Darp Davası Davaları Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Darp Davası Davaları Nasıl Açılır?

Darp Davası Davaları Nasıl Açılır?

Darp Davası Davaları Nasıl Açılır?

Darp Davası Davaları Nasıl Açılır

DARP DAVASI ŞİKAYET, DARP RAPORU NASIL ALINIR, DARP DAVASI TAZMİNAT

Darp nedeniyle şikayet veya suç duyurusu, kolluk kuvvetlerine veya cumhuriyet savcılığına yapılır. Darp nedeniyle şikayet ediliyorsa ilgili kurum darp nedeniyle sağlık kuruluşuna müracaatı sağlanarak sağlık raporu alınır.

Alınan darp raporuna göre Cumhuriyet savcısı iddianame hazırlayarak ceza davası açılır.

Darp nedeniyle ceza davası sonrasında, karşı taraf ceza alması durumunda, ceza dosyası delil gösterilerek Darp nedeniyle tazminat davası da ayrıca açılabilir.

DARP DAVASI YARGITAY KARARLARI

YARGITAY: DARP DAVASI

T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas:  2011/10820 Karar: 2013/22203 Karar Tarihi: 12.11.2013

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇU – SANIĞIN MÜŞTEKİYE TOKAT VURUP YERE DÜŞMESİNE SEBEBİYET VERDİĞİ – MÜŞTEKİNİN CEBİNDE BULUNAN TELEFONLARIN YERE SAVRULDUĞUNU GÖREN SANIĞIN TELEFONU ALDIĞI – EYLEMİN YAĞMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU – KARARIN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda sanığın müştekinin kolundan tutarak onunla görüşmek ve tanışmak istediğini birkaç kez tekrarladığı, müştekinin terslemesi üzerine ise sanığın müştekiye tokat vurup yere düşmesine sebebiyet verdiği, düşmenin etkisiyle müştekinin cebinde bulunan telefonların yere savrulduğu gören sanığın bu telefonlardan bir tanesini aldığı, bunun üzerine müştekinin bağırıp sanığa engel olmaya çalıştığı ancak sanığın müştekiyi darp davası, etmeye başladığı, olay yerine gelen tanık site güvenlik görevlisi, sanıktan cep telefonunu istendiği, buna sinirlenen sanığın ise telefonu yere vurarak kırdığı somut olayda sanığın eyleminin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

YARGITAY: DARP DAVASI

T.C. YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas:  2013/1966 Karar: 2013/4468 Karar Tarihi: 18.06.2013

HAKARET VE KASTEN YARALAMA SUÇU – KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRLERİNİ BASİT TIBBİ MÜDAHALEYLE GİDERİLEBİLECEK ŞEKİLDE DARP ETTİKLERİ HUSUSU – HAKSIZ TAHRİKTEKİ DENGENİN SANIK LEHİNE BOZULMAMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Bozma kararının gereği yerine getirilmeden ve taraflar arasında alkollü olan sanığın küfretmesi sebebiyle başlayan ilk olayda karşılıklı olarak birbirlerini basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde darp davası, etmeleri nedeniyle, ilk haksız hareketin sanık tarafından başlatılmış olması ve haksız tahrikteki dengenin sanık lehine bozulmaması da dikkate alınıp katılandan kaynaklanan haksız tahrik bulunmadığı’ gözetilmeksizin yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmak suretiyle sanığa eksik ceza tayin edilmesi bozmayı gerektirmiştir. Darp Davası Davaları Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2014/5985 Karar: 2014/11898 Karar Tarihi: 17.09.2014

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ HAKSIZ TAHRİKİNİN ETKİSİ İLE YARALAMA FİİLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ – UYGUN BİR İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ – İSTEMİN AYNEN KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, haksız fiil nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Olay günü davalı ile tanıkların kömür bandı üzerinde çalışma yaptıkları sırada, davacının bandı çalıştırması nedeniyle tehlike atlattıkları, buna sinirlenen davalının davacıyı darp ettiği, ceza mahkemesince kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmekle birlikte; hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ve haksız tahrik indiriminin uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, ceza mahkemesinin bu tür kararları hukuk hakimini bağlayıcı bir hüküm niteliğinde değildir. Olayın gelişimi nazara alındığında davalı, davacının haksız tahrikinin etkisi ile yaralama fiilini gerçekleştirdiği görülmektedir.

Şu durumda, mahkemece haksız tahrik göz önünde tutularak matematiksel oranda olmamak üzere uygun bir indirim yapılması gerekirken, yanılgılı gerekçe ile istemin aynen kabulü doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir. Dosya kapsamından; Olay günü davalı ile tanıkların kömür bandı üzerinde çalışma yaptıkları sırada, davacının bandı çalıştırması nedeniyle tehlike atlattıkları, buna sinirlenen davalının davacıyı darp ettiği, ceza mahkemesince kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmekle birlikte; hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ve haksız tahrik indiriminin uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, ceza mahkemesinin bu tür kararları hukuk hakimini bağlayıcı bir hüküm niteliğinde değildir. Olayın gelişimi nazara alındığında davalı, davacının haksız tahrikinin etkisi ile yaralama fiilini gerçekleştirdiği görülmektedir. Şu durumda, mahkemece haksız tahrik göz önünde tutularak matematiksel oranda olmamak üzere uygun bir indirim yapılması gerekirken, yanılgılı gerekçe ile istemin aynen kabulü doğru olmamış.

0 Yorum

Yorum Bırak