Avukat Ücreti Ne Kadar? Kira Tahliye, Kira Tespit, Kira Taahhüt Davaları

Avukat Ücreti Ne Kadar? Kira Tahliye, Kira Tespit, Kira Taahhüt Davaları
Kira tespit davası, kira bedelinin adil bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla her zaman açılabilir. Davanın başarıyla sonuçlanması için geçerli bir kira sözleşmesinin varlığı, hukuki yararın bulunması ve belirlenen süreler içerisinde davanın açılma

Tahliye davası açmak; Yeni Borçlar Kanununun kira sözleşmeleri ile düzenlenmesi kapsamında mümkün olmaktadır. Ev Sahibi Kiracı Anlaşmazlıklarında Avukat Ücreti ve tahliye davası ücretlerinin kim tarafından ödeneceği merak edilmektedir.

Kiracı Tahliye Davası Masraflarını Kim Öder

Kiracı gerek ödenmemiş kira nedeniyle icra takibi veya tahliye davası açılması esnasında, kiracıyı tahliye ettirmek isteyen ev sahibi yani davacı tarafından peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Kiracı tahliye davasının avukat desteği ile takip edilmesi istenmesi halinde ayrıca avukatlık ücretini kendisinin ödenmesi gerekmektedir.

Kiracı tahliye davası sonucunda, davanın kabul edilmesi halinde yargılama masrafları ve harçlar davacıya davalı tarafından ödenmesi mahkemece kararlaştırılarak geri isteme hakkına sahiptir.

Kira tespit davası, kira bedelinin belirlenmesi veya mevcut kira bedelinin yeniden düzenlenmesi amacıyla açılan bir davadır. Türk Borçlar Kanunu'nun 345. maddesine göre, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Bu, kira tespit davasının herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın açılabileceği anlamına gelir. Ancak bu süreçte dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar ve şartlar bulunmaktadır.

Kira Tespit Davası Şartları Nelerdir?

Geçerli Bir Kira Sözleşmesinin Varlığı: Taraflar arasında konut veya işyeri kiralamasına ilişkin geçerli bir kira sözleşmesi bulunmalıdır. Bu sözleşme yazılı veya sözlü (irade beyanı ile) yapılmış olabilir. Sözleşmenin varlığı, davayı açma hakkının temelini oluşturur.

Hukuki Yararın Bulunması: Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114. maddesi uyarınca, davanın açılmasında hukuki yarar bulunmalıdır. Yani, davacının dava sonucundan bir kazanç sağlayacağı veya mevcut durumunun iyileşeceği açıkça ortaya konmalıdır.

Kira tespit davası 30 gün önce açılmazsa ne olur?

Yeni Kira Dönemi Başlangıcı: Kira tespit davası, yeni kira dönemi başlangıcından en geç otuz gün önce açılmalıdır. Eğer bu süre içerisinde dava açılmazsa veya kiracıya ihtarname gönderilmezse, mahkeme tarafından belirlenen kira bedeli bir sonraki kira dönemi için geçerli olacaktır.

Dava Süresi: Kira tespit davasının süresi, davanın özelliklerine ve delillerin toplanma sürecine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, bu tür davaların 1 ila 1,5 yıl arasında sürebileceği öngörülmektedir.

Beş Yıl Kuralı: Beş yıl sonra kira bedelinin tespiti için açılacak davalarda, yeni kira döneminin başından itibaren geçerli olacak artış oranı için davanın yeni kira döneminin başlangıcından en az otuz gün önce açılması gerekmektedir.

5 yılı dolan kiracıya kira tespit davası ne zaman açılır?

Kiracının kira artışını kabul etmemesi durumunda, kiralayan mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, kiracıya yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için ek süre verebilir veya tahliye kararı verebilir.

Kira tespit davası sonucu masraflarını kim öder?

Kira tespit davasında, davacı tarafın devlete ödemesi gereken harçlar, istenilen yeni kira bedeli ile mevcut kira bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplanır. Davanın sonucunda masraflar genellikle kaybeden tarafa yüklenir.

Emsal Kira Bedeli Nedir?

Emsal kira bedeli, bir gayrimenkulün emlak vergisi değerinin %5'ine karşılık gelir. Bu oran, gayrimenkulün kira değerinin belirlenmesinde önemli bir referans noktasıdır.

Kiracı Tahliye Davası Avukat Ücreti

Kira sözleşmeleri hem kiraya veren hem de kiracının birbirlerine karşı yasal olarak sorumluluklarını korumaktadır. Sebepler kanuna uygun ve geçerli olduğunda kiraya veren kiracının tahliyesini mahkeme yolu ile gerçekleştirebilmektedir.

Kiracı davaları olarak karşımıza çıkan uyuşmazlıklar Asliye hukuk mahkemesinde görülen tahliye davaları ve kira tespit davalarını söyleyebiliriz. Ayrıca kira uyuşmazlıklarında açılan tespit davalarını da belirtmek gerekir.

TBB Avukatlık Ücret Tarifesi 2024 Yılı İçin (Karşı Vekalet Ücret ve Mahkemeleri uyguladığı Tarife)

Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700,00 TL

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL

ANKARA BAROSU SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE AVUKAT ÜCRETLERİ

1 Mirasçılık Belgesi Alınması a) Noterden 12.450 TL b) Mahkemeden 20.000 TL

2 Vesayet ve Kayyımlık Davaları 28.850 TL

3 Tahliye Davaları 28.850 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %16’sı

4 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 28.850 TL

5 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 45.200 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının % 10’u

6 Vasiyetnamenin Okunması, Terekede İhtiyati Tedbirler, Tereke Tespiti Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 36.850 TL

7 Mirasta Defter Tutulması 32.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8 Kira Bedelinin Tespiti ve Kira bedelinin Artırılması Davaları 35.100 TL’den az olmamak üzere artışa konu yıllık kira bedelinin %16’sı

9 Tespit İstemleri 23.000 TL

10 Tapu Kayıtlarında Düzeltme Davası 72.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

11 Kazai Rüşt Davası 34.100 TL

12 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 12.500 TL

13 Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Her Türlü Alacak ve İstirdat Davaları 28.850 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

Yukarıdaki ücretler tavsiye niteliğinde olup, avukatlık ücretinin belirlenmesinde, davanın özelliği, harcanacak mesaiyi ve dava değerine göre belirlenmektedir.

Tahliye Davası Ücretleri 2024

Tahliye davası ücretleri bir yıllık kira bedeli tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Kira tespiti yapıldıktan sonra gerekli hesaplamalar yapılmakta ve belirlenen tutarlar üzerinden ücretler ödenmektedir.

Kiracı Tahliye Davası Avukat Ücreti işlemi ise avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden yapılmaktadır. Avukatlık asgari ücret tarifesi Barolar tarafından belirlenmektedir.

Kiracının Tahliyesi Nasıl Gerçekleştirilir?

Kiracının tahliye edilmesi iki şekilde olabilmektedir;

 • Bildirim yolu ile
 • Tahliye davası yolu ile

Bildirim yoluna başvurulması ve bildirim yolu ile kira sözleşmesinin sona erebilmesi için sözleşmenin en az 10 yıllık yapılmış olması gerekmektedir.

Kiracı tahliye davasında ise kira sözleşmesinin mahkeme kararı ile sona erdirilmesi eylemi gerçekleşir. Boşaltma davası olarak da bilinen tahliye davasının açılabilmesi için bazı geçerli sebepler öne sürülmelidir.

Tahliye Davalarında Kiracı Tahliyesi İçin Sebepler

Tahliye davası 2024 yılında kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle kiracı için açılabilmektedir. Bu seneler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Kiralanan yerin yeniden inşa edilmesi durumu ya da imar amacıyla esaslı onarımı gerçekleşecekse ve bu işlemler sırasında kiracının kiralanın yerde yaşaması mümkün değilse tahliye davası açılabilmektedir.
 • Kiralanan yerin sahibinin eşi, üst soyu, alt soyu ya da kanunlar açısından bakmakla yükümlü olduğu kişilerden herhangi bir tanesinin konut ya da işyeri gereksinimi varsa ve bu zorunlu ise tahliye davası açılabilmektedir.

Kiracıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı da tahliye davası açılabilmektedir. Bu sebepler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Kiracı sözleşmede belirli bir tarihte kiralanan yeri boşaltacağı sözü vermiş ise ve boşaltmıyorsa tahliye davası açılabilmektedir.
 • Kiracı kira bedelini ödemez ise tahliye davası açılabilmektedir. Bir yıldan kısa süreli olan kira sözleşmelerinde kira ayı içerisinde, bir yıldan uzun olan kira sözleşmelerinde bir kira yılı aşkın süre içerisinde iki kez ihtarda bulunulmasına rağmen kirayı ödemeyen kişiler için açılabilmektedir.
 • Kiracının ya da birlikte yaşadığı eşinin kiralanan yerin ilçe ya da belde sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir konutu varsa, kiraya veren sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle bir ay içerisinde sözleşmeyi dava yoluyla iptal edebilmektedir.

Ev Sahibi Kiracı Anlaşmazlıklarında Avukat Ücreti

Kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıklar, çözüme kavuşması adına avukata intikale edebilirler. Bu durumda ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında avukat ücreti gündeme gelmektedir. Bu türden anlaşmazlıklarda avukatın hangi durumlarda müdahil olacağını bilmek yararlı olacaktır.

Ev Sahibi Kiracı Anlaşmazlıkları Nedir?

Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları arasında öne çıkan konu tahliye davalarıdır. Öncelikle ev sahipleri için geçerli bir sebep bulunmuyorsa yasalar gereği kiracı tahliye edilmemektedir. Kiracının tahliye edilmesi için tek gerekçe kirasını ödememesidir.

Bu durumda da ev sahibi tarafından ihtar gönderilip belirtilen ilgili süre boyunca kiracının borcunu ödemesi beklenir. Şayet kiracı borcunu öderse, evde oturmaya devam edebilir ancak borcunu ihtar neticesinde de ödememişse durum mahkemeye taşınacaktır.

Kirayı ödememesine bağlı olarak kiracının evden çıkarılmasını haklı çıkaracak gerekçeler şunlardır;

 • Ev sahibi tarafından kendisinin, eşinin ya da çocuklarının ev yokluğu sebebiyle mağdur duruma düşmelerinin kanıtlanması. Bu durum hassas ve ev sahipleri tarafından sık öne sürülen bir gerekçe olduğu için kanıtlanması, söz konusu edilen kişilerin mağduriyetinin ispat edilmesi gerekmektedir.
 • Kiracının, kira yılı içerisinde iki kere kirasını ödememesi ya da geciktirmesi sebebiyle ihtar çekilmesi,
 • Kira bedelinin 60 gün içerisinde ödenmemesi,
 • Evde yapılacak geniş çaplı bir tadilat neticesinde

Ev sahibi, kiracıyı evden çıkarma hakkı bulunmaktadır. Ancak kiracı evden çıkmak istemiyorsa, hukuki süreç başlayacaktır. Burada kira hukukunu iyi bilen bir avukat tarafından süreç yönetilecek ve gerekli belgeler temin edilip mahkemeye sunulacaktır. Bazı durumlarda iki tarafın da haklı olduğu anlar olabilir.

Örneğin; ev sahibinin eve ihtiyaç duyması ve kiracının ise evden çıkmakla uğrayacağı manevi ve maddi kayıp. Böylesi hassas konularda, alanında uzman avukat müdahale edecek ve sürecin iki tarafın da mağdur olmayacakları şekilde çözülmesini sağlayacaktır.

Kiracının Sorumlulukları

Ev sahibi ile sorun yaşamamak için kiracının belirli sorumlulukları yerine getirmelidir. Bunlar sıralanacak olursa;

 • Kira ödemeleri mutlaka düzenli yapılmalı, isteğe bağlı olmayan gecikmeler ev sahibine bildirilmelidir.
 • Kira olarak oturulan hanenin ya da işyerinin bakımına özen gösterilmeli, hoyratça kullanılmamalıdır.
 • Kira sözleşmesindeki yükümlülükleri yerine getirmeye özen göstermelidir.

Ev Sahibinin Sorumlulukları Kiracı ile sorun yaşamamak adına ev sahibinin belirli sorumlulukları yerine getirmesi gerekir;

 • Kiranın düzenli ödendiği hane ya da iş yerine istisnai durumlar dışında tahliye isteğinde bulunamaz,
 • Evde oluşan tadilat masraflarını karşılamalı ya da kiradan düşmelidir,
 • Kirayı, sözleşmede belirtilen tutardan yukarıda isteyemez,
 • Kira sözleşmesi içinde alınan depozito, kiracının evde çıkması durumunda eğer evde bir hasar yoksa ödenmeli ya da önceki ayların kirası olarak sayılmalıdır,

Bu durumlara dikkat edilmesi kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirmekten uzak tutacak ve hukuki anlaşmazlıkların önüne geçecektir.

Kira Hukuku Avukatlık Ücreti Nedir?

Kira hukuku kapsamında kiralanan taşınmazın 12 aylık kira bedeli, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit edilmiş olan kira bedeli farkının yıllık miktarı üzerinden avukatlık tarifesinin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı avukatlık ücreti olarak ödenir.

Bu ücret, belirlenmiş asgari avukat ücretinden az olmamaktadır. Makalede Kiracı Tahliye Davası Avukat Ücreti konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kiracı tahliye davası avukat Ankara ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 924 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara