Avukat Özkan Karaaslan | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Avukat Özkan Karaaslan

Avukat Özkan Karaaslan
 • Ünvan: Avukat
 • Baro: Ankara Barosu
 • Eğitim: Ankara Üniveristesi Hukuk Fakültesi 1989 yılında yüksek puan ile giriş yapmış dört yıldan 1993 yılında üstün başarı ile mezun olmuştur. Bir yıılık stajını Eski Ankara Baro Başkanı yanında yaparak, 1994 yılında Ankara Barosuna bağlı olarak 1994 yılından beri Avukatlık Hizmeti ve Danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur. Başarılı meslek hayatında, disiplinli, araştırmacı yapısı ile günümüzün teknolojik gelişmelerini birleştirmek suretiyle başarıya ulaşmaya çalışmıştır. İlkay hukuk bürosunun teknolojik ve kurumsal bir yapıya kavuşmasında büyük katkıları bulunmaktadır. Avukat Özkan Karaaslan 2006 yılından beri İlkay hukuk bürosunun kurumsal yönetiminde yönetici olarak önemli görevler almıştır.
 • Yabancı Dil: İngilizce
 • Telefon: +90-312-229-2505
 • E-Posta: eposta
 • Bilgi:

  Avukat Özkan Karaaslan

  İLK-AY Hukuk Bürosuna Katılmadan önce 1996-2008 yılları arasında bir Özel Bankanın Hukuk Müşavirliği yanı sıra birçok Holding bünyesinde şirket hukuku, ticari alacaklar, iş hukuku, iş sözleşmelerinin feshi ve şirket hukuk müşaviri olarak aktif görevlerde bulunmuştur.

  İş Hukuku Departmanı

  İlkay Hukuk Bürosu İş Hukuku ve Tazminat departmanı olarak olarak hedeflerimiz günün şartlarına uygun olarak sürekli yeniliyor ve geçmişten edindiğimiz tecrübeler ile dava takibi yapılmaktadır.

  Avukat Özkan Karaaslan İş Hukuku Ve Tazminat Departmanı

  Avukat Özkan Karaaslan İş Hukuku Ve Tazminat Departmanı

  13 yıllık kurumsal hukuk bürosu olma özelliğimizi daha ileriye taşımak adına teknolojik imkanları da dava ve işlerimizde kullanarak davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması adına dava dosyalarının detaylarına inerek beklediğiniz hukuki desteği sizlere sağlıyoruz.

  Kurumsal hukuk büromuz farklı branşlarda ortak çalışabilen başarılı ve dinamik kadrosuyla departmanlar şeklinde hizmet vermekte ve müvekkillerimizin uyuşmazlık ve çözümlerine yenilikçi ve pratik çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Arabuluculuk alanında yaptığımız hizmetlerde sizin ihtiyaçlarınıza uygun hukuki durumları analiz ederek istediğiniz hukuki çözümü elde etmenize çabalamaktayız.

Avukat Özkan KARAASLAN İcra Hukuku ve Şirket alacakları konusunda İLK-AY HUKUK bürosu olarak avukatlığını yaptığımız  ANKARA’nın ve ülkemizin önde gelen kurumsal firmaların  avukatlığını ve hukuksal danışmanlığını yapmaktadır.

Avukat Özkan Karaaslan'ın yoğun olarak takip ettiği İş hukuku ve tazminat konularında, Hukuk Genel Kurulu Kararlarında bir çok konuda içtihat oluşturmuş dava kararları bulunmaktadır.

1994 yılındaAnkara Barosu'na kaydolan Avukat Özkan KARAASLAN İngilizce bilmektedir.

İŞ HUKUKU VE İŞ KAZASI DEPARTMAN (YÖNETİCİ)

Avukat Özkan Karaaslan İş hukuku alanı içerisinde görülen davalar olan Kıdem Tazminat , İhbar Tazminatı, İş Kazası Ceza ve Tazminat Davaları, Fazla Mesai Alacak Davaları, İş sözleşmesinin Fesih Sebepleri, İşe İade Davaları ile yoğun olarak 2000 yılından beri özel ilgi alanı olarak belirlemiş, İş hukuku,alanında kendi ekibi ile branşlaşmıştır.

İlkay Hukuk Bürosu İş hukuku ve tazminat departman yöneticisi olarak 2004 yılından beri hizmet sunmaktadır.

Avukat Özkan Karaaslan, 2006 yılından beri İş Mahkemelerinde görülen İş hukuku İşçi Alacakları, Kıdem Tazminatları, Fazla Mesai Alacakları, Kötü Niyet Tazminatları, İşe İade Davaları, İş Kazası Tazminat Davaları ile ilgili bir çok dava takibi yapmış sonuçlanan dava kararlarında farklı ve örnek içtihatlar oluşturmuştur.

Ayrıca İş hukuku alanında Avukat İlkay UYAR KABA ile birlikte İşçi Alacakları ve Davaları ile İş Hukuku kararlarında etkili olan Örnek Birlirkişi Raporlarınında olduğu kitap çalışmaları yapmaktadır.

İŞ HUKUKU ARABULUCULUK VE İŞ DAVALARI

İş Hukukunda Arabuluculuk Sonuçlanma Süresi

İş hukukunda yapılan düzenleme sonucu işçi tazminatları ve işe iade taleplerinde Arabuluculuk sürecinin tamamlanmadan İş mahkemesine dava açılamamaktadır.

İş hukukunda arabuluculuk süreci üç hafta en fazla 4 hafta içinde tamamlanması zorunludur.

İş Davası Ne Kadar Sürer?

İş mahkemelerine açılan iş davaları işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında başvurulan hak arama çeşididir. İş hukuku işçi ve işverenin haklarını koruma altına almıştır. Bu haklardan doğan uyuşmazlıkların çözümü iş mahkemeleri aracılığı ile çözüme kavuşturulmadan önce arabuluculuk müessesesi devreye girmekte işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlık çözüme kavuşturulmaya çalışılmakta buradan bir sonuç alınamadığı takdirde iş mahkemesinde görülen dava ile yaşanılan uyumsuzluk karara bağlanmaktadır.

İşçi İşveren Uyuşmazlıkları İş Mahkemelerinde Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İş davasının konusuna giren işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkların uzaması hem işçilerde hem de işverende mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bu durum akıllara iş davası ne kadar sürer sorusunu getirmektedir.

İşçi ve işveren arası uyuşmazlıklarda belirlenen dava süresi 540 gündür. İş mahkemesi için belirlenmiş hedef süre yalnızca ilk derece mahkemesinin sonuçlanması için belirlenmiş hedef süre olup üst derece mahkemelerine yapılan istinaf ve temyiz başvuruları esnasında geçen süre bu süreye dahil değildir.

İş mahkemesini kaybeden işçi istinaf ve temyize başvurulmasını uzman bir avukattan talep ederek kararın kesinleşmesini önleyebilir ve kararın bozulmasını sağlayabilir.

İş Mahkemesinin Alanına Giren İşçi İşveren Uyuşmazlıkları

İşçi ile işveren arasında iş davası açılmasına neden olan tazminat konuları şunlardır:

 • İşe iade davası
 • Hizmet tespit davası,
 • Kıdem tazminatı davası,
 • Fazla mesai alacağı davası,
 • Yıllık ücret alacağı davası,
 • Dini ve resmi bayramlardan doğan fazla mesai ücreti alacağı davası

Şeklinde meydana gelen uyuşmazlıklar davanın türüne göre farklı anlamlara gelse de Adalet Bakanlığı 18 ay içinde bahsi geçen davaların sonuçlandırılması noktasında 2019 yılında adım atmış ve uygulama iş davalarında hayata geçirilmiştir.

İş Mahkemesi İstinaf Kanun Yolu Ne Kadar Sürer?

İş mahkemesinde verilen kararlar kesin olmayıp 4400 TL’nin üzerinde olan dava konusu ile ilgili istinaf yoluna başvurulabilmektedir. 4400 TL ile 58.800 TL arasındaki dava değerleri istinafta 6 ila 9 ay içinde karara bağlanarak kesinleşmekte 58.800 TL’nin üzerindeki dava değeri için istinafta kesinleşen kararlara karşı Yargıtay’a temyiz işlemi yapılabilmektedir. Yargıtay’da ise 1- 1,5 yıl içerisinde iş mahkemesinde ve istinafta verilen kararlar incelenmekte ve sonuca bağlanmaktadır.

İş Hukuku Departmanı : Avukat Özkan Karaaslan

İŞ MAHKEMESİNDE DAVA SÜRECİ

İş Mahkemesine Dava Nasıl Açılır 

İş mahkemesine açılacak işçi davaları çok farklı konularda açılabilmektedir. İşçi ve işveren haklarını korumayı amaçlayan iş mahkemesine dava açmak için öncelikle işçi ve işvereni bir araya getirmeyi sağlayan arabuluculuk müessesesi zorunlu hale getirilmiştir. İşçi davası açmayı düşünen kimseler öncelikle arabuluculuk uygulamasıyla hak aramalı buradan herhangi bir sonuç alınamaması halinde iş davası açmalıdırlar.

İş mahkemesine dava nasıl açılır forum hakkında bilgi sahibi olabilmek için öncelikle iş davasına konu olacak işçi işveren uyuşmazlıklarına göz atmak gerekmektedir. iş davasının alanına giren konularda süresi içinde arabulucuya başvurarak sonuç elde edilmeye çalışılmakta arabulucudan anlaşma sağlamaması halinde yine süresi içinde iş mahkemesine başvurarak veya avukata vekalet vererek iş davası açılması sağlanmaktadır.

Hangi Konularda İş Mahkemesine Dava Açılabilir?

İş mahkemesi birçok konuda işi ve işveren arasında meydana gelecek uyuşmazlıklara, alacak davalarına ve tazminat davalarına bakmaktadır. Sigortasız işçi çalıştıran işyerlerinin sigortasız çalıştırdıkları işçinin hizmet süresinin belirlenmesi için açılan hizmet tespit davaları ile birlikte birçok dava iş mahkemesinin görev alanına girmektedir.

İş mahkemesi dava konuları işçi ve işveren arasında iş akdinin haksız feshedilmesine dayanan alacak ve tazminat davalarıyla ilgili açılmaktadır. Bu davalar;

 • İşe iade davası,
 • Ücret alacağı davası,
 • Fazla mesai alacağı,
 • Yıllık ücretli izin hakkı,
 • Hafta tatili ve genel tatiller ücret alacağı
 • İhbar tazminatı,
 • Kıdem tazminatı

Gibi davalardan oluşmaktadır. Bu davalar açılmadan önce işveren ile arabulucuya müracaat ederek anlaşma sağlanmaya çalışılmakta sonuç alınamaması halinde dava açılmaktadır.

İş Davalarından Önce Arabuluculuk Zorunlu Mudur?

İş davalarında iş mahkemesine direkt olarak dava açmak davanın reddine sebebiyet verecektir. İş davası açmadan önce mutlaka süresi içinde arabulucuya başvurmak gerekir.

İş akdinin haksız yere feshedildiğinin işçiye bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde arabulucuya başvurmak zorunludur. Arabulucuda istenilen çözümün bulunamaması halinde anlaşamama tutanağının imzalandığı tarihten 15 gün içinde iş mahkemesine dava açılmalıdır. Arabulucunun işverene davetine 1 ay içinde cevap vermemesi halinde de dava açma hakkı doğmaktadır.

İş davası açabilmek için arabuluculuk sonrası iş davası dilekçe örneği ile haksız fiile dayanan iş davası açma hakkı doğmaktadır. Dava dilekçesinde işverenle meydana gelen uyuşmazlık ve uğranılan zarar net ve açık bir şekilde delilleriyle birlikte açıklanmalıdır.

Haksız fiilin varlığının mahkemede ispatı dava açan işçiye bırakıldığından iş hukuku alanında uzman avukatlık bürolarıyla çalışmak arzu edilen sonuçların hızlı bir biçimde alınmasına yardımcı olacaktır.

İş Hukuku Departmanı : Avukat Özkan Karaaslan

Telefon WhatsApp