Atla

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat


Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN NAFAKA

Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anaya aittir. Boşanma, evliliğin butlanı veya ayrılık kararlarında çocukların velayeti hakkında bir karar verilmemişse iştirak nafakası isteği velayetin düzenlenmesi isteğini kapsar. Çocuk boşanma veya ayrılık kararının kesinleşmesinden itibaren üç yüz gün içinde doğmuşsa velayetin düzenlenmesi, ana veya babadan birine tevdi edilmesi gerekir.

 

 

Dede, babaanne, büyükbabanın Torunla Şahsi İlişki Tesisi

İştirak nafakası talebi velayetin düzenlenmesi talebini de kapsar. Yargıç öncelikle velayetin düzenlenip düzenlenmediğini araştırmalı velayetin düzenlendiğini anlaşılırsa öncelikle çocuğun velayetini düzenlemeli daha sonra iştirak nafakası hakkında bir karar vermelidir.

Velayet kedisinde olmayan taraf ahlaki bir görevin gereği olarak çocuk için yaptığı giderleri iştirak nafakasından mahsup edemez ve Borçlar Kanununun 62/2. Maddesine göre verdiklerini geri isteyemez.

 

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN TAZMİNAT

Anne, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

 

Doğum giderleri,

Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,

Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.   Ana, Borçlar Kanunu hükümlerine göre ayrıca manevi tazminat isteminde bulunabilir

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka

BABALIK - SOY BAĞI DAVASI

Çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilir. Genetik baba tarafından babalık davası açılamaz.   Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Çocuk küçükse, babalık davasında çocuk ile ana babası arasında yarar çatışması olduğundan vesayet makamı tarafından atanacak olan kayyım tarafından temsil olunmalıdır. Kayyım çocuk adına açtığı babalık davasında ancak vesayet makamının izniyle feragat isteyebilir.

Kayyımın babalık davasından feragat etmesi annenin dava hakkını ortadan kaldırmaz. Babalık davasına görevli mahkeme; aile mahkemesidir. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.  Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce, sahih olmayan nesepli çocuklar, yürürlük tarihinden başlayarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun soybağına ilişkin hükümlerine tabi olurlar.

Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan babalık davaları 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre karara bağlanır. Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder. 

 

Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. 

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.  

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat - Yorum
    Eski -
    6 Mart 2017

    Evlilik Dışı ilişkimden dolayı bir çocuğum dünyaya geldi. Bebeğin bakım ve masrafları çok fazla. Acaba babasından nafaka talep edebilirmiyim.

    Cevapla
Yorum Bırak