Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat | Ankara Avukat

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat – Evlilik Dışı Doğan Çocuğun babalık davaları nasıl açılır, İnsanın doğası gereği her çocuk bir kadından yani bir anneden doğar. Hukuki olarak annelik doğum yoluyla elde edilir ve her reşit kadın doğum yaptığında otomatik olarak çocuğu velayetini de elde eder. Ancak babalık için hukuki süreçler, annelik de olduğu kadar net değildir. Kanunlara göre bir çocuk ile baba arasındaki soybağı üç farklı durumda kurulabilir.

Anne ile evlilik ile babalık

Bunlardan birisi anne ile evliliktir. Bir çocuk doğduğunda anne ile baba arasındaki hukuki bağ yani evlilik gerçeklemiş olduğunda ya da bu hukuki bağ sonradan da kurulduğunda çocuk ile babası arasında soybağı sağlanmış olur. Bir baba evlat edindiği takdirde de baba ile çocuk arasında hukuki açıdan soybağı kurulmuş olur.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba tarafından Tanınması

Tanıma ile babalık sağlanabilmesi için, erkeğin çocukla soybağı oluşturmak için nüfus müdürlüğüne ya da mahkemeye yapacağı başvuru ile sağlanabilir. Yine benzer şekilde vasiyetnamede verilecek olan beyanla da çocuk ile baba arasındaki soybağı sağlanabilir.

Hakim hükmü ile babalık

Bazı durumlarda ile baba ile çocuk arasındaki soybağı mahkeme tarafından verilecek bir hüküm ile kurulur. Genellikle babanın çocuğu tanımadığı hallerde anne ya da çocuk mahkemeye babalık davası açma hakkına sahiptir. Aile mahkemelerine yapılan başvuru ile görülen dava sonucunda kişiye çocuğun babası olduğu yönünde hüküm verebilir.

Babalık davası nasıl açılır?

Babalık davası doğumdan sonra ya da hamilelik sürecinde anne tarafından açılabilir. Anne tarafından açılacak olan babalık davaları için doğumdan sonraki 1 yıl içerisinde başvuru yapılmalıdır. Çocukların babalık davaları açabilmeleri için ise reşit olmaları, yani 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.  18 yaşını doldurduktan sonraki 1 yıl içerisinde açılmayan davalarda çocuklar için de babalık davası açma düşer.

Çocuklar babalık davası açmadan önce başka birisi tarafından tanınma yoluyla babalık soybağı ilişkisi kurduysa bu öncelikle bu soybağı ilişkisinin bitirilmesi gerekir. Yani bir çocuğun tanınma yolu ile hukuki açıdan bir babası varken, üçüncü bir şahsa babalık davası açamaz.

Babalık davaları, çocuğun doğduğu zaman ya da davanın açıldığı dönem taraflardan birinin ikametgahının bulunduğu adrese bağlı aile mahkemeleridir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI – EVLİLİK DIŞI MÜŞTEREK ÇOCUK İÇİN TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKASI İLE GEÇİM GİDERLERİ VE DOĞUM MASRAFLARI – UYUŞMAZLIĞIN AİLE MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREĞİ”][vc_column_text]ÖZET: Davacı vekili Aile Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde müvekkili ile davalının, 11 yıllık ilişkiden sonra ayrıldıklarını, bu dönemde müvekkilinin hamile kaldığını, ancak, davalının müşterek çocuğu aldırmak istediğini, müvekkilini baskı ile doktora götürdüğünü, yasal tıbbi süreler dolduğu için aldıramadıklarını ve çocuğun dünyaya geldiğini, bunun üzerine davalının müvekkilini kaderine terk ettiğini, müvekkilinin müşterek çocuğu tek başına doğurduğunu,

Çocuğun bakımını ailesinin yardımlarıyla sağladığını, davalının 12/02/2014 tarihinde müşterek çocuğu tanıdığını, ancak, çocuğun bakımına ve geçimine hiçbir katkıda bulunmadığını, çocuk küçük olduğu için müvekkilinin çalışamadığını, müvekkilinin gebeliği süresince tüm masrafların, doğum ve hastane giderlerinin ailesi tarafından karşılandığını,

Çocuğun 29/12/2013 tarihinde doğduğunu, 12/02/2014 tarihine kadar kimliği olmadığı için bütün hastane kontrollerinin özel hastanede ücretli olarak yaptırıldığını belirterek, müşterek çocuk için aylık 600,00 TL tedbir ve iştirak nafakasının, doğumdan önceki ve sonraki 6’şar haftalık geçim giderleri ve doğum masraflarının davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olduğu,

Aile Mahkemesince ise davacının, iştirak nafakası davasının kısmen kabulü ile davacının, müşterek çocuğun doğum giderleri ve doğum masraflarıyla ilgili talebi yönünden aile mahkemesinin görevsizliğine karar verildiği anlaşıldığından uyuşmazlığın aile mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri