Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Ne kadar Sürer

Medeni hukuk  içerisinde Boşanma davalarından olan anlaşmalı boşanma davası en hızlı çözülen dava türlerinden biridir.

Anlaşmalı boşanma, davanın açıldığı şehir, ilçe, adliye yer mahkemesinin dava fazlalığına göre anlaşmalı boşanmada süre değişiklik gösterebilir. Anlaşmalı boşanma davası açarak boşanmak isteyen eşler öncelikle anlaşmalı boşanma şartlarını oluşup oluşmadığına bakmalıdırlar.

Anlaşmalı boşanma şartlarının en önemlisi eşlerin evlilikleri en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma açacak eşlerin bu yola çıkmadan önce en çok cevap aradıkları sorular, anlaşmalı boşanma ne kadar sürer, boşanma davasında avukat tutmam gerekiyor mu, anlaşmalı boşanma davasının masraf ve avukatlık ücretleri ne kadardır.

Anlaşmalı Boşanma davasının daha hızlı sonuçlanması için öncelikle Anlaşmalı Boşanma dilekçesi, Anlaşmalı Boşanma protokolü ve dava dilekçesi ekleri, Anlaşmalı Boşanma davası harç ve masraflarının eksiksiz yatırılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma davası, taraflar usulü işlemleri ve yukarıda bahsettiğimiz hususları bildikleri ve uygun davrandıkları takdirde normalde 1 celsede yani tek duruşma sonucunda bitmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası eşlerden birisi tarafından açılmış ise genelde bir ay ile üç ay kadar sürede sonuçlanır.

Anlaşmalı boşanma davasının hazırlık süresi olan, dava dilekçesinin hazırlanması, protokolün hazırlanması ve aile mahkemesine müracaat edilmesi, dava harç ve masrafların yatırılarak duruşma günü alınması bu süreye dahil değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davasını bir avukat vasıtası ile açılıp takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre bir hafta içerisinde sonuçlanır. Bu belirtilen süreler Anlaşmalı Boşanma davasının açıldığı il aile mahkemesinin iş yüküne göre farklılık gösterebilir.

Anlaşmalı Boşanma davasının hazırlık süresi olan, dava dilekçesinin hazırlanması, protokolün hazırlanması ve aile mahkemesine müracaat edilmesi, dava harç ve masrafların yatırılarak duruşma günü alınması bu süreye dahildir.

Anlaşmalı Boşanma Ne kadar Sürer 2018

Anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma davalarına oranla daha hızlı sonuç verir yargısı oldukça doğru bir yargı olmakla beraber anlaşmalı boşanma davaları arasında da bu süreç değişmektedir.

Davanın süresini etkileyen etmenleri incelediğimizde anlaşmalı boşanma süresini etkileyen faktörlerin olduğunu görürüz. Bu etmenleri şu şekilde sıralayacak olursak:

Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu

Hakimin takdir yetkisinin hangi konuda olacağı

Tarafların anlaşma yaptıkları konularda itiraz çıkarıp çıkarmayacakları

Tarafların avukat tutup tutmamaları, avukatın ehil bir avukat olup olmaması

Anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönmesi

Anlaşmalı Boşanma ne kadar sürede biter

Yukardaki etmenleri bir araya getirerek en ideal kısa süreyi hesapladığımızda iş yoğunluğunun fazla olmadığı bir mahkemede hakimin şartların gerçekleştiği kanaatine varması sonucu,

Tarafların anlaşma yaptıkları konularda itiraz etmeyerek, avukatların dava sürecini ilerlettiği anlaşmalı boşanma davalarında en kısa ideal süre 10 gün ile 1 ay içerisinde değişmektedir.

Anlaşmalı boşanma süresini etkileyen faktörlerin olması, dava esnasında tersliklerin meydana geldiği bir süreci ele aldığımızda anlaşmalı boşanma süreci 1 ay 3 ay gibi bir süreye çıkabilir.

Taraflardan biri anlaşmalı boşanma davası sürecinden vazgeçerse o zaman dava çekişmeli davaya döneceğinden süre daha da uzayabilir.

Boşanma konusunda  avukat ile davanın takibi kişinin böyle durumlarda zorda kalmaması ve hakkının kaybının önlenmesi için birtakım önlemler alır ve sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlar.

Bu nedenle avukatlık ve danışmanlık hizmeti desteğinin önemi büyüktür. Birey davayı tek başına da elbette yürütebilir fakat usulü ve diğer olabilecek ihtimalleri tasarlayan ve ona göre hareket eden boşanma avukatı sürecin hızlanmasına oldukça katkı sağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Ne kadar Sürer veya hangi Sürede Sonuçlanır sorunun cevabını aramaya çalıştık.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer? | Sıkça Sorulan Sorular

ANLAŞMALI BOŞANMA NE KADAR SÜRER AVUKAT VE DANIŞMANLIK

Anlaşmalı boşanmanın kısa sürede sonuçlanıyor olarak bilinmesi, anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer yada anlaşmalı boşanma sonuçlanma süresi nedir sorusunu akıllara getirmektedir.

Türk Medeni Kanun ve yargılama usullerine göre belirli kurallar bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının örneğin dava dilekçesi, anlaşma protokolü ve dava masrafları tam yatırılmış ise aile mahkemesine gelen dava dilekçesi incelemeye alınır.

İnceleme neticesinde duruşma günü verilir. Duruşma günü açılan ile ve mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Örneğin duruşma günü 10 gün sonraya verildi.

Duruşmanın ve boşanma kararının verilmesi Ulusal Yargı Programına kayıt edildikten sonra, verilen kararın Gerekçeli karar yazılır. Bu gerekçeli kararın yazılması son süre 30 gündür.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi ( mahkeme kalemindende alınabilir ) Yine ortalama 30 gündür. Tarafların gerekçeli kararın alınması ve itiraz hakkının dolması (feragat dilekçesi verilerek süre kısaltılır) kararın kesinleşmesi 14 gündür.

Kararın kesinleşmesi ve Boşanma kararının Nüfus sistemlerine gönderilip işlenmeside ortalama 7 gündür.

Anlaşmalı boşanma davasında yukarı da belirtilen sürelerin bir çoğunun kısalması mümkündür. Ama bir anlaşmalı boşanmanın açılması duruşma günün verilmesi, kararın yazılması, kararın kesinleşmesi ve boşanmanın nüfus kayıtlarına işlenmesi zorunlu yapılması gereken kurallar olup bu kuralların belirli süreler almasına etkendir.

Bu süreler avukat desteği ile beraber 10 gün 1 ay içerisinde sonuçlandırılması mümkündür.

Anlaşmalı boşanmaya karar veren eşlerin, anlaşmalı boşanma ne kadar sürer 2018 yılı için yada Ankarada anlaşmalı boşanma ne kadar sürer soruları yukarda anlatımlar cevap olarak verilebilir. Bunun yanında avukatsız anlaşmalı boşanma ne kadar sürer sorusu ise aslında hukuk bilgisi olmayan bir kişi için yapılması zor işlemdir.

Anlaşmalı boşanma kaç celse sürer cevabı merak edilen soruda ise tek celsede sonuçlandığını belirtmek gerekir. Bazı durumlarda eşlerin duruşma esnasında fikir ayrılığı yaşaması yada protokole hakimin müdahalesi durumunda düşünmeleri için bir celse daha yapılabilir.

Anlaşmalı boşanma en kısa ne kadar sürer, anlaşmalı boşanma nasıl olur ne kadar sürer, karşılıklı anlaşmalı boşanma ne kadar sürer, anlaşmalı boşanma işlemleri ne kadar sürer, kaçgün sürer gibi sorular her zaman sorulan ve merak edilen hususlardır.

Yukarıda merak edilen hususlar yanında, anlaşmalı boşanmada süreden çok en öncelik bilinmesi gereken hususların mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi önemli sorular olduğu bu sorular ışığında Avukat ve Danışmanlık hizmeti sunulması bilgi sahibi olunması, davadaki konuların daha anlaşılır olması sağlanmış olacaktır.

4 Yorum

Yorum Bırak