Karşılıksız çek hapis cezası nasıl hesaplanır? Çek Ödenmezse hapis cezası var mi?

Karşılıksız çek hapis cezası nasıl hesaplanır? Çek Ödenmezse hapis cezası var mi?
Karşılıksız çek suçu, finansal işlemlerde güvenlik ve dürüstlüğü korumayı amaçlar. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. 6273 S. Kanun ile hapis cezası uygulaması kaldırılmış, ancak adli para cezasının ödenmemesi...

Karşılıksız çek suçu ve bu suçun ceza hukukundaki yansımaları, hem mali suçlar hem de bireysel haklar açısından önemli bir yer tutmaktadır. İşte karşılıksız çekle ilgili ceza hukuku süreçleri:

1. Karşılıksız Çek Hapis Cezası Nasıl Hesaplanır?

Karşılıksız çek nedeniyle uygulanan adli para cezası, hâkimin belirlediği bir günlük miktarın, çekin karşılıksız kalan tutarıyla orantılı olarak gün sayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Günlük para cezası, çekin tutarından daha az olmamak üzere mahkemece takdir edilir.

2. Karşılıksız Çek Kaç Yıl Hapis?

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına rağmen çek düzenleyen kişilere, başka bir suç oluşturmadığı sürece, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Bu, yasağa aykırı hareket edenler için belirlenen cezai yaptırımdır.

3. Çek Cezası Günlük Ne Kadar?

Karşılıksız çek suçu için belirlenen adli para cezası, her bir çek başına 1500 güne kadar olabilir. Ceza miktarı, Türk Ceza Kanunu'nun 52. maddesine göre, kişinin ekonomik ve sosyal durumuna göre günlük 20 TL'den az, 100 TL'den fazla olmamak üzere mahkeme tarafından belirlenir.

4. 3 Yıl Hapis Cezası Alan Kişi Ne Kadar Yatar?

3 yıl hapis cezası verilen bir sanık, şartlı tahliye süresi hesaplandığında yaklaşık 1 yıl hapis yatar. 5275 sayılı Kanun'un 105/A maddesi gereğince, 3 yıl ve daha az süreli cezalarda, sanık denetimli serbestlikten yararlanabilir.

5. Çek Mağdurları Hapse Girecek Mi?

5941 sayılı Çek Kanunu'nda yapılan 6273 sayılı Kanun değişikliği ile karşılıksız çek düzenlemenin hapis cezası uygulamasına son verilmiştir. Artık çeklerin karşılıksız çıkması halinde, borçlu kişiler hapis cezası ile karşı karşıya kalmayacaklar.

6. Çek Ödenmezse Hapis Cezası Var Mı?

Çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, her bir çek için 1500 güne kadar adli para cezası getirilmiştir. Ancak, adli para cezasının ödenmemesi durumunda, bu ceza doğrudan hapis cezasına çevrilebilir.

Karşılıksız Çekte Hapis Nasıl Hesaplanır?

Hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, (…)(2) az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır...." hükmü yer almaktadır.

Türk Ceza Kanunu'nun "Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi" başlıklı 3. maddesinde "Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur."

hükmüne ve aynı Kanun'un "Cezanın belirlenmesi" başlıklı 61. maddesinde de "Hâkim, Somut olayda;

a) Suçun işleniş biçimini,

b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları,

c) Suçun işlendiği zaman ve yeri,

d) Suçun konusunun önem ve değerini,

e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını,

f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını,

g) Failin güttüğü amaç ve saiki, göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanunî tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler." hükmüne yer verilmiştir.

Karşılıksız Çekte Hapis Nasıl Hesaplanır İstinaf Kararı

ÖZET: 5941 Sayılı kanunun 5. maddesindeki, "...hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı (dan) az olamaz" şeklindeki düzenleme nazara alınarak; Öncelikle TCK'nın 61. maddesi ve 5941 sayılı kanunun 5. maddesindeki azami gün miktarı gözetilip temel gün adli para cezasının belirlenmesi, belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde adli para cezasının tespit edilmesi,

Tespit edilen miktarın da çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olması durumunda cezanın karşılıksız kalan miktara yükseltilmesi, bu hesaplama yapılırken de banka tarafından sorumluluk kapsamında ödenmiş,

Takas sistemi kapsamında ödeme yapılamamış ya da ibraz eden tarafından ödenmesi kabul edilmemiş miktar var ise, bu miktarın çek bedelinden düşülmesi gerektiği hususları gözetilmeksizin, ceza belirlenirken uygulama yapılması ve cezanın belirlenmesi yönünden hükmün gerekçesiz olması bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 383 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara