Atla

Bilişim Hukuku ve Suçları


Bilişim Hukuku ve Suçları

Bilişim Hukuku ve Suçları

Bilişim Hukuku ve Suçları

Bilindiği gibi, dünyada yaşanan her türlü olayın güncelliği ve değişim göstermesi, hukukun ve her türden hukuki düzenlemenin de güncel, yeni ve çağdaş olması gereğini beraberinde getirir.

Aksi halde hukuk, hiçbir zaman ulaşmak istediği “düzenleyici ve denetleyici” gayelerine ulaşamayacaktır.

Bilişim Hukuku Davaları

Öncelikle “bilişim” kelimesine değinelim. İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimine, bilişim denilmektedir.

Son 30 yıldır, bilişim ve teknoloji, hiçbir dönem olmadığı kadar hızlı bir gelişim ve değişim göstermiş; bu durum da beraberinde pek çok sonuç getirmiştir. Artık alışverişler, üyelikler, ödemeler internet üzerinden yapılmaktadır.

Kişisel bilgiler, özel bilgi ve görüntüler elektronik ortamda kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Bu “kolaylık”, beraberinde birtakım “olumsuz” durumları da getirmiştir. Örneğin, tüm hukuk devletlerinin hayatlarına, “bilişim suçu” adı verilen bir suç tipi girmiş; yeni ve kontrol altına alması zor olan suçlar ortaya çıkmıştır.

Bilişim suçları bir kenara konulacak olursa, elektronik dünya da netice itibariyle bir “sosyal alan” olduğu için, bu alanın da düzenlenmesi ve çeşitli kurallara bağlı tutulması gerekmektedir. Elektronik ve çevrimiçi ortamlar için getirilen bağlayıcı kurallar bütününe, bilişim hukuku adı veriyoruz.

Bilişim alanındaki suçlarla ilgilenen, bilişimle ilgili detaylar ve bilgilere sahip olmakla birlikte, bunları “hak savunma” anlamında etkili bir biçimde kullanan, bilişim hukukuna ilişkin dava ve dosyalarda uzmanlık sahibi olmuş avukatlara ise, bilişim avukatı adını veriyoruz.

Önemle belirtmemiz gerekir ki, bilişim hukuku son derece yeni ve “teknik” bilgi gerektirici, tabiri uygunsa “karmaşık” bir hukuk dalı olduğundan, bilişim hukuku alanında bir sorun yaşanması durumunda, bu konuda herhangi bir hak kaybı yaşanmaması ve uygulanması gereken prosedürün aksatılmaması adına bir bilişim avukatının vekaleti ve yardımı çok önemlidir.

Bu nedenle, bilişim hukuku alanında bir avukatın yardımı olmaksızın hareket edilmesi önerilen bir tutum değildir.

Bilişim Avukatının Faaliyet Alanı ve Bilişim Suçları

Belirtmeliyiz ki, bilişim hukuku özellikle ticaret hukuku, tüketici hukuku ve ceza hukuku gibi hukuk dallarıyla yakından ilişkilidir. Bu nedenle, son  derece güncel ve yeni olmakla beraber, gelişime açık bir hukuk dalıdır.

Bilişim avukatı, yukarıda belirttiğimiz hukuk dallarına çok iyi hakim olmalıdır. Çünkü, bilişim hukuku dalında başarılı olabilmek, özellikle ticaret, ceza ve tüketici hukuku dallarıyla haşır neşir olunmasına bağlı bir durumdur.

Bu nedenle, vekalet verilecek olan avukatın bu alanlarda da başarılı olup olmadığı araştırılmalı, buna göre vekalet verilmelidir. Ancak, ayrı bir önemle değinmemiz gereken dal, ceza hukukudur.

Çünkü, bir bilişim avukatının en çok meşgul olduğu alan, bilişim suçları adını verdiğimiz alandır. Zira, her gün deneyimlemekte olduğumuz gibi, sosyal medyada ve her türden çevrimiçi ortamda yüzlerce suç işlenmektedir.

Bu suçların cezalandırılması, takibata tabi tutulması gibi detaylar, bilişim avukatının başlıca uğraş alanını oluşturur. Aşağıda, bilişim suçlarının özet bir listesini göreceksiniz:

Türk Ceza Kanun’da düzenlenen 243. madde bilişim sistemine girme suçu, 244. madde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu, 245. madde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,

142. madde bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık suçu, 158. madde bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçu, 135. madde kişisel verilen kaydedilmesi suçu,

136. madde Kişisel Verileri Verme veya Ele Geçirme Suçu, 138. madde verilerin yok edilmemesi suçu bilişim suçlarına örneklerdir.

Yukarıda dile getirdiklerimizin dışında, elektronik ortamda gerçekleştirilen hakaret suçları, haberleşmenin gizliliğini ihlal, müstehcenlik, cinsel taciz, tehdit, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suç tiplerini de bilişim suçları kapsamında değerlendiriyoruz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak