Atla

Belirli İş Sözleşmesi Örneği


Belirli İş Sözleşmesi Örneği

Belirli İş Sözleşmesi Örneği

Belirli İş Sözleşmesi Örneği

Belirli İş Sözleşmesi Örneği diğer makalelerde çıkartılarak hazırlanmıştır. Örnek yazılan iş sözleşmesi bulunulan duruma göre güncellenebilir.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/1070 Karar: 2016/17325 Karar Tarihi: 09.06.2016 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - AİLE SAĞLIK MERKEZİ İŞYERİNDE HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞAN DAVACI - ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ - İDARİ SÖZLEŞMEYE DAYALI UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİRMEDİĞİ - DAVANIN USULDEN REDDİ

ÖZET: Somut olayda, davacının davalı ... Bakanlığına ait Aile Sağlığı Merkezi işyerinde, 5258 sayılı Kanun kapsamında hemşire olarak çalıştığı hususu tartışmasızdır. Davacının "sözleşmeli personel" olarak görev yaptığı, taraflar arasında akdedilmiş bulunan idari sözleşmeye dayalı uyuşmazlığın çözümünün iş mahkemesinin görev alanına girmediği anlaşılmakta olup, anlaşmazlığın çözüm yeri idari yargı olduğundan, davanın yargı yolu caiz olmaması sebebiyle usulden reddi gerekir.işkisini belirleyen temel ilke olan "irade serbestisi" sözleşmeli personel istihdamında geçerli değildir. İdarenin kanuniliği ilkesi gereği, yapılacak sözleşmelerin içeriği ve sözleşme yapılma yöntemi mevzuatta yer verilen düzenlemelerle belirlenmekte, tarafların iradesi belirleyici olmamaktadır. Yapılan sözleşmeler, iş hukukundaki "iş sözleşmeleri"nden farklı olarak "idari hizmet sözleşmeleri" niteliğinde bulunmaktadır.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2016/8072 Karar: 2016/19517 Karar Tarihi: 27.06.2016 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ - DAVANIN REDDİ - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, toplu iş sözleşmesi fark ücreti, ikramiye ve ilave tediye alacağı, vardiya dönüş ücreti, gece prim alacağı, yeraltı çalışma tazminatı, vardiya zammı, yemek-iaşe-katık ücreti, yakımlık kömür yardımı, giyim yardımı, sabun ve aydınlatma ücreti alacağı, sosyal yardım ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel ve hafta tatili çalışma ücreti, eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatı ve yıllık ücretli izin alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak