Atla

Anonim Şirket Davaları


Anonim Şirket Davaları

Anonim Şirket Davaları

Anonim Şirket Davaları

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirket yönetim kurulunun sorumlulukları belirlenmiştir. Bu sorumluluklar arasında denkleştirme, sermayeyi ve kişiyi koruma, önleme gibi fonksiyonlar yer alır. Sorumluluğun bu tarz fonksiyonlarının yer alması anonim şirkete, alacaklılara ve ortaklara zarar oluşmamasını ya da şartların meydana gelmemesini sağlar ki, tersi durumlarda zararların giderilmesi yükümlülüğüne sahiptir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, kanundan ve esas sözleşmeden yükümlülüklerini kusurları ile ihlal etmeleri durumunda hem şirket hem de pay sahiplerine ve ilave olarak şirket alacaklarına yönelik vermiş oldukları zararların yükümlülüğünü taşımaktadır.

Anonim şirket yönetim kurulu sorumluluklarının gündeme gelmesi açısından zararın, yasaya aykırılık durumunun, kusurun ve illiyet bağı koşullarının beraber meydana gelmesi gerekliliği bulunur. Türk Ticaret Kanunu, net şekilde kanun ya da gerçek sözleşmeye uygun olmayan durumun mevcut durumunu göz önünde bulundurduğundan, zarar oluşsa dahi kanun ya da sözleşmeye aykırılık bulunmamakta ise anonim şirket yönetim kurulu açısından sorumluluk yükümlülüğü oluşmamaktadır.

Anonim şirket yönetim kurulunun sorumluluk yükümlülüğünün oluşabilmesi açısından kusur koşulu bulunduğu gibi her tip kusur zararın doğumu için yeterlilik teşkil eder. Türk Ticaret Kanunu kapsamında kusur sorumluluğu yükümlülüğünü koşul olarak belirlemiştir. Bunun tersi durumlarda yönetim kurulu kusursuz sorumlu olur ve bu şekilde yönetim kurulu üyeleri çalışmalarını rahatlıkla gerçekleştiremez durumda olacak ve hatta bu mertebede bulunmak dahi arzusu taşımayabilecektir.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Görevleri

Türk Ticaret Kanunu’ nun 375. Maddesi kapsamında anonim şirket yönetim kurulu sorumlulukları konusunda yönetim kurulunun devri ya da vazgeçilmesi mümkün olmayan görevleri arasında;

*Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlara ilişkin talimat verilmesi,

*Şirket yönetim teşkilatlanmasının şekillendirilmesi,

*Finansal denetim, muhasebe ve şirket yönetimi ile oluşan seviyede finansal planlamaya gerekli düzenin şekillendirilmesi,

*Şirkette müdür ya da eş değer fonksiyona sahip olan mertebedeki imza yetkisine sahip kişilerin atama ve görevden alınması işlemleri,

 

Anonim Şirket Davaları

*Yönetimle bağlantılı olan şahısların, kanun, esas sözleşme, iç yönerge ve yönetim kurulu yazılı talimatları açısından aykırı şekilde hareketlerde bulunup, bulunmadıklarının denetimi,

*Yönetim kurulu karar ve genel toplantı ve müzakere defterlerinin oluşturulması, senelik faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamalarında düzenleme, genel kurula sunumu, genel kurul toplantı faaliyetlerinin şekillenmesi ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesi,

*Borca batık durumunun söz konusu olması halinde, ticari hukuk gereğince mahkemeye bildiriminin gerçekleştirilmesi Bulunur.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Kimler Dava Açabilir?

Anonim şirket yönetim kurulu sorumlulukları sebebi ile şirketin karşı karşıya kaldığı zararı şirket ve pay sahipleri tarafından talebi mümkün olur. Şirket mal varlığında düşüş durumunda pay sahipleri ve şirket alacaklılarının da mal varlığı düşüş yaşaması söz konusu olacağı dolayısı ile şirket pay sahipleri ve şirket alacaklılarına karşı yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk yükümlülükleri oluşur.

Şirket, şirket ortakları ve şirket alacaklıları tarafından şirketin yaşadığı zararın tanzim edilmesi için talepte bulunabilir ve dava açma hakkına sahip olabilmektedir.

Şirket İflasında Haricinde Kimler Dava Açabilir?

Anonim şirkette iflas durumunun hasıl olmaması durumunda da zarar gören kişi ve kurumlar tarafından dava açılması hakkı oluşabilmektedir. Ancak bu dava hakkı belirli koşullara bağlıdır ve belirli kişi ya da kurumları kapsamına almaktadır. Buna göre;

*Doğrudan zarar gerçekleşmesi halinde dava açabilecek kişiler,

*Dolaylı zarar gerçekleşmesi durumunda dava açabilecek kişiler,Şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Anonim Şirket Davaları Danışmanlık Arabuluculuk ve Avukatlık

Şirketin İflası Durumunda Kimler Dava Açabilir?

Anonim şirkette iflas durumunun hasıl olması durumunda zarar gören kişi ve kurumlar tarafından zararların tanzimi ve yasal hakların korunması amacı ile dava açma hakkı doğabilmektedir. Ancak bu dava hakkı için Türk Ticaret Kanunu kapsamında belirlenmiş olan bazı koşullar ve sınırlamalar bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’ nun 556. Maddesi dahilinde zarar gören şirketin iflas etmesi durumunda şirkete ödenmesini talep hakkı şirket alacaklılarına verilir. Bu durumda şirket alacaklıları karşı karşıya kaldıkları zararlar sebebi ile sadece şirketin iflas etmesi durumunda zararlarının tanzim edilmesi için talepte bulunabilir ve dava açma hakkına sahip olabilmektedir.

Yargıtay Kararı : Anonim Şirket Davaları

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1984/2678 K. 1984/2831 T. 15.5.1984

ANONİM ŞİRKET ( Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Dolması ) YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİNİN DOLMASI ( Anonim Şirketin Organsız Kaldığı Anlamına Gelmemesi ) YENİ GÖREVLİLERİN SEÇİMİ ( Eski Görevlilerin Görevlerine Devam Etmesi )6762/m.435

ÖZET : Anonim şirket yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması, şirketin organsız kaldığı anlamına gelmez. Yenileri seçilene kadar eski görevliler, görevlerini sürdürürler.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak