Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı, Destekten yoksun kalanların açtıkları destekten yoksun kalma tazminatında zamanaşımı zarara uğrayanların uğradıkları zararları tazmin edebilmeleri için hak düşürücü süre olduğundan bu süreden önce tazminat davası açılması gerekmektedir.

Destek yoksun kalma ölüm durumlarında ortaya çıkmaktadır.

Örneğin; iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçi, trafik kazası sonucu ölen kimsenin kanuni mirasçıları destek yoksun kalma tazminatı talep edebileceklerdir.

Destekten yoksun kalma tazminatı zamanaşımı süresinin ne kadar olduğu oldukça merak konusudur. Destekten yoksun kalmada hem tazminat davası açabilme süreleri hem de ölüm konusu ceza hukukunun alanına giriyorsa ceza zamanaşımı süreleri dikkate alınacaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı; ölen kişinin yakınlarının kişinin hayattayken elde ettiği kazanımları kaybetmeleri sonucunda uğradıkları zararlar nedeniyle zarar veren ve haksız fiili bulunan kişi aleyhine açtıkları davalardır.

Ölen kişinin yakınları gerek maddi gerekse de manevi tazminat talebinde bulunarak ölümle birlikte ortaya çıkacak zararların tazminini isteyebilirler.

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama ise mahkeme tarafından hakkaniyet ölçüsünde ve ölen kişinin yakınlarının maddi durumunun kötüleşmemesi için verilecektir. Bu tazminatta öngörülen temel amaç kişinin ölümüyle birlikte ortaya çıkan sosyal ve ekonomik zorlukların çözüme kavuşturulmasıdır.

Örneğin ev hanımı olan bir kimsenin trafik kazası nedeniyle ölümü halinde eşi ve çocukları ev hanımının ev hayatındaki rolünden mahrum kaldıkları için tazminat talep edebilir.

Kimler Destekten Yoksun Kalma Davası Açabilir?

Ölümlü trafik kazalarında ve ölümle sonuçlanan iş kazası tazminat 2019 konularında ortaya çıkan destekten yoksun kalma tazminatının kimler tarafından açılabileceği oldukça geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Ölen kişinin hayattayken destek ala yakınları bu durumu ispat etmeleri kaydıyla destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilirler.

Örneğin, ölen kişinin nişanlısı, kardeşi, amcası gibi kanuni mirasçıları dışındaki kişilerde zarar veren aleyhine kişiden hayattayken destek aldıklarını kanıtlayarak destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Destekten Yoksun Kalma Davası Nerede Açılır?

Destekten yoksun kalma tazminatı açılaması konusunda görevli ve yetkili mahkemelerin neresi olacağı konusu oldukça tartışmalıdır. Görevli mahkemeler davaya konu olan olayın durumuna göre belirlenmelidir.

Örneğin; iş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma davası iş mahkemesine açılacakken trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı kişi aleyhine açılacaksa asliye hukuk mahkemesine sigorta şirketi aleyhine açılacaksa ticaret mahkemesine açılmalıdır.

Destekten yoksun kalma tazminatında yetki konusunda ise 3 alternatif söz konusudur:

  1. Zararın meydana geldiği yerdeki mahkemeler,
  2. Davacının yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki mahkemeler,
  3. Davalının ikamet adresinin bulunduğu yer mahkemesi

Destekten yoksun kalma tazminat davalarında yetkili kılınmıştır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Destekten yoksun kalma tazminatı ölen kişinin destek gören yakınları tarafından hem ölmeden önce destek alındığını hem de ölümle birlikte hangi desteklerden yoksun kalındığını ispatlayacak bir biçimde dava dilekçesinin davaya bakacak mahkemeye verilmesiyle açılmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatında zamanaşımı süresi zararın ve zarar verenin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl olmakla birlikte 10 yıl içinde tazminat davası açılmazsa dava zamanaşımına uğramaktadır.

Bilindiği üzere her ölümlü kazada ölüm kazayla birlikte gerçekleşmeyebilir. Bu durumda dava zamanaşımının başlangıcı kazanın meydana gelmesiyle değil kişinin ölümüyle başlayacaktır. Destekten yoksun kalma tazminatına konu olan haksız fiil çoğu zaman ceza davasının da görev alanına girmektedir.

Bu durumda ceza davasında esas alınan zamanaşımı süresi destekten yoksun kalma tazminatı içinde emsal süredir. Örneğin; trafik kazalarında zamanaşımı Yargıtay kararları destekten kalma tazminatı açılabilmesi için daha uzun dava zamanaşımı süresine sahip olan ceza davasının zamanaşımı sürelerini dikkate almak gerektiğini karara bağlamıştır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazalarında zarara uğrayanların karşı taraftan ve sigorta şirketlerinden maddi ve tazminat etme hakları vardır. Borçlar Kanunu ve Karayolları Kanunu esaslarına göre belirlenen tazminat davaları, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına göre farklılık gösterebilir. Trafik kazası destek tazminatı, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından açılabilir.

Açılacak olan trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı davası, kazaya karışan aracın sürücüsüne, aracın sahibine ve aracın işletenine yönelik ayrı ayrı açılırken, sigorta şirketlerine de tazminat davalarında hasım olarak belirlenebilir.

Davalar sigorta şirketine açılması durumunda yetkili ve görevli mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu adresin bağlı olduğu Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir. Sigorta şirketleri dışındaki trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı davalarında ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

Mirasçıların Tazminat Hakları ve Sigorta Şirketine Başvuru

İş kazası ve Trafik kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Tazminat davalarında, maddi ve destekten yoksun kalma nedeniyle açılan davalarda Sigorta şirketine başvuru yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak manevi tazminat sorumluluğu poliçede olmaması durumunda tazminat davasını Asliye hukuk mahkemesine açabilmektedir.

Trafik kazası Destekten Yoksun Kalma tazminatı türleri nelerdir?

Trafik kazası maddi ölüm tazminatı, kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının ömürleri boyunca yoksun kalacakları maddi desteğin yoksunluğu dikkate alınarak açılır.

Trafik kazası vefattan dolayı manevi tazminatı ise kişinin vefatı nedeniyle acı, keder ve ıstırap duyguları gerekçe gösterilerek dava konusu edilebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı konusu, iş kazalarında ve trafik kazalarında meydana gelen ölümle sonuçlanan olaylarda, vefat edenin desteğinden mahrum kalan mirasçıların açmış olduğu davalardır. Destek yoksun kalma tazminat dava süreci, usul ve doğru ilerlemesi avukat ve danışmanlık hizmeti ile sürecin ilerlemesi hak kayıplarını önlemekte önemli adımdır.

Makalede Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı Yargıtay Kararı

ÖZET: DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT DAVASI – ARACIN ÇARPMASI NEDENİYLE DESTEĞİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ, HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN ÖDETİLMESİ.

CEZA DAVASININ KESİNLEŞTİĞİ GÜNDEN İTİBAREN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI.

ÖZET: Haksız eylem nedeniyle uğranılan zararların ödetilmesi amacıyla açılacak davalar, 1 ve 10 yıllık zamanaşımı süresine bağlıdır.

Ceza davasının kesinleştiği günden itibaren 1 yıl içinde olay tarihinden itibaren (10 yıllık zamanaşımı süresi dolmamışsa) uğradıkları zararın ödetilmesi amacıyla tazminat davası açabilirler.

267 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp