Atla

Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi


Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi

Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi

Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi

Ev yada işyeri taraflar arasında sözleşme kurularak kiralanılır. Kira sözleşmesinde ise kiralanan yerin kiralama başlangıç ve bitiş tarihleride belirtilir. Kiralanan yerin tarihinden önce sebepsiz olarak çıkma yada çıkarılması mümkün değildir.

Kiraya veren kiracının sebepsiz olarak erken tahliye etmesi sonucu oluşan zararın ödenmesini isteyebilir.

Ev sahibi kiraya vermiş olduğu evi için aynı zamanda dükkan veya arsa içinde geçerlidir. Mülk sahibi mülkü için kiraya verdiği ülküne süre belirleyerek bu süre zarfında çıkış yapılması gerektiğini bildirmiş ise ve o tarihler içinde kiracı olan kişi çıkmamış ise o zaman mülk sahibinin açabileceği bir dava olmaktadır. Bu davayı açmak ve kazanmak için bazı koşulların sağlanmış olması önem teşkil etmektedir.

Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi Örnek Karar

ÖZET: Somut olayda davaya dayanak yapılan taraflar arasındaki sulh ve anlaşma protokolü isimli protokolün bu kapsamda TBK 29 anlamında kiraya ilişkin ön sözleşme olup, eldeki dava da protokolün ve ön sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.

6100 Sayılı HMK.'nun 4/a maddesi gereğince kiralanan taşınmazların, 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar sulh hukuk mahkemesinde görülür.

Taraflar arasındaki dava 6100 Sayılı HMK.'nun yürürlük tarihi olan 01/10/2011 tarihinde sonra 15/08/2016 tarihinde açıldığına göre mahkemece taraflar arasındaki uyuşmazlığın kira sözleşmesinden kaynaklanması ve 6100 Sayılı HMK.'nun hükümleri nazara alınarak sulh hukuk mahkemesi görevli olduğundan mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi gerektiğinden yerel mahkeme hükmünün kaldırılmasına karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davalı-kiracı tarafından …tarihinde ödenen … TL’nin mahsubu sonucunda … dönemi bakiye kira bedelinin … TL olduğu tespit edilmektedir. Her ne kadar davalı vekili ….döneminde yapılan bir kısım Ödemelerin davacının ihtiyacı nedeniyle erken ödenen … dönem kirasına ilişkin olduğunu savunmakta ise de kira ödemelerinin düzenli olmadığı, davalı vekilinin ibraz ettiği ödeme belgelerine göre … yılında yapılan tüm ödemelerin …. yılı kirasını dahi karşılamadığı, ödemelerde açıklama da bulunmaması karşısında …yılında yapılan ödemelerin bir kısmının … kirasına mahsuben ödendiğinin kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

İcra inkar tazminatına gelince; takibe konulan miktar belirgin ve muayyen olmayıp yargılama sonucunda tespit edildiğinden icra inkar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi de hatalıdır.

Sonuç olarak davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi - Yorum
    AYLİN ŞAHİNKAYA -
    17 Ağustos 2016

    Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

    Cevapla
Yorum Bırak