Atla

Bina Malikinin Sorumluluğu


Bina Malikinin Sorumluluğu

Bina Malikinin Sorumluluğu

Bina Malikinin Sorumluluğu

 Bina malikinin kusursuz sorumluluğu, Bina ve yapı malikinin sorumluluğu, Bina malikinin cezai sorumluluğu

*Bina maliki, binanın bakım ve onarımından (muhafazasından) doğan zararlardan kusuru bulunmasa bile ve hatta bu bakım ve muhafaza yükümlülüğü üçüncü bir şahsa (örneğin kiracıya) bırakılmış olsa dahi tazminat ile sorumludur.

*Zararın, hukuka aykırı bir davranıştan doğması yani objektif koşulu gerçekleşmesi yeterli olup, ayrıca subjektif koşula diğer anlatımla kusura ihtiyaç yoktur.  (11. HD. 2006/2101 E. 2007/5418 K.; 11. HD. 2005/7308 E. 2006/7693 K.; 11. HD. 2003/14407 E. 2004/8866 K.)

*Bina malikinin sorumluluğuna gidilebilmesi için zarar ile yapı eserindeki bozukluk ya da bakımındaki eksiklik arasında uygun bir illiyet bağı bulunmalıdır. Bunun ispatı zarar görene düşmektedir. Zarara yapım bozukluğu veya bakım eksikliği dışında ve bunların bir katkısı olmaksızın mücbir sebepten veya üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklanan bir fiilin sebep olması halinde ise illiyet bağı kesildiğinden malikin sorumluluğuna gidilemeyecektir.

*Bina malikinin sorumluluğu, bina maliki ile zarar uğrayan arasında bir akdi ilişki yoksa kural olarak bir yıllık zamanaşımına tabidir.

*Kusursuz sorumluluk hallerinde zarar görenin ağır kusurunun illiyet bağını keseceği kabul edilir. Ne var ki, bunun için öncelikle kusursuz sorumlu olanın, olay içinde, ek bir kusurunun bulunmaması da zorunludur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak