Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

Ceza davası sonucunda tazminat davası açılması durumunda, daha önce açılan ceza davasında kusur ve ceza oranlarıda belirlenmesi gerekmektedir.

Ceza davasında ki kusur oranı ve ceza miktarı  ceza davasının tazminat davasına etkisi bulunmaktadır. Ceza davası nedeniyle manevi tazminat davası açılmış ise bu konuda mahkemece tayin edilen bilirkişi tarafında kusur oranında tazminat miktarı belirlenir.

Yargıtay Kararı – Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

ÖZET: Yargılama sırasında oturumda dinlenen tanık davacıya ait bir zarfı diğer evraklarla birlikte davalıya götürdüğünü, davalının zarfı açıp okuduktan sonra yırtarak dediğini yeminli beyanı ile ifade etmiştir.

Tanık tarafından doğrulanan ve davacıya yönelik hakaret niteliğindeki bu sözlerin davacının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gözetilerek uygun bir miktarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.

YARGITAY: CEZA DAVASI SONUCUNDA TAZMİNAT DAVASI

TAZMİNAT DAVASI – TUTUKLAMANIN HAKSIZ HALE GELDİĞİNİN ANLAŞILMASI. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN BELİRTİLEN ŞARTLARIN DAVACI YÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLMASI

ÖZET: Olayda beraatle sonuçlanmış suça ilişkin olarak yapılmış olan tutuklamanın haksız hale geldiğinin anlaşılması nedeniyle, sanık hakkında beraat kararı ile birlikte uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiş olmasının davacı lehine tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmeyeceği,

Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat verilmesine ilişkin 5271 Sayılı CMK’nın ilgili maddelerinde belirtilen şartların davacı yönünden gerçekleştiği gözetilmeden, uğranıldığı iddia olunan maddi ve manevi zararla ilgili makul bir tazminata hükmedilmesi yerine davanın reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY: CEZA DAVASI SONUCUUN HUKUK DAVASINA ETKİSİ

TAZMİNAT DAVASI – CEZA MAHKEMESİNCE BELİRLENEN MADDİ OLGUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYACAĞI – DAVALI HAKKINDAKİ CEZA MAHKEMESİNDEKİ DAVANIN KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ. EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda 818 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul olunmaktadır.

Dava konusu olayın özelliği nedeniyle davalı hakkındaki ceza mahkemesindeki davanın kesinleşmesi beklenmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmelidir.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, eksik inceleme ile karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - CEZA MAHKEMESİNDE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI - CEZA VE HUKUK YARGILAMASINDA ALINAN RAPORLARIN ÇELİŞTİĞİ - ÇELİŞKİNİN GİDERİLDİĞİ BİR RAPOR ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Ceza mahkemesinde alınan bilirkişi raporu hukuk hakimini bağlamayacaktır. Ceza davasında yaptırılan bilirkişi incelemesi ile hukuk hakiminin yaptıracağı bilirkişi incelemesi, her iki dava türünün amaç ve ilkeleri bakımından birbirlerinden farklı bulunmaktadır.

Hukuk hakimini, kendisinin yaptırmadığı ve fakat başka bir amaçla ve başka bir görüş açısından yaptırılan inceleme sonunda elde edilen “kusur” ve derecesiyle bağlı saymak, hem kanuna aykırı ve hem de tarafların haklarını ihlal edici bir görüşün ifadesidir.

Mahkemece dosyanın 3 kişilik uzman bilirkişi kuruluna tevdii edilerek, bahsi geçen ceza dava dosyası da dikkate alınarak, kusur yönünden inceleme yapılmak suretiyle varılacak sonuca göre maddi ve manevi tazminat talepleri hakkında karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor