Geçici İş Göremezlik Ödeneği

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici İş Göremezlik Ödeneği konusu ile İş Kazası Geçirince Ne Yapılmalı bahsedecek olursak, İş kazası geçirildiği sırada işçi mevcut olması durumunda en hızlı şekilde en yakın lokasyon da bulunan hastaneye kaldırılarak işçi için gereklilik teşkil eden müdahalenin yapılması gerekir.

Bu esnada hastaneye bu olayın iş kazası olduğunun bildiriminin yapılması gerekir ki hastane tarafından söz konusu durumu kolluk güçlerine bildirir. Bu noktada söz konusu iş kazasının ağır bir yaralanma veya ölüm ile neticelenmiş olması durumunda kolluk güçleri tarafından tanıkların ifadelerine başvurulur ve sürece ilişkin olarak cezai süreç işletilir.

Bu ilk işlemlerin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’ na bildirimin gerçekleştirilmesi gerekir. 6331 sayılı kanunun 14. Maddesi içerisinde de açıklandığı şekilde işveren tarafından iş kazalarının kazanın yaşanmasından sonraki 3 iş günü içerisinde kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

İş kazası Sosyal Güvenlik Kurumu’ na bildirilmesinin ardından kurum tarafından müfettişler iş kazasının yaşandığı olay yerine giderek, olayın iş kazası olup, olmadığını, iş kazası ise nasıl yaşandığını, işçinin ve işverenin kusur oranlarını,

İş kazası geçiren işçinin iş gücü kaybı oranı gibi detayları tanıklarının ifadelerine başvurarak, belirleyerek bir rapor hazırlamaktadır. Bu raporun oluşturulması ile sigortalı iş kazası nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını kullanabilmek amacı ile gerekli işlemlere başlayabilmektedir.

İş kazası avukat ve danışmanlık konularında sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Yargı Kararları

Davacı iddiası; Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulundan almış olduğu raporda silikoz hastalığı tanısı konulduğunu, bu hastalığın akciğerlerin silika tozuna aşırı maruz kalması sonucu yaklaşık 10 yıllık süre zarfında ortaya çıktığını, akciğerleri ciddi şekilde tahrip ettiğini,

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca hazırlanan 03/01/2012 tarih ve İNC02 sayılı rapora göre sigortalı işçinin sürekli tozlu bir ortamda çalışmaktan ve işin yürütüm şartlarındaki sorumlulukların işveren tarafından gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklı sigortalı meslek hastalığına tutulduğunu,

Davalı işverenin işyerinde gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almayarak sigortalının hastalığına sebep olduğunun anlaşıldığını, davalının teftiş raporu kapsamında kusurlu ve sorumlu olduğunu, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte 5510 sayılı yasanın 21.maddesi gereği davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

ALACAK DAVASI – ASGARİ ÜCRET DEĞERLERİNİN ESAS ALINMASI ZORUNLU OLDUĞU – HÜKÜM ALTINA ALINAN ALACAKLARIN FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHLERİ İLE BİRLİKTE AYRI AYRI VE AÇIKÇA BELİRTİLMESİ SURETİYLE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ – KARARIN KALDIRILMASI.

ÖZET: Sigortalının meslekte kazanma gücü kaybı oranının…. altında kaldığı durumlarda, işgöremezlik oranına bağlı olarak emsallerine göre daha fazla efor harcamak suretiyle de olsa, çalışmasını sürdürüp yaşlılık aylığına hak kazanması mümkün olduğundan …. yaş sonrası pasif dönem için zarar hesabı yapılmasına olanak bulunmamaktadır.

Meslekte kazanma güç kaybı oranı …aşmayan sigortalı için, …yaşına kadarki aktif yaşam yönünden yapılacak gerçek zarar tavanı hesabında, işyerindeki çalışmasından elde ettiği kazancın gözetilmesi zorunlu bulunmakla birlikte; … yaşından önce işyerindeki çalışmasını sonlandırıp yaşlılık aylığı almaya başladığı durumlarda ise, yaşlılık aylığı bağlanma tarihinden, pasif yaşam dönemi başlangıcına kadarki süre için yapılacak gerçek zarar tavanı hesabında, asgari ücret değerlerinin esas alınması zorunludur.

Hüküm altına alınan alacakların faiz başlangıç tarihleri ile birlikte ayrı ayrı ve açıkça belirtilmesi suretiyle hüküm kurulması gerekmektedir. Bu nedenle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yukarıda açıklanan eksik hususlar gözetilerek delillerin toplanması ve değerlendirilmesi suretiyle istinaf incelemesine esas teşkil edecek nitelikte karar verilmesi için dosyanın geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor