Atla

Geçici İş Göremezlik Ödeneği


Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Davacı iddiası; Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulundan almış olduğu raporda silikoz hastalığı tanısı konulduğunu, bu hastalığın akciğerlerin silika tozuna aşırı maruz kalması sonucu yaklaşık 10 yıllık süre zarfında ortaya çıktığını, akciğerleri ciddi şekilde tahrip ettiğini, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca hazırlanan 03/01/2012 tarih ve İNC02 sayılı rapora göre sigortalı işçinin sürekli tozlu bir ortamda çalışmaktan ve işin yürütüm şartlarındaki sorumlulukların işveren tarafından gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklı sigortalı meslek hastalığına tutulduğunu,

Davalı işverenin işyerinde gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almayarak sigortalının hastalığına sebep olduğunun anlaşıldığını, davalının teftiş raporu kapsamında kusurlu ve sorumlu olduğunu, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte 5510 sayılı yasanın 21.maddesi gereği davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

ALACAK DAVASI - ASGARİ ÜCRET DEĞERLERİNİN ESAS ALINMASI ZORUNLU OLDUĞU - HÜKÜM ALTINA ALINAN ALACAKLARIN FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHLERİ İLE BİRLİKTE AYRI AYRI VE AÇIKÇA BELİRTİLMESİ SURETİYLE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ - KARARIN KALDIRILMASI.

ÖZET: Sigortalının meslekte kazanma gücü kaybı oranının…. altında kaldığı durumlarda, işgöremezlik oranına bağlı olarak emsallerine göre daha fazla efor harcamak suretiyle de olsa, çalışmasını sürdürüp yaşlılık aylığına hak kazanması mümkün olduğundan …. yaş sonrası pasif dönem için zarar hesabı yapılmasına olanak bulunmamaktadır.

Meslekte kazanma güç kaybı oranı …aşmayan sigortalı için, …yaşına kadarki aktif yaşam yönünden yapılacak gerçek zarar tavanı hesabında, işyerindeki çalışmasından elde ettiği kazancın gözetilmesi zorunlu bulunmakla birlikte; … yaşından önce işyerindeki çalışmasını sonlandırıp yaşlılık aylığı almaya başladığı durumlarda ise, yaşlılık aylığı bağlanma tarihinden, pasif yaşam dönemi başlangıcına kadarki süre için yapılacak gerçek zarar tavanı hesabında, asgari ücret değerlerinin esas alınması zorunludur.

Hüküm altına alınan alacakların faiz başlangıç tarihleri ile birlikte ayrı ayrı ve açıkça belirtilmesi suretiyle hüküm kurulması gerekmektedir. Bu nedenle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yukarıda açıklanan eksik hususlar gözetilerek delillerin toplanması ve değerlendirilmesi suretiyle istinaf incelemesine esas teşkil edecek nitelikte karar verilmesi için dosyanın geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak