Atla

Adli Psikiyatri


Adli Psikiyatri

Adli Psikiyatri

Adli Psikiyatri

Algılama ve davranışı yönlendirme yeteneğinin bilirkişi veya uzman görüşü alınmasını 2253 sayılı kanun zorunlu kılmış, onun yerine geçen 5395 sayılı kanun ise konuyu yargı organının takdirine bırakmıştır.

CEZA ve GÜVENLİK HUKUKU YÖNÜNDEN

Sanığın Ceza Sorumluluğunu Azaltan veya Kaldıran Nedenler:

*Yaş küçüklüğü (Türk Ceza Kanunu 31.md)

*Akıl hastalığı (TCK 32,57. md. , ETCK 46,47. md.)

*Sağır ve dilsizlik (TCK 33. md. , ETCK 57,58. md.)

*Geçici bir neden veya irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisi (TCK 34.md.,ETCK 48. md.)

*Cebir, şiddet, korkutma ve tehdit altında suç işlenmesi (TCK 28. md.)

*Haksız tahrik(TCK 29. md., ETCK 51.md.)

*Uyuşturucu kullanmada bağımlılık(TCK191,57/7. md., ETCK 404/4. md.)

*Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri(TCK 57. md.)

*Özel tehlikeli suçlular(TCK 58. md.)

Mağdurun Durumu

*Algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişinin intihara yönlendirilmesi(TCK 84/4. md.)

*Yaralama ve işkence suçlarının; algılama yeteneğinin bozulmasına, duyu ve organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflamasına veya yitirilmesine sebep olması(TCK 86, 87, 89, 94, 95. md.)

*Çocuğu düşürtülen kadının"…ruh sağlığı bakımından bir zarara…" uğramış olması(TCK 99/3-4. md.)

*Kişinin kendisine karşı işlenen cinsel saldırı suçuna karşı beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olup olmadığı(TCK 102/3a. md., ETCK 416. md.)

*Çocuğun 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla beraber kendisine karşı işlenen cinsel istismar eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmiş olup olmadığı(TCK 102/1-a, 4. md., ETCK 414/2. md.9

*Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları sonucunda mağdurun "…ruh sağlığının bozulması…"(TCK 102/., 103/6. md.)

*Tehdit(TCK 106. md.) 9- Yağma suçunun "…ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı…" işlenmiş bulunması(TCK149/1-e md.)

Yargılama Sürecinde

* "…akıl hastalığı ve akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanın tanıklıktan çekinmesi(CMK 45/2. md.), akıl hastasının tanıklıktan çekinme sebepleriyle muayeneden veya vücuttan örnek alınmasından çekinmesi(CMK76/4. md.)

*Ayırt etme gücüne sahip olmaması nedeniyle yeminin niteliğini kavrayamayan şahide yemin ettirilmemesi(CMK 50/1-b md.)

*Kendisini savunamayacak düzeyde malul olan şüpheli veya sanığa müdafi tayini(CMK 150/2 md.)

*Meramını ifade edemeyecek şekilde malul olan mağdur için vekil görevlendirilmesi(CMK 234/b-6-2 md.)

*İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş mağdurun dinlenmesi(CMK 236/2,3)

Hükümlülük ve Cezanın İnfazı Aşamasında

*Akıl hastalığına tutulan hükümlünün durumu(5225 sayılı infaz kanunu 16. md.)

*Hapsedilme ve diğer nedenlerden kaynaklanan akıl dışında ruhsal rahatsızlığı olan hükümlünün cezasının infazı(infaz kanunu 18. md.)

*Cumhurbaşkanınca hükümlünün affı(anayasa 104. md.)

Güvenlik ve Esenlik Amacı

*Polis; bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı amacı ile, toplum için tehlike teşkil eden akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı serseri… kişileri yakalar ve gerekli kanuni işlemi yapar(2559 sayılı polis vazife ve selahiyet kanunu 13. md.)

ÖZEL HUKUK YÖNÜNDEN

Ehliyet: Hak ehliyeti, fiil ehliyeti, fiil ehliyetsizliği(TMK 8-16 md.)

Evlenme,boşanma;

 *Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez(TMK 125 md.)

*Akıl hastaları evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık raporuyla anlaşılmadıkça evlenemez(TMK 133md.)

*Evlenme sırasında kişinin sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması evlenmenin mutlak butlanı sebebi(TMK 142 md.)

*Evlenme sırasında kişinin evlenmeye engel olacak şekilde derecede akıl hastalığının bulunması mutlak butlan sebebi(TMK 142/3)

Vesayet

*Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı(TMK 405. md.)

*Savurganlık, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim(TMK 406. md.)

* Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir(TMK 409 md.)

*Alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tespitinde tıbbi rapor gereğinden söz edilmemiştir.

*Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması(TMK 432. md.) ve sağlık raporu zorunluluğu(TMK 436. md.)

Borçlar Kanunu

*İkrah(bk29. md.)

*Temsil yetkisi, medeni hakları kullanma ehliyetinin kaybı ile sona erer(BK 35. md.)

*Temyiz kudretini haiz olmayanların veya geçici olarak kaybedenlerin sorumluluğu(BK 54. md.)      

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • MÜRÜVET ÜNAY -
    5 Ağustos 2016

    Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.

    Cevapla
Yorum Bırak