İcra Kaç Günde Sonuçlanır? İcraya verdikten sonra ne olur? İcra takibi aşamaları nelerdir?

İcra Kaç Günde Sonuçlanır? İcraya verdikten sonra ne olur? İcra takibi aşamaları nelerdir?
İcra süreci, borçlunun itirazı, alacaklının talepleri ve tarafların anlaşma durumuna göre farklılık gösterebilir. İcra işlemleri karmaşık ve teknik detaylar içerdiğinden, sürecin her aşamasında avukat desteği almak önem taşır.

İcra süreci, borç-alacak ilişkisinde alacaklının alacağını tahsil edebilmek için resmi bir yolla borçluya başvurduğu bir hukuki işlemdir. Bu süreç, başlangıcından sonuçlanmasına kadar çeşitli aşamalardan oluşur ve süresi, takip türüne, borçlunun itirazına ve tarafların anlaşmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İcra süreci ve ilgili soruların özgün cevapları aşağıda detaylandırılmıştır:

İcra Dosyası Sonuçlanma Süresi İcra dosyasının sonuçlanma süresi, genel olarak 10 günlük bir süreci kapsar. Bu süreç, davanın açılması ve borçluya tebliğ edilmesiyle başlar.

Sonuçlanma süresi, alacaklı ve borçlu arasındaki borç ilişkisine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde, borç kısa sürede tahsil edilebilir ve faiz indirimi, taksitlendirme gibi uygulamalar devreye girebilir.

İcra Takibi Ne Zaman Kesinleşir?

İlamsız icra takibinde, borçlunun ödeme emrine itirazı yoksa ve 7 gün içinde herhangi bir itiraz yapılmazsa, icra takibi kesinleşir. Yedi günlük süre, hak düşürücü bir süredir ve bu süre zarfında itiraz edilmemesi halinde, takip işlemleri devam eder.

İcra Tebligatı Sonrası İcra Ne Zaman Gelir?

İcra tebligatının borçluya ulaşmasından sonra, genellikle 15 gün içinde haciz işlemleri başlayabilir. Ancak bu süre, icra dairesinin iş yoğunluğuna ve takip edilen prosedürlere bağlı olarak değişebilir. Ev hacizleri için mahkeme kararı gerekliliği, 5 Nisan 2023 tarihinden itibaren dikkate alınmalıdır.

İcra Başlatıldıktan Sonra Süreç Nasıl İşler?

Ödeme emrine itiraz edilmemesi durumunda, alacaklı, icra takibinin kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde borçluya ait menkul ve gayrimenkul malların haczedilmesini, borçlunun maaşının veya başka bir kimsede olan alacağının haczettirilmesini talep edebilir.

İcra Takibi Aşamaları Nelerdir?

İcra takibi aşamaları şunlardır: Takip talebi, ödeme emri, takibin kesinleşmesi, haciz, satış ve paraların paylaştırılması. İcra takibi için yetkili mercii icra daireleridir. Takip yapılacak işlemlerin hangi yerdeki icra dairesi tarafından yapılacağına ilişkin yetki konusu da önemlidir.

İcralık Olan Kişi Ne Yapmalı?

İcralık durumuna düşen kişiler, öncelikle bir hukuk bürosu ile iletişime geçmeli ve borcun ödenmesi konusunda anlaşma yollarını aramalıdır. Borcun aylık taksitlerle ödenmesi gibi öneriler, tarafların anlaşmasını kolaylaştırabilir ve icra sürecinin daha olumlu bir şekilde sonuçlanmasını sağlayabilir.

İcra Kaç Günde Sonuçlanır?

İcra işlemleri kaç gün sürer gibi soruların cevabı, her olay için farklı olarak cevaplanabilmektedir. Bu durumun sebebi, icranın türlerine ve icra takibine itiraz edilişine göre değişik durumlarım çıkmasındandır.

İcra takibinin kaç günde sonuçlanacağı konusu ilamlı ya da ilamsız icra olmasına göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden icra takibine başlarken ne kadarlık bir süreçten bahsedildiği net olarak bilinmemektir.

Yine de karşılaşılabilecek tüm durumları öngörerek bir sonuca varmak mümkündür.

İcra Takibi Nasıl Başlar?

İcra takibinin başlamasında çeşitli safhalar vardır. Öncelikle, icra takibini başlatacak olan kişi alacaklıdır.

Alacaklı borcunu tahsil edemiyordur ve artık devletin cebri icra kanallarıyla borcunu almak istemektedir. Bunun üzerine icra dairelerine giderek borcunu tahsil etmek istemektedir. İcra dairelerine gidildiğinde gerekli dilekçeler doldurulur. Ayrıca borcu gösteren belgelerde mutlaka teslim edilir.

Bu işlemin yapılmasında hem avukat hem de vatandaş yer alabilir. Ardından borçluya icra takibi başlatılır. Borçluya takibin ulaşmasının ardından borçlunun yapabileceği bazı ihtimali durumlar vardır.

İcra Kaç Günde Sonuçlanır?

İcra takibinin yapılması ve kısa sürede sonuçlanması için, doğru icra müdürlüğünde, doğru adrese yapılarak yapılan tebligat parçalarında kısa sürede dosyaya gelmesi gerekiyor ki, itiraz süresi ve ödeme süresi dolduktan sonra kesinleşir.

İcra dosyasında öncelikle yapılan tebligata rağmen ödeme yapılmamış ise, Yasal süre olan tebligatın yapıldıktan sonra 10 günlük sürenin beklenmesi gerekmektedir. Bu neden İcra Kaç Günde Sonuçlanır sorusu şu şekilde cevaplanabilir, İcra takibinde tebligat ile gönderilen ödeme emrinin borçlunun eline ulaşmasından itibaren yani 10 günlük yasal süresi içerisinde sonuçlanabilir.

Diğer bir cevap olarak da İcra dosyasının kesinleşmesine rağmen borçlu ödeme yapmaması halinde, Taşınır ve taşınmaz mallarına haciz işlemi uygulanır. Satış aşamasında ortalama yasal süreler ve itiraz nedeniyle 6 ay ile bir yıl içerisinde tamamlanır.

Bunun yanında çalışanın maaşı varsa maaş haczi uygulanır ve maaşta başka bir haciz yoksa gönderilen müzekkerenin işverene ulaştığı tarihten itibaren ilk maaşından 1/4 oranında kesinti yapılarak icra dosyasına gönderilir.

İcra Takibinde İtiraz Nasıl Olur?

İcra takibinde sürenin uzamasında en önemli rol itirazlardır. İtirazların ödeme emri kesinleşmeden yapılması önemlidir. Aksi takdirde itiraz yolu ile değil dava yolu ile hak aramak mümkün olacaktır. Ayrıca, borçlunun ödeme emrinin kesinleşmesi üzerine başvurabileceği yollar dava yolu olduğu için, işlemler çok daha uzun sürecektir.

İcra takip süreci içerisinde en hızlı sonuç veren takipler, itiraz ya da dava olmadan tahsil edilen borçlardır. İcra takibine yapılan itirazların birçok sebebi olabilir. Bu sebepler şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. Borcun bulunmaması
  2. Borcun kısmen ödenmesi
  3. Borcun tamamen ödenmesi
  4. Borca dair yetki ve imza itirazları

Tüm bu sebeplerle ödeme emrine itirazda bulunmak mümkündür. Ancak itirazın mutlaka 7 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. 7 günlük süre hak düşürücü süredir.

İcra Takibinde Davalar

İcra takibinin başlamasının ardından ödeme emri gönderilir. Ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilmelidir. Yapılan itirazlar takibin durmasına sebebiyet verir. Bunun üzerine alacaklı kişinin 6 aylık süre içerisinde itirazın kaldırılması davası açması mümkündür.

Genel mahkemelerde bu dava itirazın iptali adıyla geçmektedir. Burada süre 6 ay değil 12 ay olarak belirlenmiştir. Bu davaların açılmasında borç miktarına oranla bir teminat yatırılması gerekmektedir. Borçlunun da bu davaları açması mümkündür. Bunun için ödeme emri kaçırılmış ve takip kesinleşmiş olmalıdır.

Alacaklı da borçlu da bu davaları açabilir. Ancak mutlaka teminat göstermelidir. Gösterilen teminat haksız çıkan tarafa yükletilecektir. Eğer ki davayı açan taraf haksız çıkmışsa bu teminat geri verilmeyecektir.

Teminatın istenmesinin sebebi, takibin sürüncemede kalması için bu yola başvurulmasını engellemektir. Gerçekten itirazında ciddi olan kişilerin bu yollara başvurması hedeflenmiştir. Ayrıca teminatın yatırılmaması durumunda hakim samimi gördüğü tarafa belirli bir süre daha verebilir.

Bu haber toplam 1777 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara