Atla

Anonim Şirket Davaları


Anonim Şirket Davaları

Anonim Şirket Davaları

Anonim Şirket Davaları

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bulunan hükümler çerçevesinde anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve diğer üst düzey yöneticilerin, şirket tüzel kişiliği, ortakları ve şirketin alacaklılarına ilişkin olarak sözleşmeden ve haksız eylemlerden kaynaklı olarak ortaya çıkan hukuki yükümlülükleri bulunur. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hem şirkete, hem şirket hissedarlarına hem de alacaklılarına yönelik olarak hukuki yönden sorumlulukları bulunmaktadır.


 

 

Anonim Şirket Davaları

Yeni Türk Ticaret Kanunu’ nun 549. Maddesi dahilinde kuruluş esnasında mevcut belgelerin ve beyanların kanuni yönden aykırılığının söz konusu olması, 549 madde dahilinde sermaye ile ilgili yanlış beyanlar ve ödemenin ideal seviyede olduğunun bilincinde olunması, 551. Madde dahilinde değer bildirimi aşamasında yolsuzluk, 552. Maddesinde ise Serbest Piyasa Kurulu (SPK) bünyesinde, bir anonim şirket ya da başka bir şirket kurmak amacı ile halktan para toplanması şeklinde listelenir. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının yükümlülüğü ise

Yeni Türk Ticaret Kanunu’ nun 553. Maddesinin;

*1.fıkrasında, yönetim kurulu üyelerinin, kanundan ve esas sözleşmeden kaynaklı oluşan sorumluluklarına uymadıkları halde, kusurlarının bulunmadığını ispatlayamadıkları sürece, hem şirket hem de pay sahipleri hem de şirket alacaklıları açısından oluşturdukları zararlara ilişkin olarak yükümlülükleri bulunur.

*2.fıkrasında, kanun sözleşmesinden ya da esas sözleşmesinden meydana gelen bir görevi ya da yetkiyi, kanun kapsamında başka kişiye devrini gerçekleştiren organlar ya da kişiler, bu görev ve yetkileri, devrini elde eden kişilerin seçimi esnasında makul seviyede dikkatli hareket etmemelerinin ispat edilmesi dışında, bu kişilerin eylem ve kararlarından yükümlülük taşımazlar.

*3.fıkrasında ise herhangi biri kontrolü haricinde bulunan kanun ya da esas sözleşme odaklı aykırılıklar ya da yolsuzluklar nedeni ile yükümlülük taşımaz. Bu yükümlü olunmaması hali gözetim ve özen yükümlülüğü taşıdığı dolayısı ile geçersiz kılınamamaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’ nun 555. Maddesi çerçevesinde şirketin karşı karşıya kaldığı zararların tanzimi çerçevesinde davacı olarak şirket, ve her bir pay sahibi talepte bulunabilir. Söz konusu zarar, şirketin doğrudan karşı karşıya zararı teşkil eder. Pay sahipleri ile karşı karşıya kaldığı zarar ise dolaylı zararı kapsar. Pay sahipleri tazminatın sadece şirkete ödemesi yönünde talepte bulunabilir.

Anonim Şirket Davaları Danışmanlık Arabuluculuk ve Avukatlık

TTK 556. Maddesi çerçevesinde zarar yaşayan şirketin iflas etmesi durumunda, tazminatın şirkete ödenmesini talep etme hakkı şirket alacaklıları da haiz olur. Söz konusu talebinin ilk olarak iflas idaresi tarafından belirtilmesi gerekliliği bulunur. İflas idaresi tarafından dava açılması yaklaşımında bulunulmaz ise şirket alacaklıları bu aşamada dava ikame etme şansına sahip olabilir.

Kazanılan tazminat ilk olarak davayı açan alacakların borçlarının tahsisi için değerlendirilir. Aynı kanunun 557. Maddesinde ise dış ilişki çerçevesinde zarar yaşayana yönelik, birden fazla kişinin yükümlülüğünde bulunuyor ise her birinin kusuru düzeyinde diğerleri ile beraber farklılaştırılan müteselsil yükümlülük öngörülür.

Yargıtay Kararı : Anonim Şirket Davaları

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1984/2678 K. 1984/2831 T. 15.5.1984

ANONİM ŞİRKET ( Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Dolması ) YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİNİN DOLMASI ( Anonim Şirketin Organsız Kaldığı Anlamına Gelmemesi ) YENİ GÖREVLİLERİN SEÇİMİ ( Eski Görevlilerin Görevlerine Devam Etmesi )6762/m.435

ÖZET : Anonim şirket yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması, şirketin organsız kaldığı anlamına gelmez. Yenileri seçilene kadar eski görevliler, görevlerini sürdürürler.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak