Atla

Hangi Durumda Tazminat Davası Açılır


Hangi Durumda Tazminat Davası Açılır

Hangi Durumda Tazminat Davası Açılır

Hangi Durumda Tazminat Davası Açılır

Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.

Manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır. Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da hükmedebilir.

Yargıtay Kararı - Hangi Durumda Tazminat Davası Açılır

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/10495 Karar: 2016/9366 Karar Tarihi: 16.06.2016

TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HUKUKİ NEDENİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ OLDUĞU - UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacının talebi TMK'nun .. .maddesinde düzenlenen "nişanın bozulmasına dayalı maddi tazminat" istemi kapsamında olmayıp, sebepsiz zenginleşme hukuki nedenine dayalı alacak istemine ilişkindir. Nitekim dava, yalnızca davacının nişanlısı olan...e karşı değil, dava konusu taşınmazın tapu maliki olan ...nün mirasçılarına karşı açılmıştır ve bu durumda uyuşmazlığın çözümü genel mahkemelerin görevi içerisindedir.

Hal böyle olunca, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken aksi şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

TMK'nun 120. maddesinde düzenlenen "nişanın bozulmasına dayalı maddi tazminat" istemi kapsamında olmayıp, sebepsiz zenginleşme hukuki nedenine dayalı alacak istemine ilişkindir. Nitekim dava, yalnızca davacının nişanlısı olan...e karşı değil, dava konusu taşınmazın tapu maliki olan ...nün mirasçılarına karşı açılmıştır ve bu durumda uyuşmazlığın çözümü genel mahkemelerin görevi içerisindedir.

Hal böyle olunca, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. 

TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ YARALANMASININ NİTELİĞİ TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI HAK VE NESAFET KURALLARI DİKKATE ALINDIĞINDA TAKTİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT TUTARININ DOSYAYA VE OLUŞA UYGUN OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜĞÜ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeniyle manevi tazminat davasıdır. Ceza dosyasında davacının yaralanmasına ilişkin rapor bulunduğu, ayrıca ticaret mahkemesi dosyasında da maluliyete ilişkin rapor alındığı, bu itibarla davacının yaralanmasının mahiyetinin anlaşılabildiği, bu itibarla yeniden maluliyet raporu alınması gerektiği yönündeki istinaf itirazlarının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

Diğer taraftan manevi tazminatın fahiş taktir edildiği itirazına ilişkin yapılan değerlendirmede ise, olayda tarafların kusuru, davacının yaralanmasının niteliği, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hak ve nesafet kuralları dikkate alındığında taktir edilen manevi tazminat tutarının dosyaya ve oluşa uygun olduğu düşünülmüştür.

Bu itibarla toplanan delillere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve manevi tazminat tutarının taktir edilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı şirket vekilinin yerinde görülmeyen istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

TAZMİNAT DAVASI - TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT - SADECE CEZA MAHKEMESİNDE ALINAN RAPORUN HÜKME DAYANAK YAPILMASI MÜMKÜN İSE DE BU DURUMDA RAPORUN DAYANDIĞI CEZA MAHKEMESİ KARARININ DA KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREĞİ .

taşıma sözleşmesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminatın tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece kusur oranında herhangi bir inceleme yaptırılmaksızın, sadece ceza mahkemesinde alınan bilirkişi raporu esasa alınmak suretiyle hüküm kurulmuştur.

Her ne kadar mahkemece sadece ceza mahkemesinde alınan raporun hükme dayanak yapılması mümkün ise de bu durumda raporun dayandığı ceza mahkemesi kararının da kesinleşmiş olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta dosya içeriğinden ceza mahkemesi kararının kesinleşmediği tespit edilmektedir.

Ancak ilgili dosyanın kesinleşmesi uzun zaman alabileceğinden, işbu dava dosyasının istinaf mahkemesinde uzun süre bekletilmesi de mümkün değildir. Öte yandan sonucunun beklenmesi gereken ceza dosyası, esasa etkili bir delil niteliğindedir, ilk derece mahkemesinin ceza davasının kesinleşmesinden sonra delilleri yemden değerlendirilerek yeni bir karar vermesi gerektiğinden, tarafların istinaf itirazlarının kabulü ile HMK'nın maddesi gereğince yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, dosyanın davanın yeniden görülmesi için mahkemesine iadesine, karar vermek gerekmiştir. 

CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI - CİSMANİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİNİN BUNA SEBEBİYET VERENLERDEN MANEVİ TAZMİNAT ALTINDA BİR MİKTAR PARA ÖDENMESİNİ İSTEYEBİLECEĞİ 

Dosyada bulunan kusur raporlarına, tıbbi belgelere, ATK raporuna ve ceza dosyasına ait belge ve tutanaklara göre davalıların fiilleri neticesinde, davacı yüzünde sabit iz oluşacak şekilde cismani zarara maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Oluşan bu cismani zararın davacının maddi zararına sebebiyet verebileceği de olasıdır. Keza cismani zarara uğrayan kişi buna sebebiyet verenlerden manevi tazminat altında bir miktar para ödenmesini de isteyebilir.

Hal böyle olunca davacılardan  ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmesi hatalı olmuştur. Bu kararın kaldırılması ve adı geçen davacının ihtiyati haciz isteminin kabulüne karar verilmesi icap etmektedir. Ancak İİK'nın maddesindeki teminat alınması kuralı" nazara alınmalıdır. İstekte teminat alınmamasını gerektirecek haller bulunmamaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kadı -
  17 Aralık 2016

  Hangi Durumda Tazminat Davası Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • Aslıcan -
  21 Şubat 2017

  Hangi Durumda Tazminat Davası Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
Yorum Bırak