Atla

Bilişim Suçları Avukatları Ankara


Bilişim Suçları Avukatları Ankara

Bilişim Suçları Avukatları Ankara

Bilişim Suçları Avukatlık Ve Danışmanlık

Bilişim Suçları Nedir

Teknolojinin giderek arttığı ve çok yaygınlaştığı günümüzde işlenen suçlarında bu ortama kaydığı görülmektedir. Bilişim teknolojilerinin kullanılması ile işlenen suçlar konusundaki kanunlar ve düzenlemeler bu kapsamda yapılmaktadır. Bilişim suçları aynı zamanda siber suçlar olarak da anılmaktadır. Bu suçların düzenlendiği kanunlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu içerisinde bulunan 10. Madde altında düzenlenmiştir.

Bu maddede ayrı bir başlık olarak düzenlenen bilişim suçları günümüzün teknolojileri göz önüne alınarak detaylı bir şekilde yapılmıştır. İşlenen suçların çeşitleri ve nitelikleri konusunda kanunda açıklamalar yer almaktadır. Bilişim suçları denildiğinde ilk akla gelen ve Türk Ceza Kanunun 243. Maddesinde yer bulan bilişim sistemlerine girme suçu olmaktadır.

Türk Ceza Kanunun ilgili maddesinde bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına hukuka aykırı bir şekilde giren ve orada kalan kişiler için 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilmektedir. Bilişim sistemlerine hukuka aykırı şekilde girilmesine örnek vermek gerekir ise, sosyal medya hesabına veya mail adresine şifresini çeşitli yazılımlar kullanarak kırılması ve bu şekilde giriş yapılması olmaktadır. Bu suçun işlenmiş olması için hesabın şifresinin kırılması ile hesaba girilmesi yeterli olmaktadır. Hesaba girildikten sonra bir zarar verilmesi durumu aranmamaktadır.

Kanunda işlenen bu suça birkaç nitelik daha eklenmiştir. Hukuka aykırı şekilde girilen bilişim sisteminin sistem paralı bir sistem olması. Belirli bir ücret karşılığında üyelik yapılarak girilecek bu sistemlere hukuka aykırı girildiğinde ceza yarı oranında artmaktadır. Diğer bir nitelik ise girilen sistemdeki verilerin değiştirilmesi veya yok edilmesi olmaktadır.

Hukuka aykırı şekilde girilen sistem içerisindeki verilerin değiştirilmesi veya yok edilmesi durumunda 6 ay ile 2 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Bilişim sistemlerine hukuka aykırı bir şekilde girilmesi yanında bu sistemlerin engellemesi, bozulması verilerinin yok edilmesi ile değiştirilmesi de suç olarak belirtilmektedir. Bu suçun işlenmesi ve cezanın uygulanması konusunda suçun niteliği ve ağırlığına göre değişmektedir.

Kanunda bilişim sistemine erişimin engellenmesi veya sistemdeki verilerin bozulması durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Bir internet sitesinin hukuka aykırı bir şekilde erişimini engellemek ve sisteme ait verilerin bozulmasını sağlamak durumunda 6 ay ile 3 yıl arasında ceza verilebilmektedir. Bu sistemin bir bankaya ve kredi kurumuna ait olması durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır. Banka kartlarının veya kredi kartlarının izinsiz bir şekilde kullanımı konusu da bilişim suçları kapsamında görülmekte ve bu kanunlar içerisinde değerlendirilmektedir.

Banka kartının veya kredi kartının hukuka aykırı bir şekilde kullanılması durumunda kanunlarda 3 yıl ile 6 yıl arasında bir ceza verilmesi belirtilmektedir. Kredi kartının veya banka kartının sahte olarak düzenlenmesi durumunda bu ceza artırılmaktadır.

Kanunlarda belirtilen bilişim suçları sadece bunlar ile sınırlı değildir. Yasalar düzenlenirken bir suça bilişim kaynaklarının ve teknolojilerinin eklenmesi ve bunlar üzerinden yapılması durumunda da nitelikli hal olarak düzenlemiştir. Bu şekilde bakıldığında internet ortamının kullanılması ile dolandırıcılık yapılması durumunda dolandırıcılık cezasına internet ortamının kullanılması ile ceza artırımı yapılabilmektedir. Bilişim Suçları konusu içinde yer alır.

Bilişim Suçları İnternet Üzerinden Tehdit ve Hakaret Suçları

Günümüzde internet kullanımının artması ve sosyal medya gibi uygulamaların yaygınlaşması ile insanlar arasındaki iletişimin bir bölümü buraya kalmıştır. Bu iletişim içerisinde de kişilik haklarına bir saldırı olması durumunda yasalardan yararlanmak mümkün olabilmektedir. Bilişim suçları hukukun konusu olması ile bu alanda yapılan suçlarında cezaya tabi olması mümkün olabilmektedir.

Kanunlarımızda Tehdit suçu Türk Ceza Kanunun 106 ve 107'inci maddelerinde belirtilmekte ve düzenlenmektedir. Ayrıca hakaret suçu ise yine Türk Ceza Kanununda bulunan 125 ve 131'inci maddelerde belirtilmekte ve düzenlenmektedir. Bu maddeler içerisinde özel olarak bilişim sistemlerini konu alan bir bölüm veya başlık bulunmamaktadır. Yasalarımızda tehdit suçunun işlenmesi konusunda bir şahsın kendisi veya yakınlarının vücut bütünlüğü ve cinsel dokunulmazlığı konusunda zarara uğratabileceğini beyan ederek harekete geçmesi gerekmektedir.

Kanun böyle bir suçun işlenmesi durumunda 6 ay ile 2 yıl arasında bir ceza verilebileceğini belirtmiştir. İşlenen tehdit suçunun internet ortamı üzerinden işlenmesi durumunda da cezanın aynı şekilde uygulanması mümkün olmaktadır. Bu durumda sosyal medya uygulamaları veya mail göndererek tehdit edilmesi de aynı şekilde işleme tabi olmaktadır.

Bu durumlarda da yapılacak tehditler için kanunda belirtilen 6 ay ile 2 yıl arasındaki cezalar geçerli olacaktır. Tehdit suçundan farklı olarak hakaret suçunda, bir kişinin şeref ve haysiyeti ile onurunu rencide edici bir saldırıda bulunulması durumda işlenmiş olmaktadır. Böyle bir durumda hakaret suçunu işleyen kişi hakaret suçunun ağırlığı oranında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabilmektedir.

 

Bilişim Suçları Avukatları Ankara

Yasalarda hakaret suçunun internet ortamından işlenmesine özel bir nitelik getirmemiştir. Tehdit suçunda olduğu gibi hakaret suçunun da internet ortamında işlenmesi durumunda kanunda belirtilen cezaların aynıları verilebilmektedir. İnternet üzerinden bir tehdit veya hakarete maruz kalan kişinin ilk önce bir suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Yapılacak suç duyurusu ilgili Cumhuriyet Savcılığına yapılabileceği gibi polis merkezine de yapılabilmektedir.

Hakarete uğrayan kişinin bu durumu belirtmesi ve kanıtlaması için ilgili sosyal medya platformunun şifresini savcılık ile paylaşmalıdır. Sosyal medya ve diğer mesajlaşma uygulamalarının içeriklerine kişisel hakların korunması prensibi nedeni ile uygulama sahiplerinin giriş engeli bulunmaktadır. Bu durumda iddianın ispatı için kişinin şifresini paylaşması önemlidir. Verilen şifre ile bilirkişi sosyal medya veya tehdit ile hakaret durumunu incelemekte ve böyle bir durumun söz konusu olması durumunda faili yakalamaktadır.

 

Failin tespit edilmesi bu konudaki en büyük zorluk olmaktadır. Failin tespiti ile kanun önüne çıkartılması ve kanunda belirtilen cezaların uygulaması mümkün olmaktadır. Günümüzde gelişen internet ve sosyal medya mecraları tehdit ve hakaret suçlarının çok daha fazla bu alanda işlendiğini gösterir olmaktadır. bir caydırma gerekliliği konusunda burada işlenen suçlara ceza artırımı getirilmesi ile bu durumun önüne geçilebilecektir.

Bilişim Suçları Whatsapp Üzerinden Hakaret Sucu ve Cezası

Akıllı telefonların mesajlaşmak ve sesli veya görüntülü konuşmak için kullanılan bu uygulaması birçok insanın birbiri ile iletişime geçtiği bir uygulama olmaktadır. Bu uygulama üzerinden de tehdit ve hakaret suçları işlenebilmektedir. Böyle bir durumda yasalarımızda Türk Ceza Kanunun kapsamı içerisinde bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu kanunda hakaret ve tehdit konusundaki delil sunulması konusunda yazılı, görsel ve sesli cihazların kullanılabilmesi mümkün olabilmektedir.

 

Bu geniş bir kapsam olduğu için telefonlarda bulunan bu uygulamada bu konuda bir delil olabilmektedir. Hakaret konusunda Türk Ceza Kanunda belirtilen ceza 3 ay ile 2 yıl arasında olmaktadır. Bu uygulama ile yapılan hakaret için de geçerli olmaktadır. Whatsapp üzerinden bir hakarete maruz kalan kişinin bunun cezalandırılması konusunda bir şikayette bulunması gerekmektedir. İşlenen hakaret suçunun mağduru olan kişi kendisine yapılan hakaretin uygulama ile kendisine ulaştığı tarihten itibaren altı ay içerisinde şikayette bulunmalıdır.

 

bilişim suçları avukatı ankara

Bu şikayet polis merkezlerine veya cumhuriyet Savcılıklarına yapılabilmektedir. Bu şikayetlerdeki asıl deliller bu uygulama ile gönderilen mesajlar olmaktadır. Savcılığa ve polis merkezine kendisine hakaret içerikli mesajların geldiğini yazılı veya sözlü olarak bildirmesi ile dava süreci başlamış olmaktadır. Savcılığa veya polis merkezine giden kişi bu uygulama ile gelen mesajların kayıt altına alınması ve tutanak tutulmasını isteyebilmektedir. Bu tarz bir durumda soruşturmanın yürütülmesinde savcıların uygulamadan çok uygulama ile gönderilen mesajlar ile ilgilenmektedirler. Bu mesajların içeriği ve bu içerikte bahsedilen hakaretin olup olmadığı ile ilgilenilmektedir.

Bazı durumlarda ise savcılar Whatsapp mesajlarının önemsenmediği ve savcıların bunların mesajlarını delil olarak kabul etmeği de görülmektedir. Bu uygulama telefon numarası ile teyit edilerek kullanılan bir uygulama olması nedeni ile gönderilen mesajların SMS mesajlarından pek bir farkı bulunmamaktadır. Bu durumda hakaret için bu uygulamanın dikkate alınması gerekliliği daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Bilişim sistemine girme (YÜR. TAR.: 01.06.2005) - Bilişim Suçları MADDE 243 

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. (SULH CEZA MAHK.)

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (SULH CEZA MAHK.)

Yargıtay Kararı - Bilişim Suçları Avukatları Ankara

  Bilişim Suçları Avukatları Ankara konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ALTAN ELBAŞ -
  17 Ağustos 2016

  Bilişim Suçları Avukatları Ankara Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
 • Hakan Kaymaz -
  30 Ocak 2018

  Telefonumun casus yazılımla arkadaşım tarafından izlendiğini düşünüyorum. Bu durumda tespit için savcılığa başvuru yapabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak