Bina Malikinin Sorumluluğu

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Bina Malikinin Sorumluluğu

Bina Malikinin Sorumluluğu

Bina Malikinin Sorumluluğu

Bina Malikinin Sorumluluğu, Bina malikinin sorumluluğuna gidilebilmesi için zarar ile yapı eserindeki bozukluk ya da bakımındaki eksiklik arasında uygun bir illiyet bağı bulunmalıdır.

Bina Malikinin Sorumluluğu

Bunun ispatı zarar görene düşmektedir. Zarara yapım bozukluğu veya bakım eksikliği dışında ve bunların bir katkısı olmaksızın mücbir sebepten veya üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklanan bir fiilin sebep olması halinde ise illiyet bağı kesildiğinden malikin sorumluluğuna gidilmeyecektir.

Bina malikinin sorumluluğu, bina maliki ile zarar uğrayan arasında bir akdi ilişki yoksa kural olarak bir yıllık zamanaşımına tabidir.

Kusursuz sorumluluk hallerinde zarar görenin ağır kusurunun illiyet bağını keseceği kabul edilir. Ne var ki, bunun için öncelikle kusursuz sorumlu olanın, olay içinde, ek bir kusurunun bulunmaması da zorunludur.

Kat Maliklerinin Ortak Yerler Üzerindeki Hakları

Binan Kat maliklerinin aralarında çıkan uyuşmazlıklarının çözümüne yarayan kanun kat mülkiyeti kanunudur.

Kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yeri gayrimenkulün bulunduğu yerde ki Sulh hukuk mahkemesi görevlidir.

Bina Malikinin Dava Açma Hakkı

Kat malikleri, ortak alandan yararlanmaları arsa payı oranındadır. Aksine bir sözleşme var ise bu sözleşmeye uyularak yararlanma gerçekleşir.

Bina Malikinin Tazminat Sorumluluğu

Her bağımsız bölümün bina sahibi, arsa payı oranında bu ortak yerlerin korunması ve aynı zamanda zarar veren kişilere karşıda el atmanın önlenmesi, tazminat davaları açma hakkına sahip olmakla beraber, 3. kişilerce açılan tazminat davalarında da taraf ve sorumludur.

Bir başka konu olan binalarda ki bina girişi, asansör ve otomat gibi konularda arsa payı oranı gözetilmez.

Asansörün kullanılması veya bina girişinin engellenmesinden dolayı kat maliki sulh mahkemesine başvuru yaparak bu konulara hakimin müdahalesini isteyebilir.

Garaj ve merdiven sahanlığını kat maliki tek başına kullanamaz, bunla ilgili sorunlar hakimin müdahalesiyle çözümlenir.

3.Kişilere verilen Zarardan Kat Malikinin Sorumluluğu

Binada kapıcı çalıştırılması ve tazminatların ödenmesinde, kat malikleri sorumludur. Ayrıca 3. şahıslara karşıda verilen zararlardan dolayı her bir kat maliki arsa payı oranında sorumludur. Bina giderleri ve tamirlerinde de kat malikleri sorumlu olup, kiracıların ödemesi gereken zorunlu aylık giderlerden dolayı kiracıya rücu edebilir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor