Atla

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır


Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma konusunda eşlerin ortak bir karar vermesi ile sorunsuz bir şekilde boşanmaları mümkün olabilmektedir. Yasalarımızda belirtilen anlaşmalı boşanma davalarının açılarak kısa sürede boşanmaları sağlanabilmektedir. Bunun yanında eşlerin boşanma konusunda anlaşamamaları oldukça çekişmeli boşanma davalarının açılmasını gerektirmektedir.

Bu boşanma davalarının açılması içinde taraflardan birisinin mahkemeye dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. Bu durumda boşanma konusunda mahkemelerden duruşma günü alınacak ve boşanma davası görülmeye başlanacaktır. Boşanma konusunda en önemli konu boşanmanın yasal olarak sağlanabilmesi için geçerli bir sebebin olmasıdır. Aynı zamanda bu sebebin mahkeme tarafından kabul edilmesi için ispatlanması da gerekmektedir.  Bu sağlandığı sürece çekişmeli boşanma davaları sonuçlanabilecektir. Konun içerisinde yer alan boşanma davası nasıl açılır konulu makaleye göz atabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davalarının Açılması İçin Şartlar Nelerdir?

Boşanma konusunda eşlerin yasalarda belirtilen bir boşanma sebebini yaşamış olmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin anlaşmalı şekilde boşanmaya razı olmaları bir sebep olarak görüleceği için başka bir sebep aranmamaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında boşanma konusunda yasalarda belirtilen haklı boşanma sebepleri içerisinde birinin öne sürülmesi gerekmektedir.

Çekişmeli olarak boşanma davalarının açılması konusunda aile mahkemelerine bir dilekçe ile başvuru yapılmaktadır. Bu başvurunun yapılmasında dilekçede bu sebep belirtilmektedir. Bu sebebin yasalarda belirtildiği şekilde olması davanın kabulü için önemlidir. Davanın kabul edilmesi ile duruşma tarihi alınacaktır. Yapılacak duruşmalarda mahkemeye dilekçede belirtilen sebebin kanıtlanması ve ispat edilmesi gerekmektedir. Çekişmeleri boşanma davalarında örneğin bir aldatma durumu söz konusu ise bunun somut bir şekilde mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu konuda mahkemeye tanıklar ve deliller sunulabilmektedir.

Bu durumda mahkeme bunların dinlenmesi ve incelenmesi ile bir karara varacaktır. Bu kararın oluşması durumunda mahkeme boşanma kararı verecektir. Sonrasında ise nafaka, tazminat ve velayet gibi diğer hakların durumu konusunda kararlar verecektir.

Çekişmeli boşanma davalarında en önemli konu davaların açılacağı ve boşananın gerekli olduğu yasal bir sebebin ortaya konması ve bunun kanıtlanmasıdır. Bu konuda bir avukata danışılması daha başarılı bir şekilde bu davaların görülmesini sağlamaktadır. Daha kısa sürede bu davaların görülmesi sağlanacak ve sonuca ulaşması mümkün olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer - Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Tarafların boşanmak konusunda ve boşanma sonrasında ortaya çıkan hukuki hakları konusunda bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varamaması durumlarında çekişmeli boşanma davaları açılmaktadır. Bu davaların görülmesi için davayı açan tarafın yasal olarak belirtilen haklı boşanma sebeplerinin birisinin geçerli olduğunu belirtmesi ve bunu kanıtlaması gerekmektedir. Bunun sağlanması ve mahkeme tarafından kabul edilmesi ile boşanma gerçekleşecektir.

Boşanma ile birlikte kusur oranı da belirlenecek ve sonrasındaki mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet gibi konularda da kararlar verilecektir. Tüm bunların yapılabilmesi için bu davalarda tanıklar ve deliller mahkemeye sunulabilmektedir. Bu şekilde mahkemenin doğru bir şekilde karar alması sağlanmaktadır. Bu kararın alınması için ortaya sürülen sebebin geçerli olması ve kanıtlanabilmesi önemlidir. Bunun yapılması ise zaman almakta ve davalar uzayabilmektedir.

Çekişmeli Boşama Davalarında Sürenin Uzamasının Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davalarının açılmasında ve davanın kabul edilmesinde belirtilen haklı boşanma sebebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi için ispat edilmesi gerekmektedir. Bu ispatın yapılabilmesi için davacı olan tarafın belirli bir hazırlık yapması gerekmektedir. İddiasını somut olarak ortaya koymak ve mahkemeye sunmak zorundadır. Bunun içinde tanıklar ve delilleri kullanabilmektedir. Bunun yapılması ise zaman alabilmektedir.

Karşı Dava

Ayrıca davalı tarafından kendi haklı olduğu konuları ortaya sürebileceği karşı dava süreci yaşanabilmektedir. Bu durumda boşanma davası sürecini etkilemektedir. Davalarda bir avukatın bulundurulması ve avukat ile duruşmalara hazırlanılması sürecin kısa olmasını sağlayabilmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davalarında Sürecin Kısalması Nasıl Sağlanır?

Boşanma davalarında duruşmaların görülmesi sırasında davacının mahkemeye sunduğu iddiayı en kısa sürede sorunsuz ve somut bir şekilde kanıtlaması boşanmanın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bunun için de önceden bir çalışma yapılması ve davacının sunduğu sebebin geçerli olması ve bunun ispat edilmesi konusunda avukatların durumu hukuki açıdan incelemesi fayda sağlayacaktır.

Davacının boşanma konusundaki sebebinin geçerliliği ve bunun kanıtlanması konusu için avukatların yapacağı çalışmalar çekişmeli boşanma davası süresi konusunda sürenin kısalması yönünde etki sağlamaktadır. Bu konuda avukatlar tanıklar ve deliller ile alakalı olarak hukuki şekilde mahkemeye sunulabilmesi konularında da çalışmalar yapabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma  Davalarında Avukatı n Rolü

Boşanma davaları içerisinde süre olarak uzun olan ve zorluğu fazla olanı çekişmeli boşanma davalarıdır. Bu davalarda tarafların boşanma konusunda kusursuz olduğunu kanıtlaması ve karşı tarafın boşanmaya sebep olacak davranışları sergilediği ispat edilmeye çalışılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Kanıtlar ve tanıkların olacağı bu davaların yönetilmesi konusunda avukatlardan yardım alınması oldukça önemlidir. Mahkeme boşanma konusunda bir tarafın diğerine göre daha kusurlu olduğunu belirte bilmekte ve buna göre boşanma kararı verebilmektedir.

Verilecek bu kusur oranı tazminat ve nafaka ile velayet konusunda oldukça önemli olmaktadır. Bu sebeple hak kaybı yaşamamak için çekişmeli boşanma davalarında bu konuda uzman olan bir avukattan yardım alınması gerekmektedir. Bu avukatlar ayrıca dava süresinin kısaltılmasını da sağlamaktadır. Davanın daha kısa sürede tamamlanmasının istendiği durumlarda avukat ile temsil edilmek ve avukatlardan yardım alınması faydalı olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukat Ücreti Ve Dava Masrafları

Boşanma davalarında tarafların herhangi bir konuda uzlaşamamaları durumda bu davalar görülmektedir. Bu davalarda taraflar birbirlerine boşanma konusunda iddiada bulunmaktadırlar. Mahkemeye boşanma konusunda karşı tarafın kusurlu olduğu ve boşanma nedeninin geçerli bir neden olması ile gerçekleştiğini kanıtlamaları gerekmektedir. Bu davalar birden fazla duruşma şeklinde görülmektedir.

Bu sebeple yargılama ve hukuki işlemleri konusunda masrafları fazla olmaktadır. Bunun yanında avukatlar için de iş yükü fazla olan davalar olmaktadır. Bir iddianın kanıtlanması gerekmektedir ve bunun için deliller toplanıp mahkemeye sunulmalı ve tanıkların duruşmada dinlenmesi istenmektedir.

Boşanma dışında velayet, tazminat nafaka ve mal paylaşım konularının da görüşüldüğü ve çözüme kavuşturulacağı sorunların yoğunluğundan bu davalarda avukatların iş yükü fazla olmaktadır. 

Yargıtay Kararları - Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/74 Karar: 2015/14162 Karar Tarihi: 01.07.2015 ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI - EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILDIĞI - SONUCUN GERÇEKLEŞMESİNDE HER İKİ TARAFIN DA KUSURLU OLDUĞU - KADININ BOŞANMA DAVASININ KABULÜ GEREKİRKEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Gerçekleşen olaylar göz önüne alındığında; evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Bu sonucun gerçekleşmesinde her iki taraf da kusurludur. Her iki taraf da boşanma isteğiyle dava açtığına göre, kadının boşanma davasının da kabulü gerekirken, reddi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • BOĞAÇHAN DELİKARA -
  15 Ağustos 2016

  Boşanma davası açmak istiyorum. Eşimle Anlaşamadım sanırım Çekişmeli Boşanma Olacak. Yanlız eşim Ankara dışına gitti.. ben davayı nerede açmam gerekiyor..

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  16 Ekim 2016

  Çekişmeli Boşanma Davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer . Bu kurala göre Çekişmeli Boşanma Davası açılır.Açacağınız mahkeme de Aile Mahkemesidir.

  Cevapla
 • ÖMER ERDAĞ -
  3 Eylül 2016

  Çekişmeli Boşanma Davası hızlı olarak basıl sonuçlanır, ne kadar sürer bilgi verirmisiniz..

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  16 Ekim 2016

  Çekişmeli boşanma davalarının açılmasında ve davanın kabul edilmesinde belirtilen haklı boşanma sebebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi için ispat edilmesi davanın sonuçlanmasını hızlandırır.. ortalama 9 ay ile 1 yıl sürmektedir..

  Cevapla
Yorum Bırak