Atla

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası


Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

A. Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası, B. Ceza Davası Sonucu Tazminat Davası, C. Ceza Davası Sonucunun Hukuk Davasına Etkisi

CEZA DAVASI SONUCUNDA TAZMİNAT DAVASI

Ceza davası sonucunda tazminat davası açılması durumunda, daha önce açılan ceza davasında kusur ve ceza oranlarıda belirlenmesi gerekmektedir.

Ceza davasında ki kusur oranı ve ceza miktarı  ceza davasının tazminat davasına etkisi bulunmaktadır. Ceza davası nedeniyle manevi tazminat davası açılmış ise bu konuda mahkemece tayin edilen bilirkişi tarafında kusur oranında tazminat miktarı belirlenir. Ceza davası sonuçlanmış ise ceza davası sonucu tazminat davası nasıl açılır,

Yargıtay Kararı - Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası

4.Hukuk Dairesi Esas:  2008/5604 Karar: 2009/2297 Karar Tarihi: 17.02.2009

ÖZET: Yargılama sırasında oturumda dinlenen tanık davacıya ait bir zarfı diğer evraklarla birlikte davalıya götürdüğünü, davalının zarfı açıp okuduktan sonra yırtarak dediğini yeminli beyanı ile ifade etmiştir. Tanık tarafından doğrulanan ve davacıya yönelik hakaret niteliğindeki bu sözlerin davacının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gözetilerek uygun bir miktarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.

TAZMİNAT DAVASI - HAKARET EDİLEREK KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNULDUĞU İDDİASI - DAVALININ ZARFI AÇIP OKUDUKTAN SONRA ETTİĞİ HAKARETLERİ KABUL ETMESİ - UYGUN BİR MİKTARDA MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ

YARGITAY: CEZA DAVASI SONUCUNDA TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas:  2013/27628 Karar: 2014/8009 Karar Tarihi: 01.04.2014

TAZMİNAT DAVASI - TUTUKLAMANIN HAKSIZ HALE GELDİĞİNİN ANLAŞILMASI - KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN BELİRTİLEN ŞARTLARIN DAVACI YÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ - DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLMASI

ÖZET: Olayda beraatle sonuçlanmış suça ilişkin olarak yapılmış olan tutuklamanın haksız hale geldiğinin anlaşılması nedeniyle, sanık hakkında beraat kararı ile birlikte uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiş olmasının davacı lehine tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmeyeceği ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat verilmesine ilişkin 5271 Sayılı CMK'nın ilgili maddelerinde belirtilen şartların davacı yönünden gerçekleştiği gözetilmeden, uğranıldığı iddia olunan maddi ve manevi zararla ilgili makul bir tazminata hükmedilmesi yerine davanın reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY: CEZA DAVASI SONUCUUN HUKUK DAVASINA ETKİSİ

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2013/3129 Karar: 2014/728 Karar Tarihi: 22.01.2014

TAZMİNAT DAVASI - CEZA MAHKEMESİNCE BELİRLENEN MADDİ OLGUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYACAĞI - DAVALI HAKKINDAKİ CEZA MAHKEMESİNDEKİ DAVANIN KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda 818 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul olunmaktadır.

Dava konusu olayın özelliği nedeniyle davalı hakkındaki ceza mahkemesindeki davanın kesinleşmesi beklenmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, eksik inceleme ile karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • ÜMRAN HALAÇ -
    7 Ağustos 2016

    Ceza Davası Sonucunda Tazminat Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

    Cevapla
Yorum Bırak