Atla

Geçici İş Göremezlik Ödeneği


Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

YARGITAY: GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

  • T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas:  2014/5225 Karar: 2014/6200 Karar Tarihi: 18.03.2014
  • ALACAK DAVASI - TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALIYA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİ İLE ÖDENEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN TAHSİLİ İSTEMİ - VEKALET ÜCRETİNİN ASIL ALACAĞI GEÇEMEYECEĞİ - KARARIN KANUN YARARINA BOZULMASI GEREĞİ
  • ÖZET: <Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL'ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücret alınır. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.> düzenleme gereğince, davacı yararına, kabul edilen alacak miktarı 1.030 TL üzerinden, 440 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, 1.200 TL vekalet ücretine hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, kararın kanun yararına bozulması gerekmiştir.
  • Tedavi giderleri kapsamında, sigorta şirketinin, motorlu araç işletilmesinden kaynaklanan sorumluluğun zorunlu olarak sigorta teminatına bağlanması nedeniyle yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemede; trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin karşılanacağı belirtilmiştir. Trafik kazası sonucu hastalık sigortası kapsamında Kurumca sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri, yasa kapsamı içerisinde bulunmamakta olup, Kurumca sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri, işletenden, şoföründen ve zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe limitleri içerisinde kalmak koşuluyla sigorta şirketinden tahsili mümkün olduğu bulunmaktadır.
.............HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI :
VEKİLİ   :
DAVALILAR :
2) SÜRÜCÜNÜN ADI SOYADI
3) SİGORTA ŞİRKETİ
DAVA : Trafik kazasında yaralanma nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere,........maddi ve ..... manevi, toplam .......... TL tazminatın olay gününden başlayarak faizi, yargılama giderleri  davalılardan alınarak davacıya ödetilmesine karar verilmesi
AÇIKLAMALAR :
1- Kazanın oluşu ve sorumlular:
2- Zarar ve maddi tazminat istekleri:
a) Kazanç kaybı:
b) Tedavi giderleri:
3- Manevi tazminat isteği:
4- Sigorta şirketinin sorumluluğu:
Kazaya neden olan ........... plakalı otomobilin ......... arası geçerli ...........no.lu poliçe ile davalı sigorta şirketine sigortalı olduğu saptanarak, geçici işgöremezlik zararları ile tedavi giderlerinin ödenmesi için başvurulmuş ise de, sigorta ilgilileri tedavi giderleri için kesin harcama belgeleri istediklerinden ve geçici işgöremezlik zararlarını "kazanç kaybı" olarak niteleyip bu tür zararların sigorta kapsamında olmadığını ileri sürdüklerinden, başvuru tarihinden faiz işletilmek üzere, sigorta şirketi de poliçedeki sorumlulukla sınırlı olarak dava edilmiştir.
YASAL NEDEN : 2918 sayılı KTK., B.K., HMUK. İlgili hükümleri.
KANITLAR :
SONUÇ VE İSTEK : Sunulan nedenlerle: Geçici İş Göremezlik Ödeneği
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak