Cismani Zarar ve Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Cismani Zarar ve Tazminat

Cismani Zarar ve Tazminat

Cismani Zarar ve Tazminat

Cismani Zarar ve Tazminat

CİSMANİ ZARAR NE DEMEKTİR, CİSMANİ ZARAR VE TAZMİNAT DAVASI

YARGITAY: ÖLÜM VE CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2013/13661 Karar: 2013/16524 Karar Tarihi: 25.11.2013

TAZMİNAT DAVASI – DAVACI HAKKINDA STRES BOZUKLUĞUNA BAĞLI TEDAVİNİN DÜZENLENDİĞİ ANCAK İSTİRAHAT VERİLMEDİĞİNİN NAZARA ALINMASI – DAVACI LEHİNE HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YÜKSEK OLMASI – HAKKANİYETE UYGUN TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Somut olayda; davacının doktor olduğu, olayın vuku bulduğu tarihten sonra tatile gittiği, tatil dönüşü çalışmış olduğu hastaneden izin veya rapor alınmadığı, yine … tarihinde psikiyatri polikliniğinde yapılan muayenesi neticesinde stres bozukluğuna bağlı tedavinin düzenlendiği ancak istirahat verilmediği ve görevine devam ettiği hususları nazara alındığında, davacı lehine hükmedilen manevi tazminat miktarı yüksek olup, mahkemece, belirtilen ilkeler gözetilerek, hakkaniyete uygun bir tazminata karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme neticesinde yüksek oranda manevi tazminata karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: ÖLÜM VE CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2012/7665 Karar: 2012/8520 Karar Tarihi: 14.05.2012

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – MESLEK HASTALIĞI – DAVACILARIN MURİSLERİNİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE ELEM VE ACI ÇEKTİKLERİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, meslek hastalığı sonucu ölümünden doğan manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacıların, murislerinin ölümü sebebiyle elem ve acı çektikleri, buna göre manevi zararlarının olduğu, bu sebeple açılan manevi tazminat davasının haklı olduğu ortadadır. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

YARGITAY: ÖLÜM VE CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI

Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/17-182 Karar: 2011/294 Karar Tarihi: 11.05.2011

ÖZET:  Kaza, tek başına davacı şirket sigortalısı araç sürücüsünün alkollü olmasının etkisiyle meydana gelmemiştir. Olayda bu etmen yanında sigortalı araç sürücüsünün kavşakta geçiş önceliğine uymaması ve diğer araç sürücüsünün kavşağa aracın hızını azaltmadan girmesi şeklindeki davranışlar da rol oynamıştır. Davanın reddine karar verilmesi gerekir.Bilindiği üzere, haksız eylem sonucu zarar gören kişilerin korunmalarını sağlamak için mevzuatımızda çeşitli alanlarda yaptırılması zorunlu sigorta türlerine yer verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor