15 Yıl 3600 Prim Kıdem Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > 15 Yıl 3600 Prim Kıdem Tazminatı

15 Yıl 3600 Prim Kıdem Tazminatı

15 Yıl 3600 Prim Kıdem Tazminatı

15 YIL 3600 PRİM KIDEM TAZMİNATI

15 yıl 3600 Prim Kıdem Tazminatı Kararlarına Örnek

Davacı 06.06.2016 tarihinde SGK’ya müracaat etmiş, yaş hariç 15 sene sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını adına getirmiş olması nedeni ile kurumdan “kıdem tazminatı alır” yazısını alarak aynı gün iş akdini yasadan kaynaklanan hakkını kullanarak feshetmiştir.

Davacı doğrulusunda iş akdi 06.06.2016 tarihi itibari ile emeklilik sebebi ile feshedilmiş çoğu bu tarihten ardından davalı işveren doğrulusunda tutulan devamsızlık tutanakları adli kıymet taşımadığından davalı şirketin iş akdinin devamsızlık sebebi ile haklı nedenle feshedildiğine ait istinaf müracaatı yerinde değildir.

Yıllık iznin kullandırıldığı ile ilgili kanıt yükü davalı işverende çoğu davalı işveren doğrulusunda davacının 2015 senesi senelik iznini kullandırıldığı, senelik destur cetveli ya da eşdeğer bir vesika ile ispatlanamadığından davalı tarafın bu istikamete ait istinaf müracaatı da yerinde bulunmamıştır.

15 yıl 3600 Prim Kıdem Tazminatı Karaları

Dosyaya sunulan belgeler ve şahit anlatımlarına göre emeklilik hasebiylesözleşmesini fesheden davacı kıdem tazminatı talep imkânına sahip vefarklı yerde çalışmaya başlasa bile kanuni hakkın tüketimininengellenemeyeceği anlaşılmaktadır.

Davacı dinlenen tanıklarla haftalık 18 saat çok mesai yaptığını, aydadoğrultu kez hafta tatilleri ile dini bayramlar dışında bütün milli bayram ve genel tatillerde çalıştığını usulünce meydana koymuş, davalı bu kalem alacakları ödediğini ispatlayamamakla beraber bütün izinlerin kullanıldığına, kullanılmayan zamanın de fiyatının ödendiğine değin kanıt ve vesika sunmuştur.

Davalı vekili yanıt dilekçesinde özetle; davacının müvekkili işyerinden ayrılmasının esas nedeninin farklı bir işyerinde çalışmak olduğunu, davacının kötü amaçlı olduğunu, gayret gösteren işçinin farklı bir işyerinde çalışmak içersinde işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde 1475 sayılı yasanın 4447 sayılı kanun ile eklenen 5.
bendi uyarınca kıdem tazminatına hak kazanılmasının mevzubahisolamayacağını, ayrı olarak davacıya uygulanan ödemelerin bütünününbanka kanalıyla yapıldığını, bordrolarda da davacının özellikle imzasınınyer aldığını, senelik izinlerini kullandığını söyleyerek, davanın reddini istemiştir.

ÖZET: Dosya kapsamı, sahip olunan kanıt vaziyeti ve ileri sürülen istinafnedenleri öneme alındığında; Mahkemenin vakıa ve adlideğerlendirmesinde usul ve asal istikametinden yasaya terslik olmadığı, hükümde kamu düzenine terslik da görülmediğinden, davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, davacı vekilinin icranın geri bırakılmasına hüküm verilmesi talebinin mehil belgesi ibraz edilmediğinden ve İİK’nın 36.
maddesindeki koşullar oluşmadığından hüküm verilmesine yer olmadığına hüküm verilmesi gerekmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

2 Sorular

Avukata Soru Sor