Boşanma Davalarında Şahitlik Hakkında Sorulan Sorular

Boşanma Davalarında Şahitlik Hakkında Sorulan Sorular

Boşanma Davası Yazılı Yargılama Usulü Nedir?

Boşanma davasının yazılı yargılama usulü; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 184. maddesinde yer alan kurallar kapsamında belirlenmiştir. Bu kurallara göre boşanma davasının usulleri şu şekildedir:

 • Taraflar boşanma davası süresince ne kadar delil sunmuş olurlarsa olsunlar; şahitlerin, delillerin doğruluğuna hakim vicdanen karar verir. Eğer tarafların ispat ettikleri delillerine inanmaz ise davanın seyrini buna göre ilerletme hakkına sahiptir.
 • Boşanma davasının daha hassas bir dava olmasından kaynaklı olarak bu davada tarafların yeminli bir şekilde yargılanmasını hakim teklif edemez.
 • Hakim taraflardan birinin tek başına yazılı veya sözlü bir şekilde beyan ettiği bir olayı başlı başına ele almaz. Boşanma davası sürecinde gerçekleşen olayları bir bütün olarak ele almak durumundadır.
 • Taraflardan birinin davanın gizli görülmesini talep etmesi durumunda hakim bu talebi dikkate alabilir.
 • Hakimin boşanma davasının her sürecinde kimseden etkilenmeden karar vermesi gerekmektedir.

Boşanma Davasının Yargılama Süresi Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının yargılama sürecinin ne kadar süreceği; tarafların anlaşmalı olup olmamasına, dava şartlarına, davayı açtıkları mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişir.

2019 yılında yargılamada hedef süresi uygulamasının başlatılması ile davaların da sonuçlanma süreleri belli oldu. Boşanma davalarının yargıda sonuçlanması hedef süresi 10 ay yani 300 gün olarak belirlenmiştir.

Bir boşanma davasının tek celsede bitebilmesi için tarafların anlaşmalı bir boşanma gerçekleştiriyor olmaları gerekmektedir.

Boşanma Davasında Ön İnceleme Nedir?

Boşanma davalarında ön inceleme duruşması hakimin boşanma ile ilgili delilleri, başvuru ve talepleri ve boşanma davasının açılmasının uygun olup olmadığını kontrol ve analiz ettiği aşamadır. Boşanma davası ön inceleme kapsamında:

 • Boşanma davası için başvuru yapan tarafların işlemleri hakim tarafından kontrol edilir.
 • Şahit listeleri karşılıklı olarak mahkemeye sunulur.
 • Ön inceleme duruşmasında eşler dinlenir.
 • Hakim, tarafların hangi konularda uzlaşıp uzlaşmadığını analiz eder.

Ön inceleme duruşması ne kadar sürer sorusu ise tek celse olmaktadır. Ön inceleme davalarının uzaması nadir ve istisnai durumlarda meydana gelir.

Ön Duruşmada Neler Olur?

Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma nasıl olur ise davanın içeriğine göre değişir. Bu noktada:

 • Ön inceleme duruşmasında hakim tarafların hangi konularda sonuç alamadığını analiz etmektedir.
 • Ön inceleme duruşmasında eşler ve avukatlar dilekçelerinde belirttikleri ancak sunmadıkları bilgi ve belgeleri mahkemeye sunar.
 • Ön inceleme duruşmasında ilk itirazlar dinlenir.
 • Eğer ilk duruşma yolunda gider ve tek celsede tamamlanırsa, ikinci duruşma için gün verilir.

Boşanma Davasında Şahitlik Yapmak İstemiyorum

Şahit olarak çağırılan boşanma davasına gitmeme durumunun olabilmesi için bazı geçerli nedenlere sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle asla değiştirilemeyecek, tanık olunmasının kişinin kişilik haklarına zarar vermesine neden olacak nedenlerdir.

Bunların dışındakilerin tanıklık yapmamak için geçerli sebeplerini dilekçe halinde teslim etmeleri, kabul edilmemesi taktirde mahkemeye gelme zorunlulukları hatırlanmalıdır. Eğer bilgi dışında bir konuda tanıklık isteniyorsa, bu da dilekçede belirtilmeli, kabul olmaması halinde mahkeme salonunda beyan edilmelidir.

Boşanma davasına şahit gelmezse ne olur sorusunun yanıtı; mahkeme sekteye uğramadan devam etse de, şahit hakkında disiplin para cezası çıkar.

Kimler Tanıklıktan Çekilebilir?

 Mahkemede tanıklık yapmak istemiyorum deme hakkına sahip gruplar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Evliliğin manevi bitiminin üzerinden çok uzun zaman geçmesi veya aldatma nedeniyle evliliğin bitmesi durumunda, taraflardan birinin o an birlikte olduğu kişi, isterse tanıklık etmeme hakkına sahiptir.
 • Her iki tarafın birbirlerinden önceki eşleri mahkemeye gelmemekte özgürdür.
 • Taraflardan biri ile arasında evlatlık ilişkisi bulunan kişiler mahkemede tanıklık yapmayabilir.
 • Üçüncü dereceye kadar akrabalık statüsünde olan kişiler ve boşanmış olunsa dahi kayınlar tanıklık etmek zorunda değildir.
 • Koruyucu aileler ve onların koruması altındaki çocuklar tanıklıktan çekilme hakkına sahiptir.
boşanma davasında kaç şahit gerekir

Boşanma Davasında Şahit Gelmezse Ne Olur?

Şahitin boşanma davasına gelmemesi durumunda şahit, polis yada jandarma aracılığı ile zorla götürülebilir ve bundan doğan masrafları ödemek zorunda kalır. Tanık mahkemeye gitmezse ne olur, sorusunun yanıtı yakalama kararı ve tazminattır.

Tanıklık, kamu hukuku kaynaklı toplumsal bir görevdir. Bu bağlamda anayasal çerçevede zorunlu kılınmıştır. Bunun yanı sıra Hukuk Mahkemeleri Kanunu’na göre yasanın belirlediği çekilme durumları haricinde mahkemeye gelmeyen tanık hakkında disiplin para cezası ve zorla getirilme kararı çıkar.

Tanık olarak dinlenmek konusunda çekinen insanlar, bunu mahkeme önünde yapmamanın yollarını arasa da, yalnız mahkemede ve hakimin önünde tanık ifadesi kullanmak zorunludur.

Boşanma Davalarında Şahitlik Hakkında Sorulan Sorular
Boşanma Davalarında Şahitlik Hakkında Sorulan Sorular

Kimler Tanık Olarak Mahkemeye Gelmeme Hakkına Sahip Olanlar

Bazı durumlarda insanlar, tanık olarak çağırılsa da çekilme hakları bulunmaktadır. Bu durumdan yararlanabilecek kişiler şunlardır:

 • Taraflardan birinin birlikte olduğu diğer kişi (aldatma durumunda)
 • Kendisi veya eski eşin alt soyu
 • Arada kan bağı olanlar
 • Üçüncü derece de dahil olmak üzere kan bağı ve kayın kısımları

Tanık olarak yazılsa dahi mahkemede tanık olmak istemiyorum deme hakkına sahiptir.

Boşanma Davasında 1 Derece Akraba Şahitliği

1 derece akrabaların şahitliği boşanma davalarında mahkemenin başvurduğu şeylerden birisi olabilir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanmaya ilişkin kararların verilebilmesi için öne sürülen iddiaların ispatlanması gereklidir.

İddiaların kanıtlanması için fotoğraf, mesajlaşma kayıtları gibi belgelere başvurulabilir. Ayrıca hastane raporları ya da şahitlerin tanıklığı da yine kanıt olarak mahkemeye sunulabilir.

Boşanmada anne baba şahit olur mu?

Boşanma davasında aile ilişkilerini iyi bilen kişiler olarak anne, baba ve kardeş şahit olarak dinlene bilir.

Boşanma davası açan kişilerin çocuklarınında tanıklığı söz konusu olabilir. Bunun için de pedagoglar devreye girer. Boşanma davasında pedagog çocuğa ne sorar sorusuna verilebilecek cevap ise anne ve babalarının durumları hakkında ya da kimde kalmak istediği hakkında sorulardır.

Boşanma Davalarında Hakim Tanıklara Ne Sorar?

Boşanma davasında tanıklara sorulacak sorular ortaya atılan iddialara göre değişir. Örneğin bir taraf eşinin kendisini aldattığını iddia ediyorsa hakim de şahide böyle bir olaya tanık olup olmadığını soracaktır.

Yani genel anlamda hakim tanıklardan çift hakkında bildiklerini anlatmasını isteyecektir. Tanığın varlığı mahkeme sürecini kolaylaştırır. Tarafların tanıkları yoksa yine de dava süreci devam eder fakat böyle bir durumda farklı ispat yöntemlerine başvurulmalıdır.

Boşanma Davasında Çocuğun Tanıklığı

Boşanma davasında çocuğun tanık olması için belirli bir yaşa gelmiş olması gereklidir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanmanın doğuracağı hukuki kararların alınabilmesi için tanıklar mahkeme huzuruna çıkarabilir. Tanıklar da kendilerine sorulan sorular eşliğine boşanma davasına söz konusu olan çiftler hakkında bildiklerini anlatır.

Boşanma davasında şahitlere ne sorulur konusu çekişme nedenine göre değişebilir. Fakat mahkeme genel olarak şahitlerden taraflar hakkında bildiklerini ve şahit olduklarını anlatmasını ister. Bu davalarda 8 yaşından büyük çocukların da şahitliğine başvurulur.

Boşanma Davasında Çocuğa Ne Sorulur?

Boşanma davasında çocuğun dinlenmesi 8 yaş ve üzeri çocuklarda mümkündür. Boşanan eşlerde çocuğun velayetinin kime verileceğine dair karar alınırken mahkeme her türlü detaylı araştırmayı yapar. Çocuk kendisini ifade edebileceği bir yaşta ise mahkeme çocuğun da ifadesine başvurur. Bu ifade pedagog eşliğinde alınır.

Bir pedagog yaşa göre sorular sorarak çocuğun annesinde mi yoksa babasında mı kalmak istediğini anlamaya çalışır. Daha sonrasında pedagog görüşlerinin olduğu raporu mahkemeye sunar ve mahkeme de velayete ilişkin kararını verir.

Boşanma Davasında Şahitler Dinlendikten Sonra Ne Olur?

Boşanma davalarında tanıklar dinledikten sonrası maddi durum incelemesi ve hakimin karar verme sürecini oluşturur. Boşanma davasında tanıklar dinlendikten sonra ne olur sorusunun yanıtı, tanıklar aracılığı ile zararın ve suçluluk durumunun belirlenmesi ile hakimin karar aşamasını oluşturmaktadır. Hakim tarafların kusurluluk derecelerini tespit edecek, maddi durum incelemesi yapacaktır.

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında maddi durum incelemesi, tarafların maddi durumlarının hesaplanması ve buna göre nafaka, velayet, tazminat durumunun belirlenmesi demektir. Bunun yanında eşin tazminat talebinde bulunabilmesi için, boşanmaya neden olan olaylar içerisinde kusursuz olması veya diğer eşten daha az kusuru olması gerekmektedir.

Boşanma davasında kaç şahit gerekir

Boşanma davasında en az 2 şahit gösterilmelidir. Ancak kusur ispatı şahit anlatımına dayandırılıyorsa 4-5 şahit göstermekte fayda vardır.

Çekişmeli boşanmada şahit şart mı? sorusu ise yine ayrıca cevabı merak edilen sorudur. Bilindiği üzere Anlaşmalı boşanma tek celsede tamamlanan davadır. Anlaşmalı boşanma davasında şahit dinletilmez. Ancak çekişmeli boşanma davasında ise delil ispatı Tanık beyanlarına dayanıyorsa mutlaka şahit dinletilmelidir.

Boşanma davasında şahitlere ne sorulur, sorusunun yanıtı şudur: Ne gördüğü sorulur. Boşanma davasında tanıklık yapan kişi, doğrudan doğruya gördüklerini anlatmalıdır.

Bunun dışında oldukça inandığı ancak görmediği bir şeyi anlatıyorsa da bunu mutlaka belirtmelidir. Bunun yanında şahidin yalan ifade vermesi durumunda, bu daha sonra ortaya çıkarsa Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davada tazminat yada hapis cezaları alınabilmektedir.

Boşanma Davası Karar Örnekleri

Boşanma davası örnek kararlarının incelenmesi emsal oluşturabilecek kararların neler olduğunu bilebilmek için önemlidir. Boşanma davaları kolay süreçler değildir. Özellikle boşanma davasının hızlı bir şekilde sonuçlanmasını isteyen kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmesi şarttır. Boşanma davaları iki şekilde açılabilir.

Eşler birbirleriyle her türlü hukuksal kararlar hakkında anlaşmışlarsa bu durumda anlaşmalı boşanma davası açılır. Anlaşmaya varamayan kişilerin ise çekişmeli boşanma davası açması şarttır. Çekişmeli boşanma davası emsal kararları ise davayı lehine sonuçlandırma isteyen kişilerin bakmaları gereken belgelerdendir. Çekişmeli Boşanma Davası Süreci

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için ilk olarak başvuru dilekçesi doldurulması gereklidir. Bu dilekçe ile boşanma gerekçesinin olduğu iddialar mahkemeye sunulmalıdır. Çekişmeli boşanmada ön inceleme bu başvurunun gerçekleştirilmesinin ardından yapılır. Hakim boşanma nedenini haklı bulursa dava sürecini başlatır. Dava sürecinde de taraflar iddialarını ve bu iddiaları destekleyecek olan kanıtlarını mahkemeye sunar. Gerekli görüldüğü durumlarda şahitlere de başvurulur. Tüm bu incelemelerin ardından da mahkeme boşanmaya ilişkin kararını açıklar ve taraflara bildirir.

Boşanma davasında en çok merake edilen sorular

boşanma şahit gelmezse, şahitsiz boşanma olur mu, boşanma davasında şahitler dinlendikten sonra ne olur, boşanma davasında şahitlik yapmak istemiyorum, boşanma davasında şahitlere ne sorulur, boşanma davasında şahitler ne zaman dinlenir, boşanma davasında şahit gereklimi, boşanma davasında şahitlere sorulan sorular.

Bosanma davasında sahit mahkemeye gitmezse ne olur, boşanma davasında şahit olmak, boşanma davasında şahit değişikliği, boşanmada şahit bulamıyorum, boşanma davasında sonradan şahit eklenebilir mi, anlaşmalı boşanmada şahit gerekir mi?

Dinen boşanmada şahit gereklimi, boşanmada kaç şahit gerekir, anlaşmalı boşanmada şahit gereklimi, boşanmak için şahit gereklimi, boşanmada iki şahit, boşanmada kimler şahit olabilir, boşanma davasında kardeş şahit olur mu, boşanma mahkemesinde şahit, şahit olmadan boşanma olur mu, boşanma davasında şahit şart mı, boşanmada yalancı şahitlik, boşanmada yalancı şahitlik cezası nedir.

Bu haber toplam 1022 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara