Atla

Hakaret Tazminat Davası


Hakaret Tazminat Davası

Hakaret Tazminat Davası

Hakaret Tazminat Davası

Türk Ceza Hukuku Mevzuatında Şerefe karşı İşlenene Borçlar altında incelenen ve 125. Madde altında hükme bağlanan hakaret davasına Türk Ceza Hukuku çerçevesinde baktığımızda şunları söyleyebiliriz:

Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek davranışlar ve hareketler bir suç olarak sayılmış ve kanun koyucunun ilgili madde 125 kapsamında hüküm altına aldığına göre hapis cezası yaptırımına tabi tutmuştur.

Bir bireyin bir bireye hakaret etmesi veya gıyabında bu davranışları sergilemesi birer suç teşkil etmekte ve gerekli yaptırımlara tabi tutulabilmektedir.

Gelişen dünya üzerinde bireylerin teknoloji nedeni ile kafalarının da karıştığını ve yaptıkları davranışların hukuk çerçevesinde haklı veya haksız olduklarını kestiremediklerini görmekteyiz.

Yani burada ifade etmek istediğim fazlası ile kullanılan sosyal medyalar üzerinden bireylerin birbirlerine hakaret etmesi, aşağılaması da aslında Türk Ceza Hukukunun ifade ettiği ve tanımladığı hakaret suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Hakaret Tazminat Davası sadece bir kamu hukukunu ilgilendiren dava türüdür. Bireylerin birbirine hakaret etmesi birbirlerini aşağılaması her ne kadar kamu düzenini bozduğundan ceza hukuku tarafında hüküm altına alınmış olsa da özel hukuk konusunda maddi ve manevi tazminat davalarını da ilgilendiren bir meseledir.

Hakarete uğrayan kişi kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi olduğu takdirde Türk Ceza Hukukunda öngörülen yaptırımlar uygulanmaya başlanacak ve birey daha sonra manevi tazminat davasını açabilecektir.

Hakaret davasında manevi tazminatın önemi şundan kaynaklanır: suç işleyen birey yani karşı tarafın onuruna, şerefine ağır hakaretler eden birey kişinin kişilik haklarını zedeleyerek bir manevi zarara uğratmıştır karşı tarafı.

Bu neden ile hem kamu düzeninin bozduğundan ve uyuşmazlık çıkararak bireyin kişilik haklarına halel getirdiğinden kaynaklı hem özel hukuk alanındaki manevi tazminat davası hem de Ceza Hukuku alanındaki suç ve yaptırım ilişkisi süreci başlamıştır.

Türk Ceza Kanunu madde 125 etrafında olayı değerlendirdiğimizde ceza hukuku bakımından yaptırımın artması bireyin nitelikli bir suç işlemesine bağlı kılınmıştır. Nitelikli suç ve basit suç arasındaki ceza farkı manevi tazminat konusunda pek bir önem ifade etmese de bireyin karşı tarafa kullandığı kelimelerin ağılığı manevi tazminat davası için hükmedilecek kararı etkilemektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacının, davalının hakaret eylemi dışında yaralama eylemi nedeniyle de tazminat isteminde bulunduğu, ceza dosyası ile davalı hakkında davacıya yönelik basit yaralama eylemi nedeniyle yargılama yapıldığı, davalının yaralama eylemi sabit kabul edilerek hakkında kesin adli para cezası ile mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Şu durumda yerel mahkemece; yapılan yargılamada kurulan hükümde davalı hakkında sadece hakaret eylemine dayalı talebe ilişkin tazminata karar verildiği anlaşılmış olup, yaralama eylemi nedeniyle tazminat istemi hususunda bir karar verilmek üzere, kararın bozulması gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak