Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların üzerinde mutabık kaldıkları koşulların açıkça belirtildiği bir boşanma protokolü hazırlanması önemlidir. Bu protokol, boşanmanın şartlarını, nafaka, tazminat, çocukların velayeti mal paylaşımı gibi konuları kapsar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu boşanma kararı eşlerin aile mahkemesinde açılan ve kısa sürede sonuçlanan davalardan olması sebebiyle, anlaşmalı boşanmanın teknik konularını merak etmeleri gereği araştırma yapmaktadırlar.

Anlaşmalı boşanma davası kısa süren boşanma davası olmasına karşılık, önemli detaylar ve ilerde bir çok haktan mahrum kalacağınız sürecin içerisine girebilirsiniz. Ayrılmaya karar veren eşlerin aile mahkemesine açtıkları boşanma davalarında, yapılan araştırmalara göre davanın avukat ile takip etme oranı, eşlerin bizzat açtıkları orandan daha yüksektir.

Anlaşmalı boşanma davasında aşağıda da detaylarını anlatacağız hususları önemli kısımlarının altını çizmek gerekmektedir. Öncelikle boşanacak eşe hazırlanan protokol de nafaka talep etmemesi halinde, boşanma kararı kesinleştikten sonra bir daha nafaka talep edemez. Ayrıca mal paylaşımı konusunda haklarınızdan feragat edilmesi mal paylaşımı hakkınızı yitirmenize sebep olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasının avukat ile takip edilmesinin bir önemi de boşanma kararı sonrası aile mahkemesi kararının kesinleştirilmesi ve nüfus kayıtlarına işlenmesinde ve davanın sonlandırılmasında katkısı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma süreci, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen çiftler için en hızlı ve en az stresli yöntemlerden biridir.

Bu süreçte, tarafların üzerinde anlaştıkları koşullar çerçevesinde ve karşılıklı rızalarıyla boşanma gerçekleştirilir. İşte anlaşmalı boşanma ile ilgili sıkça sorulan sorular ve bu soruların detaylı cevapları:

aldatma-nedeniyle-bosanma-ve-tazminat-2024.jpg

Anlaşmalı Boşanmak için Neler Gerekli?

Anlaşmalı boşanma davası için gereken belgeler arasında boşanma davası dilekçesi, tarafların boşanma şartları üzerinde anlaşmalarını içeren boşanma protokolü, her iki tarafın nüfus cüzdan fotokopisi ve varsa avukat vekaletnamesi bulunur. Bu belgeler, boşanma davasının açılabilmesi için zorunludur.

Anlaşmalı Boşanma Açmak Kaç Para?

2024 yılı itibarıyla anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti, 17.900 TL+KDV'den az olmamak üzere belirlenmiştir. Bu tutara ek olarak, 2.132 TL tutarında masraf eklenerek, toplam dava ücreti hesaplanır.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Avukatsız anlaşmalı boşanma sürecinde, çiftlerin dava dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolü ve nüfus cüzdan fotokopileri ile birlikte doğrudan aile mahkemesine başvurmaları gerekir. Mahkemeye yapılan bu başvuru ile boşanma süreci başlatılır.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Dakika Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları duruşması genelde 30 dk sürmekte olup, dava ise genellikle 1 ila 3 ay içinde sonuçlanır. Ancak, duruşma sırasında tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü onaylamaları ve hakimin boşanma kararını vermesi genellikle birkaç dakika sürer.

Anlaşmalı Boşanmada Dava Ücretini Kim Öder?

Anlaşmalı boşanmada, yargılama giderlerini kimin ödeyeceği tarafların anlaşmasına bağlıdır. Taraflar, bu konuda protokolde bir düzenleme yaparak, ücretlerin davacı tarafından mı yoksa davalı tarafından mı ödeneceğine karar verebilirler.

bosanma-avukati-ankara-2024.jpg

Anlaşmalı boşanmada taraflar gelmek zorunda mı?

Anlaşmalı boşanmada taraflar gelmek zorunda mı sorusu, anlaşmalı boşanacak eşlerin duruşmaya gelmek istememeleri sebebiyle cevabını merak ettiği sorudur.

Anlaşmalı boşanmada taraflar bizzat duruşmaya gelmek zorundadır. Anlaşmalı boşanmada tarafların, davayı Avukat ile takip etseler dahi duruşmaya bizzat katılması dava şartıdır.

Anlaşmalı boşanmada mahkemeye gidilir mi?

Eşler boşanma isteklerini duruşmaya bizzat katılarak boşanma protokolündeki iradelerini hakim karşısında doğrulamak zorundadırlar. Anlaşmalı boşanma duruşmasına taraflardan birisi gelmezse boşanma ilerki tarihe ertelenir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlenme sürecinde olduğu gibi boşanma süreci de hukuki bir işlem olup Türk Medeni Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir. Kanunlar önünde evliliğin sona ermesi anlamına gelen boşanma davaları, şekil bakımından değerlendirildiğinde anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları olarak iki başlık altında incelenebilir. Bu yazımızda anlaşmalı boşanma davasına ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları bir araya getirdik.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanununda Anlaşmalı boşanma “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” sebebine dayandırılmıştır. Yargılama usulü bakımından anlaşmalı boşanma davalarını çekişmeli boşanma davalarından ayıran temel özellik, aile hakimi eşler arasında bir anlaşma olup olmadığını değerlendirmesidir. Bir başka deyişle anlaşmalı boşanma davalarında hakim, eşlerin boşanma gerekçeleri ile aralarındaki uyuşmazlıklar inceleme konusu olmayıp, çiftlerin üzerinde anlaştıkları hususların yasalara uygunluğunu inceler.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Aile hukukuna göre, eşlerin evlilik ilişkisini hukuken bitirmeleri için başvurabilecekleri yöntemlerden birisi de anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma yoluna giden çiftlerin bu tercihlerindeki en önemli gerekçe boşanma kararının çok hızlı bir şekilde verilmesi ve halen diyalog kurabilen boşanma aşamasındaki çiftlerin kendi aralarında şartlarını belirleyerek minimum sorunla evliliklerini bitirmeleridir.

ankara-bosanma-davasi-2024.jpg

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Boşanmanın bir an önce gerçekleşmesi ve tarafların yeni bir hayat kurabilmeleri için en hızlı süreç anlaşmalı boşanmadır. Tarafların, boşanma gerekçesi, nafaka, tazminat, mal rejimi ve varsa çocukların velayeti gibi hususlarda mutabakata varmış olması beklenir. Her ne kadar taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmış olsa bile anlaşmalı boşanma davaları da hukuki bir süreçtir ve yargılama yoluna gidilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma dava sürecini bir avukat ile birlikte ya da kendi aralarında düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte aile mahkemesine dava dilekçesi ile başvuru yapılarak işlem başlatılmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların taleplerinin hukuka uygun bir şekilde belirlenebilmesi ve başvuru dilekçesinde usul hatası yapılmaması için avukat ve danışmalık hizmeti ile boşanma sürecinin yürütülmesinde fayda vardır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma her ne kadar evli çiftlerin boşanma konusunda anlaşmış olması beklense de anlaşmalı boşanma davalarında bazı hukuki şartların oluşması ve dava açma şartlarına uygun olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma şartlarında en önemlisi anlaşmalı boşanma için eşlerin en az bir yıl evli olmasıdır. Evlenme tarihi üzerinden tam olarak bir yıl geçmeden eşler anlaşmalı boşanma davaları açamaz.

Anlaşmalı Boşanmada 1 Yıl Şartı Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası için dilekçe verildiğinde 1 yıllık evlilik süresi henüz dolmamış ancak dava sonuçlanıncaya kadar bu süre doluyorsa anlaşmalı boşanma için zorunlu olan 1 yıllık süre tamamlanmış kabul edilir. Eğer çiftler 1 yıllık süre doldurulmadan boşanmak isterlerse, anlaşmalı boşanma davası yerine çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır. Anlaşmalı boşanma şartları 1 yıl dolmuş olması yeterli değildir. Boşanma davasını eşlerin birlikte başvurması ya da bir taraf anlaşmalı boşanma davası açarken diğer tarafın bu davayı kabul etmesi gerekir. Boşanma davasının aynı anda açılması durumunda her iki taraf için hem davacı hem davalı sıfatıyla yargılama yapılır. Özellikle anlaşmalı boşanma protokolü yapılır ve bu sözleşme mahkemeye iletilirse boşanma davasının süresi en aza indirilmiş olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma şartları ve kanun maddesi hususlarında yılı için bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Yargılamalarda sadece 2024 yılında sadece uygulanan yenilik davaların hedeflenen süre içerisinde tamamlanması Adalet bakanlığı tarafında uygulamaya konulmuştur. Anlaşmalı boşanma için tamamlanması için belirlenen hedef süre 40 gündür. Anlaşmalı boşanma protokolü eşler tarafından kabul edilmiş olsa da aile hakimi varılan anlaşma maddelerinin hukuka uygunluğunu kontrol ederek, hukuksuz bir durum varsa bunun düzeltilmesini isteyebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında özellikle çocukların velayeti ve eşlerin boşanma sonrası düşecekleri mali durumlar davayı gören hakim tarafından ayrıca irdelenecektir.

Anlaşmalı boşanma davalarında her iki eş duruşma gününe bizzat katılmak zorundadır. Aile hakimi eşleri birlikte duruşma günü dinlemek isteyecek ve protokol maddelerinin tekrardan sözlü ve yazılı onayı alması gerekecektir. Bunun nedeni, tarafların kendi özgür iradeleri ile anlaşmalı boşanma sürecini kabul edip etmediğinin aile mahkemesi tarafından anlaşılması ihtiyacıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için eşlerin birlikte ve boşanma davasını kabul etmiş olarak hazırladıkları anlaşmalı boşanma dilekçesi verilmesi ile dava açılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde anlaşmaya varılan hususlar açıkça belirtilmeli ve düzenlenmişse anlaşmalı boşanma protokolü dilekçe eki olarak mahkemeye sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi için yetkili mahkemeler aile mahkemeleri yoksa asliye hukuk mahkemelerinde açabilirler.

Ayrıca eşlerin birlikte oturdukları ya da eşlerden birisinin ikamet ettiği adresin bağlı olduğu adliyelere dilekçe verilmelidir. Anlaşmalı boşanma davası açılırken, davaya ilişkin harç ve gider avansı gibi yargılama giderleri de boşanma davası açılırken mahkeme veznesine ödenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Olmalı?

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasının temel taşıdır. Özenle, mümkünse bir avukat desteği ile hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolüne ilişkin atlanmaması gereken en önemli detay ise, her iki tarafın da kabul ettiği hükümler içerdiği için iki tarafında imzasının bulunması zorunluluğudur.

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi Neden Önemli?

Anlaşmalı boşanma sözleşmesi yani protokolü boşanma kararının dayanağı ve gerekçesi olacağından hukuka uygunluğu önemlidir. Boşanma davasına bakan aile mahkemesi anlaşmalı boşanma protokolünde zorunlu olan şartlar üzerinde tarafların hukuka uygun bir şekilde anlaşmaya varıp varmadığını incelemektedir.

Kanunlara uygun olarak yapılan anlaşmalı boşanma protokolünde, özellikle çocukların velayeti, nafaka ve boşanmanın mali sonuçları üzerinde anlaşma şartı vardır.

Eğer bu hususlar, anlaşma protokolün de yoksa anlaşmalı boşanma davası sonuçlandırılamaz. Hatalı ve hukuksuz bir şekilde hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolleri sonrası açılan davaların, çekişmeli boşanma davasına dönüşme, dolayısıyla boşanma davasının uzama ihtimalini ortaya çıkarabilir.

Anlaşmalı Boşanma Nafaka

Çocuk ya da çocukların kimde kalacağının belirlenmesi aşamasında eşlerin birbirleri arasındaki konulardan daha çok çocuğun gelişimi için hangi eşin velayeti alacağı kararı daha uygun olacağına dikkat ederek karar vermesi daha isabetli olacaktır.

Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerinde kalan çocuklar ödeyecekleri nafakalarının belirlenmesinin ardından da kişilerin bir geliri olup olmalarına bakılmak suretiyle yoksulluk nafakası ödenmesi konusunda da uzlaşmaya varılması gerekmektedir. Boşanma sonrasında en fazla anlaşmazlık çıkan konuların bir diğeri de evlilik birliği süresince eşlerin birlikte satın almış oldukları eşyaların daha sonradan paylaşılması olmaktadır.

Bu noktada ziynet eşyalarından ev eşyalarına kadar boşanma sebebinde kusurlu görülmeyen taraf kim ise onun alacağı tazminat bedeli konusunda fikir birliği sağlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma davaları bu protokollerin imzalanması sırasında genellikle tarafların birbirine anlayış göstermesi ile sonuçlanıyor olsa da daha sonrasında çeşitli problemler ortaya çıkarmaktadır.

Kadınlar çoğunlukla ilk zamanda tazminat ve nafaka gibi haklarından vazgeçtiklerini kabul etmeleri daha sonra çocuğa istenecek nafaka dışında hakları kalmayacaktır. Erkekler ise özellikle tekrar evlenmelerinin ardından kendilerine düşen nafaka masrafların azaltılmasını talep etmektedirler.

Bu sebeple protokol hazırlanırken boşanma hukukunda tecrübe edinmiş avukat ve danışmanlığı ile boşanma aşamasında protokolün imzalanması ile kazanacağınız ve kaybedeceğiniz haklarınızı detaylı öğrenecek ve anlaşmalı boşanmada uzlaşılacak konuların belirlenmesinde detaylı düşünülerek kendi şartlarını belirleyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Neden Açılmalıdır?

Evli olan çiftler boşanmaya karar verdiklerinde evlilik birliğinin sonlandırılmasından dolayı boşanma davaları açılır. Bu boşanma davaları sırasında evlilik sonrası tarafların haklarının paylaştırılması konusunda her konuda anlaşması halinde gerçekleşen boşanma davalarına anlaşmalı boşanma deniyor. Böylece mahkeme sırasında herhangi bir şekilde bir uyuşmazlık üzerine karar verilmeden boşanmaya ilişkin hüküm çıkabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmanın Mali Sonuçları

Anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılır açılması gerekli olan belgelerden en elzem olanı anlaşmalı boşanma protokolü olmaktadır. Taraflar arasında evlilik sonrası ortaya çıkan velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konular üzerinde kişilerin haklarının ne olduklarının iyi bir şekilde ayrımının yapılarak anlaşmalı boşanma protokolü özenle hazırlanmalıdır. Boşanma protokolü içinde uzlaşmaya varılırken konular en detayına kadar incelenerek dikkate alınmalıdır.

Örneğin, nafaka söz konusu ise hangi eşin diğerine ne kadar nafaka vereceği, hangi zamanlarda nafakasının ödeneceği gibi durumlara mutlaka dikkat edilmelidir. Eşin nafaka talebi yok ise ilerde nafaka isteyemez. Boşanma konusunda talep edilen bir tazminat talebi varsa bu konu açık olarak belirtilmelidir. Mal paylaşımı konusunda ise detaylar yazılmalıdır.

Mal paylaşımı konusu protokole geniş ve detaylı yazılmalı feragat etme gibi beyanlar ilerde açılacak davanın ret edilme olasılığı yüksektir. Mali konularda nakit para, düğünde takılan altınların nasıl paylaşıldığı da yazılmasında fayda vardır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davalarında hakimlerin, eşleri mutlaka dinlemek isteyeceğinden bahsetmiştik. Anlaşmalı boşanma davasında aile hakimi soruları tarafların irade beyanlarının uygunluğuna yöneliktir. Yani hakimin soracağı sorularda eşlerin velayet beyanı, nafaka isteyip istemediği konular üzerinde durmaktadır.

Aile hakimi sormuş olduğu sorular ile eşlerin çelişkili yanıtlar verip vermediği ve tarafların özgür iradeleriyle boşanmak isteyip istemediklerini anlamaya çalışır. Örneğin çocuğun velayetine ilişkin sorulan sorular çok önemlidir.

Anlaşmalı boşanma protokolündeki hükümler ile aynı, tereddütsüz yanıtlar verilmelidir. Ayrıca boşanma sonrasında oluşacak olan mali durumdan her iki taraftan da emin olduğu konusunda hakimin kanaat oluşturmasını sağlayacak cevaplar eşler tarafından verilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları, davanın açıldığı aile ya da asliye hukuk mahkemelerindeki dava yoğunluğu ve dosya sayısıyla doğru orantılı olup yeni uygulamaya konulan hedef süre olarak belirlenen 40 gün içerisinde tamamlanacağı hesaplanmıştır. Anlaşmalı boşanma protokolünün varlığı ve kanunlara uygunluğu dava süresinin kısalmasında çok etkilidir.

Uygun bir şekilde hazırlanana boşanma protokolüyle birlikte boşanma davası çok büyük bir olasılıkla ilk celsede sonuçlandırılacaktır. Anlaşmalı boşanma davaları 40 günlük süreye rağmen pratikte alınan kararlar göz önüne alındığında boşanma davası 7 gün ile 15 gün içerisinde neticelendirilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Yorumları

Anlaşmalı boşanma davalarına ilişkin en çok merak edilen hususlar, çocukların velayetine yöneliktir. Anlaşmalı boşanma davasıyla boşanmış çiftlerin anlaşmalı boşanma yorumları dikkate alınabileceği gibi, bir avukat danışmanlığın da anlaşmalı boşanma davasına yönelik sorularınızın cevaplarını alabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma yorumları içerisinde en sık rastlayabileceğiniz farklılıklar davanın süresine yönelik olabilir.

Bu yorum farklılıklarının temel gerekçesi de Dava açılan mahkemenin yoğunluğu ile açıklanabilir. Ayrıca anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesi ve boşanma davası dilekçesinin hazırlanması sürecinin bir avukat danışmanlığında yapılıp yapılmadığı da süreyle ilgili bir diğer değişken olarak yorumlara rastlanılmaktadır. Bir başka yorum ise anlaşmalı boşanma ne zaman kesinleşir veya anlaşmalı boşanma sonrası hemen evlenme hakkının olup olmadığı merak edilmesidir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır açılabilmesi için dava harç ve masrafları ile beraber, avans yatırılması gereklidir. 2024 yılı için anlaşmalı boşanma dava açma ücreti eşler bizzat açması durumunda 2.700 TL civarındadır. Bu ücrete ek şeklinde davanın açılması aşamasında belgelerin hazırlanması.

Davalar için ödenecek olan harçlar ve yargılama süreçlerindeki yasal olarak belirlenmiş giderler de masraflara dahil olmaktadır. Boşanma davasını eksiksiz bir biçimde yönetmek isteyen kişiler için en etkili teknik bir avukatın yardımı ile sürecin takip edilmesi olmaktadır. Eğer bu gerçekleştirilirse bu durumda ilk harcama kalemi olarak avukatlık ücretinin masraflara dahil edilmesi gereklidir.

Aile mahkemesi boşanma dava masraflar ve harçlar sabit kalıp değişmezken anlaşmalı boşanma avukatı ücreti ise Ankara barosu avukatlık ücreti tarifesinde belirlenmiştir.

2024 yılı için belirlenen anlaşmalı boşanma avukatı ücretlerini sayfa detayında bulabilirsiniz. Ancak burada belirlenen ücret bağlayıcı olmayıp boşanma davanızın konuları, harcanacak mesai ve dava değeri ile yüz yüze görüşmeyle belirlenmektedir.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır : Türk Hukuk sistemi içerisinde görülen hiçbir davada olmadığı gibi anlaşmalı boşanma davaları için de herhangi bir şekilde avukat tutulması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak kişilerin kendilerini en iyi şekilde savunabilmesi, haklarını kesin olarak bilmeleri ve süreci eksiksiz bir şekilde yönetebilmeleri nedeniyle mutlaka avukatların yardımlarına ihtiyaçları olmaktadır.

Pek çok kişi, avukat ücretlerinin çok yüksek miktarlarda olduğunu düşünerek anlaşmalı boşanma davalarını kendi başlarına açma yoluna gidilmesi halinde dilekçelerin yanlış hazırlanması, boşanma protokolünün eksik hazırlanması ve hukuki prosedürlerin tam olarak yerine getirilmemesine kadar çok hatayı içinde barındıracak çözümsüz yola girebilir. Eğer bu gerekçelerle davalar reddedilirse aynı gerekçeyle boşanma davası açmak mümkün olmayacağından dolayı tarafların bu konuda özenli davranması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat ve Danışmanlık

Anlaşmalı boşanmada avukat ve danışma sonucunda evlilik birliğinde ki Mal varlıklarının durumu, tarafların hakları, paylaşımı yada mal paylaşımının hesaplandığı bu aşamada kişilere düşen haklar konusunda kesin yargılara varılır. Çiftler farklı avukatlar tutarak mahkemeye gelmişlerse bu durumda tarafların sahip oldukları, Haklar üzerine uzlaşmış olduklarını belirtmeleri, mutlaka avukatların daha önceden görüşmesi de gerekmektedir. Bu durum anlaşmalı boşanma davasında zorunlu tutulan boşanma protokolünün imzalanması için gerekli olmaktadır. Mahkeme sırasında bu protokolde belirtilmiş olan uzlaşma noktalarının kabul edilmesi halinde boşanma ile sonuçlanarak, nüfus müdürlüklerine kişilerin medeni durumları hakkında düzenlemeler yapılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ankara

Anlaşmalı boşanma davaları konusunda bilmeniz gerekenler hususlar bu başlık altında özet olarak kısa cevaplar ile bilgilendirilecektir.

Boşanma aşamasındaki çiftler anlaşmalı boşanmayı neden tercih ederler, En çok tercih sebebi eşlerin anlaşması, sürecin en hızlı tamamlanması nedeniyle anlaşmalı boşanma yoluna başvurmaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?” Anlaşmalı Boşanma İçin Ne Yapmak Lazım?

Boşanma yolunda olan çiftlerin bilmesi gerek en önemli konu anlaşmalı boşanma için evlilik süresi ile ilgilidir. Evlilik tarihinden itibaren 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Yani 3 aylık evliyim anlaşmalı boşanmak istiyorum diyorsanız; size yanıtımız maalesef ki; ‘Hayır’ olacak.

Anlaşmalı boşanma 1 yıl şartı es geçilmemesi gereken bir durumdur. Karşılıklı iletişimin ve iyi ilişkilerin devam ettiği durumlarda anlaşmalı boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvuran çiftler, anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak süreci başlatabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? - Anlaşmalı Boşanma İçin Avukat Gerekli Mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında, anlaşmalı boşanma birlikte başvurma, anlaşmalı boşanma tek kişi başvuru durumları söz konusu olabilir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma evrakları hazırlanması ile başlayan anlaşmalı boşanma davaları hukuki anlamda en hızlı olarak neticelendirilen davalardır.

Hukuki bir süreç olduğu için bu davalarda avukat SÜRECİN DOĞRU VE HIZLI yürümesi için gereklidir. Anlaşmalı boşanma nasıl olur diye merak eden çiftler için anlaşmalı boşanma şartları nelerdir, anlaşmalı boşanma başvurusu nasıl yapılır.

Anlaşmalı boşanma bozulabilir mi, anlaşmalı boşanma en kısa ne kadar sürer, anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar, anlaşmalı boşanma giderleri gibi daha birçok sorunun cevabı için avukat desteği ve danışmanlığı olarak sizlere hizmet sunmaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti belirlenmesi aşamasında avukat boşanmanın konusu, mal varlığının paylaşılması ve hazırlanacak protokolün önemine göre avukat ücret belirlemektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadara Mal Olur? - Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma avukatsız olarak takip edilebilir davalardandır. Ancak hukuki bir işlem olduğu için davalarda avukat ile temsil edilmeniz ya da en azından avukat danışmanlığı ile bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

Bu sürecin tüm maliyetleri konusunda 2024 yılında belirlenen ortalama ücret 2.700 TL'dir. Anlaşmalı boşanma davaları öncesinde, dava süresince ve sonrasında anlaşmalı boşanma mahkeme masrafları, anlaşmalı boşanma ortak velayet hususu, anlaşmalı boşanma mal paylaşımı, anlaşmalı boşanma süreci nasıl işler, anlaşmalı boşanma hakim ne sorar gibi soruların yanıtlarını ararken avukat ve danışmanlık size eksiksiz hizmet sunacaklardır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilikleri 1 yıl ve üzeri olan eşler kısa sürede boşanmak için, boşanmanın mali, velayet, nafaka, tazminat konularında anlaşmaları şartıyla aile mahkemesine müracaat ederek açtıkları boşanma dava türüdür. Boşanma sürecin farklı boyutlarda geliştiği durumlarda en fazla merak edilen konular arasında anlaşmalı boşanma nasıl iptal edilir, anlaşmalı boşanma davasını geri çekme gibi gelişmelerde de avukatlardan danışmanlık hizmeti alınacak bir başka önemli konudur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? - Duruşmaya Katılmak Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanma duruşmasında eşler duruşma gününde duruşmaya bizzat katılmak zorundadır.

Anlaşmalı Boşanma 1 Günde Biter Mi?

Boşanma bir günde biter mi sorusundan çok tek duruşmada biter mi soruna verecek cevap evet biter. Yani duruşma ile boşanma kararı verilmesi sonrasında yapılması gereken konular bakıldığında, Dosyanın kesinleşmesi ve kararın nüfus kayıtlarına işlenmesi süreci bulunmaktadır. Bu süreç en az 7 en fazla 20 gün sürmektedir. Peki, anlaşmalı boşanma kararı ne zaman kesinleşir? Bu davalarda anlaşmalı boşanma ne zaman sonuçlanır sorusu ile sık sık karşılaşabilirsiniz.

Boşanan Eşler Tekrar Evlenebilir Mi ? Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma kararının kesinleşmesi sonucu boşanan eşlerden erkek evlenmesinde kanunumuzda sakınca yoktur. Ancak kadının evlenmesi için 300 günlük sürenin geçmesi kanunda belirtilen husustur. Bu sürenin kaldırılması için açılacak bekleme süresi (iddet) davası ile kaldırılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Eşin Vefat Etmesi Halinde Mirasçılar Devam Ettirebilir Mi?

Sağ eş olan kadın taraflarca imzalanan anlaşma protokolüne göre açmıştır. Ölen eş tarafından açılmış bir çekişmeli boşanma davası bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunun 181. maddesi ile mirasçılara tanınan davayı devam ettirme hakkı için, devam ettirilen davada sağ kalan eşin kusurunun ispatlanması zorunluluktur. Bu ise ancak "sağ kalan eşin kusurunun ispatlanma olanağı bulunan" davalarda gerçekleştirilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Adli Tatilde Görülür Mü?

Anlaşmalı boşanma davası açılan aile hakimi izinli değil ve duruşma açması halinde görülür. Ancak bu durum çok az rastlanılan durumdur. (Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır)

Bu haber toplam 4487 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara