Atla

Alkollü Kazada Kasko


Alkollü Kazada Kasko

Alkollü Kazada Kasko

Alkollü Kazada Kasko

Alkollü Olarak Yapılan Kazalarda Kasko

Yargıtay tarafından verilen son kararla birlikte artık sigorta bedelinin ödenmemesi durumu kişilerin alkollü olması gerekçe gösterildiğinde bu durumda ödemelerin yapılmamasında yeterli bir gerekçe olarak değerlendirilmedi. Emsal niteliği taşıyan kararda kişilerin ödeme yapması ancak kusurları bulunmadığı durumlarda geçerli olacak. Yargıtay'ın verdiği karar kasko şirketlerinin faaliyetlerini yakından ilgilendiriyor. Sigorta şirketlerinin sürücünün alkollü olması durumunda ödemediği onarım bedellerinin artık kasko şirketleri tarafından ödenmesi kararı verildi.

Çekici ile aracın servise taşınması olayının yaşandığı vakada sürücünün alkollü olmasını gerekçe göstererek sigorta şirketi hasarın ödemeyi reddetti. Bunun karşılığında sürücünün onarım ve çekici masraflarının karşılanması üzerine talep ettiği maddi tazminatın alınması için açılan davada mahkeme kişiyi haklı buldu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada sigorta şirketine vekalet eden avukatların sürücünün alkollü olması durumunun hasar teminat bedellerinin ödenmesi yükümlülüğünü ortaya çıkaran şartların dışında kalmasını gerekçe göstermesi ve bu duruma itiraz etmesi bilirkişilerin raporları doğrultusunda hasarın ödenmesi ile sonuçlanabiliyor. Mahkemenin dava sonucunda çekici ve bakım masraflarının sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetmesi durumunun ardından sigorta şirketi bu kararı temyize götürdü.

Kararı inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi tarafından mahkemenin vermiş olduğu kararın usul ve yasalara uygun sağlaması gerekçe gösterilerek onanmasına karar verildi. Olayın avukatı Yargıtay'ın vermiş olduğu kararın gerekçesi olarak sürücünün alkollü olması durumunun sigorta bedellerinin ödenmemesine karşılık yeterli bir gerekçe barındırmadığı ile ilgili oldu. Kazalar alkolün etkisi ile oluşsa dahi sigorta şirketleri tarafından bu durumun ispat edilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketleri kişinin alkollü olmasını gerekçe göstererek hasarların ödenmesinden kaçınmada eğilimi de gösterememektedirler.

Tazminat talebinin sigorta şirketi tarafından karşılanması gerektiğine karar verilen bu davada kişilerin alkollü olmasının  doğrudan bir etkide bulunmadığı varsayımından hareket edilerek işlem yapılmıştır. Buna göre sigorta şirketinin sürücünün alkollü olması durumuna bakılarak hiçbir şekilde tazminat bedelinden muaf olması söz konusu olmuyor. Yargıtay'ın verdiği kararlar kişilerin sadece alkollü olma durumlarının ortaya çıkmasına değil aynı zamanda kazaya sebep olan diğer yol, hava şartları ve kişilerin kazanın gerçekleşmesinde kusur oranlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kişilerin bu noktada sigorta şirketleri tarafından zararlarının tazminatlar aracılığı ile karşılanmasını sağlamak için mutlaka dava açmaktan çekinmemeleri de gerekmektedir.

 

Alkollü Kazada Kaskoya Dava Nasıl Açılır

Sigorta Şirketleri Birliği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada alkollü kişinin Trafik kazasına karışması halinde ortaya çıkan masraflarının kaskoya dahil bir şekilde kesinlikle ödenmeyeceği belirtiliyor.

Bu konuda sigorta şirketleri ilgili kanun maddelerini delil olarak göstererek alkol miktarının önemsiz olmasına işaret edip kişilerin alkol almış oldukları miktarları göz ardı ederek kaskonun masrafları ödemeyeceği konusunda fikir birliğine varıyorlar.

 

Mahkemenin emsal olayda vermiş olduğu kararın kazalara sebep olan unsurların alkol sebebiyle ortaya çıkıp çıkmadığı konusunda kesin yargılara varmadan sigorta şirketlerine yönelik olarak işlem yapılması konusunda da bazı eleştiriler bulunuyor.

Alkol kullanımının sürücünün güvenli bir sürüş gerçekleştirmesi ve trafik içinde sağlıklı bir şekilde hareket etmesinin önüne geçmesi gerekçe gösterilerek sigorta şirketlerinin masrafları karşılaması söz konusu olmamaktadır. Bir diğer taraftan alkollü araç kullanan kişilerle ilgili olarak sigorta şirketleri tarafından onarım masrafları gibi bedellerin ödeniyor olmasının pek çok kişide alkollü araç kullanmaya teşvik edici ve özendirici bir hal ortaya çıkarmasında etkisi olduğu yönünde de itirazlar bulunmaktadır.

 

Emsal örnek teşkil eden aynı olay hakkında çekici masraflarının sürücü tarafından ödenmesine ilişkin verilmiş olan kararın mahkeme tarafından bozulması da sağlandı. Bu noktada örnek olaydaki çekici ücretlerinin aracın kaza mahalline en yakın noktada bulunan servise götürülmesi değil de Nusaybin'den Çorum'a kadar verilmesi sonucu artması zarar miktarlarını artırdığı için çekici ücretlerinin kasko şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine karar verildiği belirtiliyor. Buna ek olarak mahkeme kararı açıklanırken aynı zamanda bilirkişi aracılığı ile mahkeme kaza halindeki normal koşullarda ödenecek olan çekici ücretlerinin ne miktarlarda olduğuna ilişkin bir çalışma yapmasını da istedi. Eğer yerel mahkeme tarafından bozma kararına uyulması yoluyla süreç takip edilirse bu durumda yeni bir makul ve olağan çekici ücretinin belirlenmesi kişilerden talep edilecek. Mahkemenin buna uymaması durumunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından karar verilmesi bekleniyor.

 

Alkollü Kazada Kasko Öder Mi

Alkollü Kazada Kasko Zararı Öder Mi

Yargıtay,kararlarında sürücünün alkollü olmasını kazada etkisi olmadığı mahkemece incelenmesi ve ispat yükünüde kasko şirketlerine yüklemiştir. ve dava sonucu  tazminat talebini kabul etmiştir.

Sürücüsü 200 promil alkollü olsun, yolunda giderken, karşı şeritten bir araba gelip üzerine düşerse,  kasko şirketi ‘alkollüsün ödemem' diyemez..

Yargıtay yapılan kazalarda, münhasıran(Tek Başına) alkolün sebep olup olmadığına , yol, hava şartlarına, kusur oranına bakıyor. Sigorta şirketleri ‘alkollü' diye hasarı ödemiyor, Bu sebeple kasko veya sigortadan zararını tazmin edemeyen insanlar dava açarak bu haklarını alabilirler.

Yargıtay Kararı - Alkollü Kazada Kasko

YARGITAY KARARI:T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2010/2515 Karar: 2010/6433 Karar Tarihi: 06.07.2010 - Alkollü Kazada Kasko

RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASI - ZMSS SÖZLEŞME İLİŞKİSİ - KAZANIN MÜNHASIRAN DAVACININ ALDIĞI ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELİP GELMEDİĞİ - DAVACI SİGORTA ŞİRKETİNİN SİGORTALISINA RÜCU KOŞULLARININ OLUŞMADIĞININ KABULÜ

ÖZET: Dava, ZMSS sözleşme ilişkisinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Somut olayda her ne kadar anılan şekilde bir inceleme yaptırılmamış ise de hasarın meydana gelmesinde kazada karışan dava dışı araç sürücüsün kusurunun da kazaya etkili olduğu belirlenmiştir.

Bu durum karşısında, kazanın münhasıran davacının aldığı alkolün etkisiyle meydana gelmediği, başka unsurun da katkısının bulunduğu ve dolayısıyla davacı sigorta şirketinin sigortalısına rücu koşullarının oluşmadığının kabulü ile sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • ATA BARAN -
    11 Ağustos 2016

    Alkollü Kazada Kasko Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

    Cevapla
Yorum Bırak