Atla

Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali


Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali

Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali

Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali

Basın ve Medya özgürlüğü, Anayasa'nın 28. maddesi ile 5187 sayılı Medya Kanunu'nun 1. ve 3. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde basının özgürce yayın yapmasının teminat altına alındığı görülmektedir. 

Basına sağlanan güvencenin amacı; toplumun sıhhatli, mutlu ve güvenlikiçersinde yaşayabilmesini gerçekleştirmektir. Bu vaziyet da halkın  dünyada ve bilhassa içersinde yaşadığı toplumdaoluşan ve toplumu ilgilendiren konularda bilgili olması ile olanaklıdır. Basın, hadiseleri seyretme, inceleme, değerlendirme, yayma ve böyleliklekişileri bilgilendirme, öğretme, aydınlatma ve yönlendirmede yetki sahibive bu arada mesuldür. 

Yargıtay Kararları - Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali

Basının bu nedenden dolayı ayrı bir konumu yer almaktadır. Bunun içindir ki, böyle davaların çözüme kavuşturulmasında ayrı ölçütlerin şart olarak aranması, genel durumlardaki hukuka terslik teşkil eden eylemlerin değerlendirilmesinden değişik bir tekniğin izlenmesigereklidir. Basın dışı bir olaydaki tutum biçiminin hukuka terslik oluşturduğunun kabul edildiği hallerde, medya yolu ile uygulanan bir yayındaki hadisehukuka terslik oluşturmayabilir.

Ne var ki medya özgürlüğü hudutsuz olmayıp, yayınlarında Anayasa'nın Esas Hak ve Özgürlükler kısmı ile Türk Uygar Kanunu'nun 24 ve 25. maddesinde bulunan ve yeniden kalifiye yasalarla teminat altına alınmıştespit edilen kişilik haklarına saldırıda bulunulmaması da yasal ve adli bir zorunluluktur.

Basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin başka karşıya geldiği durumlarda; hukuk düzeninin çatışan doğrultu kıymeti bu arada savunma altına alması düşünülemez. Bu doğrultu değerden birinin diğerine üstün tutulması gerektiği, bununneticeninde da, daha düşük üstün olan yararın daha fazla üstün tutulmasılüzumlenen fayda karşısında o vakada ve o lâhza içersinde korumasız kalmasının idealliği kabul edilecektir. 

Bunun içersinde esas kıstas kamu yararıdır. Gerek yazılı ve lüzum resim medya bu fonksiyonunu adına getirirken,bilhassa yayının gerçek olmasını, kamu faydası bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini gözetmeli, haberi verirken özleşekil arasındaki dengeyi de korumalıdır. 

Yine medya, objektif sınırlar içersinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır. O anda ve görünürde var çoğu da ardından gerçek bulunmadığı anlaşılan olayların yayınından da medya mesul tutulmamalıdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali - Yorum
    Revan -
    7 Aralık 2016

    Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali Davanın şekli zamanı ve başarı olanağımız tam olarak nedir..

    Cevapla
Yorum Bırak