Atla

Hakaret Tazminat Davası


Hakaret Tazminat Davası

Hakaret Tazminat Davası

Hakaret Tazminat Davası

Hakaret Tazminat Davası ve Maddi Manevi Tazminat DavalarıTürk Ceza Hukuku Mevzuatında Şerefe karşı İşlenene Borçlar altında incelenen ve 125. Madde altında hükme bağlanan hakaret davasına Türk Ceza Hukuku çerçevesinde baktığımızda şunları söyleyebiliriz: Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek davranışlar ve hareketler bir suç olarak sayılmış ve kanun koyucunun ilgili madde 125 kapsamında hüküm altına aldığına göre hapis cezası yaptırımına tabi tutmuştur. Bir bireyin bir bireye hakaret etmesi veya gıyabında bu davranışları sergilemesi birer suç teşkil etmekte ve gerekli yaptırımlara tabi tutulabilmektedir. Gelişen dünya üzerinde bireylerin teknoloji nedeni ile kafalarının da karıştığını ve yaptıkları davranışların hukuk çerçevesinde haklı veya haksız olduklarını kestiremediklerini görmekteyiz. Yani burada ifade etmek istediğim fazlası ile kullanılan sosyal medyalar üzerinden bireylerin birbirlerine hakaret etmesi, aşağılaması da aslında Türk Ceza Hukukunun ifade ettiği ve tanımladığı hakaret suçu kapsamında değerlendirilmektedir.Hakaret Tazminat Davası sadece bir kamu hukukunu ilgilendiren dava türüdür. Bireylerin birbirine hakaret etmesi birbirlerini aşağılaması her ne kadar kamu düzenini bozduğundan ceza hukuku tarafında hüküm altına alınmış olsa da özel hukuk konusunda maddi ve manevi tazminat davalarını da ilgilendiren bir meseledir. Hakarete uğrayan kişi kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi olduğu takdirde Türk Ceza Hukukunda öngörülen yaptırımlar uygulanmaya başlanacak ve birey daha sonra manevi tazminat davasını açabilecektir. Hakaret davasında manevi tazminatın önemi şundan kaynaklanır: suç işleyen birey yani karşı tarafın onuruna, şerefine ağır hakaretler eden birey kişinin kişilik haklarını zedeleyerek bir manevi zarara uğratmıştır karşı tarafı. Bu neden ile hem kamu düzeninin bozduğundan ve uyuşmazlık çıkararak bireyin kişilik haklarına halel getirdiğinden kaynaklı hem özel hukuk alanındaki manevi tazminat davası hem de Ceza Hukuku alanındaki suç ve yaptırım ilişkisi süreci başlamıştır. Türk Ceza Kanunu madde 125 etrafında olayı değerlendirdiğimizde ceza hukuku bakımından yaptırımın artması bireyin nitelikli bir suç işlemesine bağlı kılınmıştır. Nitelikli suç ve basit suç arasındaki ceza farkı manevi tazminat konusunda pek bir önem ifade etmese de bireyin karşı tarafa kullandığı kelimelerin ağılığı manevi tazminat davası için hükmedilecek kararı etkilemektedir.

Yargıtay Kararı - Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/26366 Karar: 2016/11904 Karar Tarihi: 20.06.2016 - Hakaret Tazminat Davası
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak