen ve genellikle düğünlerde takılan değerli eşyaların, boşanma veya ayrılık durumlarında eski sahibine iadesiyle ilgili hukuki bir süreci ifade eder.

Türk Medeni Kanunu bu konuda çeşitli hükümler içermekte olup, bu hükümler doğrultusunda bir dizi hak ve yükümlülükler belirlenmiştir. Bu bağlamda, ziynet eşyalarının iadesiyle ilgili sıkça sorulan sorulara özgün bir şekilde cevap vermek gerekirse:

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası Ne Zaman Açılır?

Ziynet eşyalarının iadesi talebi, boşanma davasının kesinleşmesiyle birlikte gündeme gelir. Burada esas alınan, boşanmanın resmi olarak sonuçlanmış olmasıdır.

Bu sürecin ardından, ziynet eşyalarının bedelini talep eden taraf için 10 yıllık bir zamanaşımı süresi başlar. Bu süre zarfında, ilgili taraf dava açarak ya eşyaların aynen iadesini ya da dava tarihindeki mevcut değerine karşılık gelen bir ödeme talep edebilir.

Düğünde Takılan Takılar Geri İstenebilir Mi?

Evet, düğünde takılan takılar ve diğer değerli eşyalar, Türk Medeni Kanunu'nun 220. maddesi uyarınca kişisel mal olarak kabul edilir.

Bu nedenle, boşanma sonucu eğer bu ziynet eşyaları diğer eşte kalmışsa, eski eş bu eşyaların iadesini ya da değerinin ödenmesini talep edebilir. Bu, özellikle 226. maddeye göre mümkündür ve genellikle mahkeme yoluyla gerçekleştirilen bir süreçtir.

Ziynet Eşyaları İadesi Hangi Tarihe Göre Hesaplanır?

Ziynet eşyalarının iadesi veya bedelinin ödenmesi talebiyle açılan davalarda, eşyaların değeri dava tarihindeki piyasa değeri üzerinden hesaplanır.

Dava tarihinden itibaren bu bedele faiz uygulanarak, alacaklı tarafa ödeme yapılması kararlaştırılır. Bu, adil bir değerlendirme yöntemi olarak kabul edilir çünkü ziynet eşyalarının piyasa değeri zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Düğünde Takılan Altınlar Geri İstenir Mi?

Yargıtay kararları genellikle, düğünde takılan altınların ve diğer ziynet eşyalarının kadına ait olduğunu ve kadında kalması gerektiğini belirtir.

Eğer bu takılar kadında kalmamışsa, kadın boşanma davası esnasında ya da sonrasında bu takıların iadesini talep edebilir. Bu, kadının kişisel mülkiyet hakkının bir göstergesidir.

Ziynet Eşyaları İadesi Boşanma Davası İle Birlikte İstenebilir Mi?

Evet, ziynet eşyalarının iadesi talebi, boşanma davasıyla birlikte veya bağımsız bir dava olarak da ele alınabilir.

Pratikte, bu tür talepler genellikle boşanma dava dilekçesine dahil edilerek, sürecin daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanır. Altın veya diğer değerli eşyaların iadesi için açılan dava, genellikle aile mahkemeleri tarafından görülür.

Bu, boşanma sürecinin bir parçası olarak veya sonrasında gerçekleştirilebilir ve talep edilen ziynet eşyalarının iadesi ya da değerinin ödenmesi ile sonuçlanabilir.

Evi terk eden kadın ziynet eşyası Yargıtay kararı

Yargıtay kararları, evi terk eden kadının ziynet eşyasını alıp almadığı konusunda ispat yükünün kimde olduğu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair önemli prensipler ortaya koymaktadır.

Bu kararlar, evlilik içerisinde edinilen ziynet eşyalarının kimin üzerinde olduğu veya nerede saklandığına ilişkin ispat yükü ve iddiaların nasıl değerlendirileceğine dair yol gösterici niteliktedir.

Bu bağlamda, Yargıtay'ın ilgili içtihatlarını dikkate alarak, evi terk eden kadının ziynet eşyası konusundaki genel kabulleri ve ispat yüküne ilişkin hususları madde madde özetleyelim:

Ziynet Eşyasının Kimde Olduğuna Yargıtay Kararı

Hayatın olağan akışına göre, ziynet eşyalarının genellikle kadının üzerinde veya onun muhafazasında olduğu kabul edilir. Bu, evlilik içinde kadına verilen ziynet eşyalarının kadının şahsi kullanımına sunulduğu ve genel olarak kadının sorumluluğunda olduğu anlamına gelir.

İspat Yükü Hakkında Yargıtay Kararı

Evi terk eden kadın, dava konusu ziynet eşyalarının zorla elinden alındığını veya kendisinden alıkoyma yoluyla evde bırakıldığını iddia ediyorsa, bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Bu, evi terk etme durumunda ziynet eşyalarının kadın tarafından götürülmediğinin istisnai bir durum olduğu ve bu istisnai durumun ispatlanması gerektiği anlamına gelir.

Koca, kadının ziynet eşyalarını kendisinin götürdüğünü iddia ediyorsa, bu durum hayatın olağan akışına uygun bir savunma olarak değerlendirilir. Ancak, kadının ziynet eşyalarını götürdüğüne dair somut deliller sunması beklenir.

Kadın ziynet eşyası davası nasıl İspat edilir?

Yargıtay içtihatları, evi terk eden kadının ziynet eşyalarını götürdüğü yönünde bir varsayım olduğunu, ancak bu varsayımın çürütülebileceğini belirtir. Davacı kadının, ziynet eşyalarının zorla elinden alındığına dair iddiasını somut delillerle desteklemesi gerektiğine işaret eder.

Mahkemeler, bu tür davaları değerlendirirken, tarafların sunduğu delilleri, tanık ifadelerini ve olayın tüm koşullarını dikkate alır. Evi terk etme sırasında ziynet eşyalarının durumuna ilişkin iddiaların somut delillerle desteklenmesi gerekmekte olup, bu delillerin mahkeme tarafından titizlikle incelenmesi esastır.

Bu haber toplam 1773 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara