Atla

Belirli İş Sözleşmesi Örneği


Belirli İş Sözleşmesi Örneği

Belirli İş Sözleşmesi Örneği

Belirli İş Sözleşmesi Örneği

 

Hizmet alımı sözleşmelerine göre davalı Bakanlık ile diğer davalı şirket arasında asıl veren-alt veren ilkisi bulunmaktadır. Davalı Bakanlık asıl veren olarak alt veren şirketle birlikte hükmedilen alacaklardan sorumludur.

Hizmet alımı sözleşmesine konu temizlik hizmeti i, niteliği itibariyle belirli süreli sözleşmeye konu olacak lerden değildir. Dava dilekçesinde kıdem tazminatına yasal faiz istenmesi, kıdem tazminatı için "yasada yazılı olan faiz" anlamı da taşıdığından mahkemece kıdem tazminatına en yüksek banka mevduat faizi letilmesine karar verilmesinde de hata yoktur.

Sonuç olarak, dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında; mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, hükümde kamu düzenine aykırılık da görülmediği, anlaşıldığından davalı Bakanlık vekilinin yerinde görülmeyen istinaf başvurusunun HMK.nun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/1070 Karar: 2016/17325 Karar Tarihi: 09.06.2016

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - AİLE SAĞLIK MERKEZİ İŞYERİNDE HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞAN DAVACI - ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ - İDARİ SÖZLEŞMEYE DAYALI UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİRMEDİĞİ - DAVANIN USULDEN REDDİ

Somut olayda, davacının davalı ... Bakanlığına ait Aile Sağlığı Merkezi işyerinde, 5258 sayılı Kanun kapsamında hemşire olarak çalıştığı hususu tartışmasızdır. Davacının "sözleşmeli personel" olarak görev yaptığı, taraflar arasında akdedilmiş bulunan idari sözleşmeye dayalı uyuşmazlığın çözümünün iş mahkemesinin görev alanına girmediği anlaşılmakta olup, anlaşmazlığın çözüm yeri idari yargı olduğundan, davanın yargı yolu caiz olmaması sebebiyle usulden reddi gerekir.işkisini belirleyen temel ilke olan "irade serbestisi" sözleşmeli personel istihdamında geçerli değildir. İdarenin kanuniliği ilkesi gereği, yapılacak sözleşmelerin içeriği ve sözleşme yapılma yöntemi mevzuatta yer verilen düzenlemelerle belirlenmekte, tarafların iradesi belirleyici olmamaktadır. Yapılan sözleşmeler, iş hukukundaki "iş sözleşmeleri"nden farklı olarak "idari hizmet sözleşmeleri" niteliğinde bulunmaktadır.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2016/8072 Karar: 2016/19517 Karar Tarihi: 27.06.2016

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ - DAVANIN REDDİ - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

Davacı, toplu iş sözleşmesi fark ücreti, ikramiye ve ilave tediye alacağı, vardiya dönüş ücreti, gece prim alacağı, yeraltı çalışma tazminatı, vardiya zammı, yemek-iaşe-katık ücreti, yakımlık kömür yardımı, giyim yardımı, sabun ve aydınlatma ücreti alacağı, sosyal yardım ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel ve hafta tatili çalışma ücreti, eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatı ve yıllık ücretli izin alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak