İş Hukuku Avukat Danışma

İş hukuku, işveren ile çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır ve bu ilişkilerin her iki taraf için de adil ve dengeli olmasını amaçlar.

İş hukuku, çalışma koşulları, iş sözleşmeleri, işçi hakları, iş güvenliği, işten çıkarmalar ve işveren yükümlülükleri gibi konuları kapsar. Bu alandaki kıdem tazminatı, işçi alacakları ve fesih sebeplerinde uyuşmazlıklar genellikle karmaşık olabilir. İş Hukuku Avukat ve Danışmanlık önemli olacaktır.