Atla

Banka Masraf İadesi Nasıl Alınır


Banka Masraf İadesi Nasıl Alınır

Banka Masraf İadesi Nasıl Alınır

Banka Masraf İadesi Nasıl Alınır

Tüketicinin Pratik Hakkını Arama Yolu

Herhangi bir mal veya hizmet alımı ile tüketicinin mağdur duruma düşmesi sonrasında yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

Yetkili kişilere şikayetin açıklayıcı bir şekilde ve tüketicinin bu konudaki taleplerinin belirtildiği bir yazı ile başvuru yapılmasıdır.

Hazırlanan bu yazı iadeli taahhütlü bir şekilde gönderilmeli ve bir kopyası alınarak saklanmalıdır.

Malın alımında ve sorun oluştuktan sonra satıcı ile yapılan yazılı görüşmelerin bir çözüme ulaşmaması durumunda il veya ilçe hakem heyetine başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu durumda bile bir çözüme ulaşılamadığında dernek veya bireysel olarak il ve ilçe hakem kurullarına başvuru yapılmalıdır.

Tüketicinin hakem heyetine başvurusuna rağmen satıcıdan olumlu bir yanıt alamaması durumunda hakem heyetinden bir lehte rapor alınması ile tüketici sorunlarına bakmakla görevli olan Asliye Ticaret veya Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuru yapılabilmektedir.

Herhangi bir mağduriyet olması durumunda yardım için tüketicinin korunmasına yönelik olan hizmet veren dernek veya vakıflara da başvuru yapılabilmektedir.

Bu konularda başvurunun yapılacağı hakem heyetleri illerde Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü olmaktadır. İlçelerde ise Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kaymakamlıklar olmaktadır. Satın alınan bir mal veya hizmet konusunda ayıplı bir malın veya hizmetin alınması durumunda yukarıda belirtildiği şekilde hareket etmek oldukça önemlidir.

Evrensel Olarak Kabul Gören Tüketici Hakları

Temel ihtiyaçların giderilmesi hakkı

Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı

Sağlık ve güvenlik hakkı

Sesini duyurabilme hakkı

Eğitilme hakkı

Bilgi edinme hakkı

Mal ve hizmetleri serbestçe seçebilme hakkı

Tazmin edebilme hakkı

Yargıtay Kararları - Banka Masraf İadesi Nasıl Alınır

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2016/30899 Karar: 2016/24146 Karar Tarihi: 23.12.2016

ALACAK DAVASI - DOSYA MASRAFININ İADESİ - ALINAN DOSYA MASRAFI İÇİN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULDUĞU TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TARAFINDAN TALEBİN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ - KARARIN MİKTAR İTİBARİYLE KESİN OLDUĞU

Davacı, davalı bankadan kullandığı kredi nedeniyle kendisinden alınan …….. TL dosya masrafının iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu, Tüketici Hakem Heyeti tarafından talebinin reddine karar verildiğini belirterek

Tüketici Hakem Heyeti kararının bu kısım yönünden iptaline karar verilmesini istemiş, mahkemece ………….. tarihinde davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafça temyiz edilmiştir. Miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Güven -
  1 Ocak 2017

  Banka Masraf İadesi Nasıl Alınır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
 • Seçkin -
  3 Şubat 2017

  Banka Masraf İadesi Nasıl Alınır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
Yorum Bırak