Atla

Bina Malikinin Sorumluluğu


Bina Malikinin Sorumluluğu

Bina Malikinin Sorumluluğu

Bina Malikinin Sorumluluğu

 A. Bina malikinin kusursuz sorumluluğu, B. Bina ve yapı malikinin sorumluluğu, C. Bina malikinin cezai sorumluluğu,
  • Bina maliki, binanın bakım ve onarımından (muhafazasından) doğan zararlardan kusuru bulunmasa bile ve hatta bu bakım ve muhafaza yükümlülüğü üçüncü bir şahsa (örneğin kiracıya) bırakılmış olsa dahi tazminat ile sorumludur.
  • Sorumluluk, objektif özen yükümlülüğüne aykırılıktan doğan bir kusursuz sorumluluk halidir. (11. HD. 2006/2101 E. 2007/5418 K.; 11. HD. 2005/7308 E. 2006/7693 K.)
  • Zararın, hukuka aykırı bir davranıştan doğması yani objektif koşulu gerçekleşmesi yeterli olup, ayrıca subjektif koşula diğer anlatımla kusura ihtiyaç yoktur.  (11. HD. 2006/2101 E. 2007/5418 K.; 11. HD. 2005/7308 E. 2006/7693 K.; 11. HD. 2003/14407 E. 2004/8866 K.)
  • Bina malikinin sorumluluğuna gidilebilmesi için zarar ile yapı eserindeki bozukluk ya da bakımındaki eksiklik arasında uygun bir illiyet bağı bulunmalıdır. Bunun ispatı zarar görene düşmektedir. Zarara yapım bozukluğu veya bakım eksikliği dışında ve bunların bir katkısı olmaksızın mücbir sebepten veya üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklanan bir fiilin sebep olması halinde ise illiyet bağı kesildiğinden malikin sorumluluğuna gidilemeyecektir.
  • Kural olarak bina maliki, binanın imal ve bakımı nedeni ile 3. kişilere verilen zarardan kusursuz sorumludur. Bu sorumluluk, objektif özen yükümlülüğüne aykırılıktan doğan ağırlaştırılmış bir kusursuz sorumluluk halidir. Bu gibi hallerde, zararın, hukuka aykırı bir davranıştan doğması yani objektif koşulun gerçekleşmesi yeterli olup, ayrıca subjektif koşula diğer anlatımla kusura ihtiyaç yoktur.
  • Bina malikinin sorumluluğu, bina maliki ile zarar uğrayan arasında bir akdi ilişki yoksa kural olarak bir yıllık zamanaşımına tabidir.
  • Kusursuz sorumluluk hallerinde zarar görenin ağır kusurunun illiyet bağını keseceği kabul edilir. Ne var ki, bunun için öncelikle kusursuz sorumlu olanın, olay içinde, ek bir kusurunun bulunmaması da zorunludur.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak