Avukat Özkan Karaaslan

İlkay Hukuk Bürosu
Avukat Özkan Karaaslan

Av.Özkan Karaaslan

Avukat
Baro:

Ankara Barosu

Eğitim:

Ankara Üniveristesi Hukuk Fakültesi 1989 yılında yüksek puan ile giriş yapmış dört yıldan 1993 yılında üstün başarı ile mezun olmuştur. Bir yıılık stajını Eski Ankara Baro Başkanı yanında yaparak, 1994 yılında Ankara Barosuna bağlı olarak 1994 yılından beri Avukatlık Hizmeti ve Danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur.
Başarılı meslek hayatında, disiplinli, araştırmacı yapısı ile günümüzün teknolojik gelişmelerini birleştirmek suretiyle başarıya ulaşmaya çalışmıştır. İlkay hukuk bürosunun teknolojik ve kurumsal bir yapıya kavuşmasında büyük katkıları bulunmaktadır. Avukat Özkan Karaaslan 2006 yılından beri İlkay hukuk bürosunun kurumsal yönetiminde yönetici olarak önemli görevler almıştır.
Yabancı Dil:

İngilizce

Telefon:

+90-312-229-2505

E-Posta:

Gönder

Avukat Özkan Karaaslan

 

İLK-AY Hukuk Bürosuna Katılmadan önce 1996-2008 yılları arasında bir Özel Bankanın Hukuk Müşavirliği yanısıra birçok Holding bünyesinde şirket hukuku, ticari alacaklar, iş hukuku, iş sözleşmelerinin feshi ve şirket hukuk müşaviri olarak aktif görevlerde bulunmuştur.

Avukat Özkan Karaaslan

Profili

Avukat Özkan KARAASLAN İcra Hukuku ve Şirket alacakları konusunda İLK-AY HUKUK bürosu olarak avukatlığını yaptığımız  ANKARA ’nın ve ülkemizin önde gelen kurumsal firmaların  avukatlığını ve hukuksal danışmanlığını yapmaktadır.

 

Avukat Özkan Karaaslan’ın yoğun olarak takip ettiği İş hukuku ve tazminat konularında, Hukuk Genel Kurulu Kararlarında bir çok konuda içtihat oluşturmuş dava kararları bulunmaktadır.

 

1994 yılındaAnkara Barosu’na kaydolan Avukat Özkan KARAASLAN İngilizce bilmektedir.

Deneyimleri

İŞ HUKUKU VE İŞ KAZASI DEPARTMAN (YÖNETİCİ)

 

Avukat Özkan Karaaslan İş hukuku alanı içerisinde görülen davalar olan Kıdem Tazminat , İhbar Tazminatı, İş Kazası Ceza ve Tazminat Davaları, Fazla Mesai Alacak Davaları, İş sözleşmesinin Fesih Sebepleri, İşe İade Davaları ile yoğun olarak 2000 yılından beri özel ilgi alanı olarak belirlemiş, İş hukuku,alanında kendi ekibi ile branşlaşmıştır.

 

İlkay Hukuk Bürosu İş hukuku ve tazminat departman yöneticisi olarak 2004 yılından beri hizmet sunmaktadır.

Başarıları

Avukat Özkan Karaaslan, 2006 yılından beri İş Mahkemelerinde görülen İş hukuku İşçi Alacakları, Kıdem Tazminatları, Fazla Mesai Alacakları, Kötü Niyet Tazminatları, İşe İade Davaları, İş Kazası Tazminat Davaları ile ilgili bir çok dava takibi yapmış sonuçlanan dava kararlarında farklı ve örnek içtihatlar oluşturmuştur.

Ayrıca İş hukuku alanında Avukat İlkay UYAR KABA ile birlikte İşçi Alacakları ve Davaları ile İş Hukuku kararlarında etkili olan Örnek Birlirkişi Raporlarınında olduğu kitap çalışmaları yapmaktadır.

Sertifikaları
  • Noterlik Belgesi – 1997
  • Ankara Barosu İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği Sertifikası
  • Başkent Aktuerya Hesap Bilirkişiliği Eğitimi Sertifikası,
  • Ankara Barosu Adli Yardım Semineri Katılım Sertifikası,
  • Ankara Barosu Cmk Eğitim Semineri Katılım Sertifikası,
  • Türkiye Barolar Birliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri Katılım Sertifikası

GÖRÜŞLER

Avukat Özkan bey 2015 yılında is kazasinda bir gözümü kaybettim. Hem iş gücü kaybım var hemde uzun süre çalışmadım. Mahkemeye versem ne kadar tazminat alırım saygılar.

İş kazası davalarında sorduğunuz soru ile önemli bir konuya değinmişsiniz. İş davaları nedeniyle, tazminat zaman aşım süresi daha dolmamıştır. Bu nedenle İş kazası nedeniyle tazminat davası, zaman aşım süresi dolmamış ise, hastanede şikayetçi olup olmadığınıza bakılmadan süreler dahilinde iş mahkemesine dava açabilirsiniz.

 

İş gücü Kaybı hakkında ise bilgi verecek olursam; Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşleri Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesinde; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışma gücü kaybı, iş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü, harp malullüğü sonucu meslekte kazanma gücü kaybı ile erken yaşlanma durumlarının tespiti talebinde bulunan sigortalılar ve hak sahipleri için, yürürlükten kaldırılan ilgili sosyal güvenlik mevzuatının 5510 sayılı Yasaya aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı, 5. maddesinde sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü oranlarının

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
b) Devlet Üniversitesi,
c) Türk Silahli Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri,
ç) sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastanelerin yetkili olduğu, bildirilmiş, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 56. maddesinde ise Kurum Sağlık Kurulunca verilen karara karşı yapılan itirazların Yüksek Sağlık Kulunca inceleneceği bildirilmiştir.

Özkan Bey işe iade davası konusunda uzun yıllara dayan tecrübenize dayanarak bir soru sormak istiyorum. İş yerinde çalışırken beni işeveren gereksiz itam ve haksız suçlama ile işten çıkardı. Bende bunun üzerine iş mahkemesine işe iade ve tazminat davası açtım. Bunun üzerine işveren benim hakkımda

İşe iade davasının ceza davasının karara bağlanmadan, karar verilmesi yanlış olmuştur. Bu kararı üst mahkemeye itiraz edebilirsiniz. Aşağıdaki karar da sizin davanızı anlatan örnek bir karar olması nedeniyle bilginize sunulmuştur.

 

Her ne kadar mahkemece davacının iş akdinin feshinin davacının işverene ait malları üçüncü bir şahsa satarak işverenin güvenini kötüye kullandığı ve bu nedenle feshin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de davacı hakkında güveni kötüye kullanma ve hırsızlık suçu isnatlarıyla ceza davası açıldığı ve davanın halen derdest olduğu, ceza davasında ifadesine başvurulan hurdacının tanık olarak alınan beyanında ve kendisine yaptırılan usulüne uygun teşhis sırasında, temyiz incelemesi dairemizce yapılan davacıyı teşhis edemediği, bu durum dikkate alındığında devam eden ceza davasının sonucunun beklenmesi gerekir.

Sayın Özkan bey İş davaları için arabulucuya başvuru yapmak zorundamıyım. Ayrıca ben işveren ile karşı karşıya gelmek sitemiyorum. Bu konuda sizi referans olarak kabul etmem sebebiyle bilgi alabilirmiyim.

İş hukukunda değişen kanun maddeleri gereği, 2018 yılı başından itibaren İş davalarında tazminat alacakları ve işe iadeleri için dava açmadan arabulucuya başvuru konusu zorunlu hale gelmiştir.

 

Arabulucuya başvuru yapmadan direk İş mahkemesine başvuru yapmanız, davanızın usulden red olmasına sebep olacaktır.

 

Haklı olabileceğiniz sebeplerden dolayı arabulucuya başvuruişlemleri ile arabulucu toplantısına katılma faaliyetini kendin bizzat yapmak zorunda değilsin.

 

Eğer dilersen Avukat ile vekalet ilişkisi kurulması durumunda, avukatınız sizin adınıza başvuru ve toplantı işlermlerini yürüterek, uzlaşma durumunda haklarınızı alarak uzlaşmaya, haklarınızın ödenmemesi durumunda iş mahkemesine dava açma işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

 

Arabulucuya zorunlu başvuru sürecinde, iş kazaları, meslek hastalığından kaynaklı tazminat talepleri ve hizmet tespit davaları bu kapsamın dışında tutulmuştur. Buda şu demek bu belirtilen davalarda dileyen işçi direk iş mahkemesine dava açabilmektedir.

SORULAR

İşçi Tarafından İş Sözleşmesinin Feshi

İşverenin İş kanununa göre fesih hakkı olduğu gibi, işçi de iş sözleşmesini haklı olduğu durumlarda fes etme hakkı bulunmaktadır. İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Fesih Konusunda Örnek Yargı Kararı Davacının davalı şirketin genel müdürlüğünde taze gıda uzmanı olarak görev yaptığı, görevi gereği seyahatlere çıkarak davalı şirket müşterileri ile görüşmeler yaptığı, müşteriler için yaptığı yiyecek- içecek ödemelerini davalı şirkete gider olarak bildirdiği, aynı zamanda davacı işçinin günlük 75,00 TL.lik yemek hakkı olduğu tespit edilmiştir. Etik araştırma raporu, yemek fişleri ve diğer belgelerden davacının günlük 75,00 TL.lik yemek hakkı olmasına rağmen, müşterileri için yapmadığı harcamaları onlar için yapmış gibi fiş düzenlettirdiği anlaşılmaktadır. Davacının bu davranışları sadakat borcunun açık ihlali olup, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranıştır. Doğruluk ve bağlılığa uyamayan, güveni kötüye kullanan ve sadakat borcunu ihlal eden davacının iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanmaktadır. Davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.

İşe İade Davasında Arabuluculuk Kararı Ne Kadar Sürede Verilir?

İşçinin İşe iade talebi değişen iş kanundaki ilgili maddeler gereği iş mahkemesine dava açmadan önce adliyelerde bulunan arabuluculuk merkezine başvuru yaparak ilk önce arabulucu desteği ile çözüme kavuşturulması gerekmektedir. İşe iade talebi arabulucuda bir hafta içerisinde yada en geç 1 ay içerisinde işverenin kabulü ile olumlu karşılanabilir. İkinci bir durum ise en geç bir aylık sürede işe iade talebini Red eder ve uzlaşma olmaz. Diğer bir durum ise işe iade talebini kabul eder, ama işe çalışmak için davet etmeyerek tazminat miktarı ödenerek sonuçlandırabilir. İşçi eğer arabulucu başvurusu olumsuz sonuçlanmış ise iş mahkemesine almış olduğu toplantı tutanağı ile birlikte iki hafta içinde davayı açması gerekmektedir.

İş Kazasında Tazminat Nasıl Hesaplanır? Maddi Zarar ve İş Göremezlik Zararı Nedir?

iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle geçici iş göremez durumda bulunduğu sürece, Kurum tarafından 5510 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Bu ödenek iş kazalarında olay, meslek hastalığında da tedavinin başladığı tarihten itibaren iş göremez durumda kaldığı sürece ödenir. Geçici iş göremezlik devresinde sigortalının çalışamadığı dönemde yoksun kaldığı gelirde iş kazası sonucu oluşan maddi zarar kapsamındadır. Raporlu olunan dönemde çalışamayan sigortalının bu dönemde yoksun kaldığı ücreti kadar bir zararının oluşacağı ve bu zararın da maddi zarar içerisinde kabul edilmesi gerektiği açıktır. Sigortalının zararlandırıcı olay nedeni ile tedavisinin devam ettiği ve çalışamadığı sürelerdeki maddi zararı bu dönemde % 100 iş gücü kaybına uğradığı kabulüne göre yapılmalıdır. Bilirkişi aracılığıyla maddi zararı tespit edilip … sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği var ise bunun rücuya tabi kısmının hesaplanan maddi zarardan düşülmesi ile elde edilecek sonuç geçici iş göremezlik dönemi de denilen istirahatli dönemdeki karşılanmamış zararını ortaya koyacaktır. Somut olayda, davacıya Kurum tarafından kaza tarihinden 03.10.2012 tarihine kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödediği anlaşılmakla bu sürelerin geçici iş göremezlik dönemi olarak kabulüyle bu dönemde % 100 oranında iş göremez durumda olduğu gözetilerek çalışamaması nedeniyle yoksun kaldığı ücreti kadar bir zararının olduğunun kabulüne göre maddi zararını bilirkişinin hesaplaması ile hesaplanan bu zararından Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin rücu kısmını düşmek kaydı ile çıkacak sonuca göre karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.