Atla

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz


Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz

Konu ile ilgili kısım Ceza Hukuku olup, 28 Eylül 2015 tarihli hükümde açıklaması yapılmıştır. HAGB, hükmün açıklanmasının geri bırakılması demektir. HAGB ile kanun koyucu  yargılaması yapılan ve mahkeme tarafından suçlu olduğu görülen kişiye düzelmesi halinde cezadan kurtulma yolu sunmaktadır. Sanık, hakkında var olan suçlamalar ile ilgili mahkûmiyet yaşamayacaktır. Karar aşamasına kadar gelmiş olan mahkûmiyet, açıklanmayacağı için mahkûmiyetten etkilenme söz konusu olmayacaktır. En anlaşılır hali ile HAGB, belli bir şarta bağlı olarak af sağlanması demektir. Bu sayede sanığın ceza görmesinin önüne geçilecektir. Sanığın adli sicili etkilenmeyecek ve sanık haklardan mahrum bırakılmayacaktır. HAGB şeklinde verilen karar, bir mahkûmiyet kararı olmamaktadır. Sanık hakkında bu karar verildiğinde, sanığın işlediği suç sabit görülmüş sayılmaz. Yani yargısı yapılan kişi hala sanık sıfatını korumaktadır. Suçun sabitliğinden bahsedilen bir durum söz konusu değildir. bu nedenle, hakkında HAGB kararı verilen bir sanık ile ilgili adli sicile herhangi bir şey işlenmez. İlgili kayıtlar, özel olarak tutulmakta ve beş yıl sonra da tutulan kayıtlar da silinmektedir. HAGB kararı verilebilmesi için, bazı şartlar söz konusu olmakla birlikte bu şartlara Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer verilmiştir. 231/5 maddesine göre, yargılama sonuçlandığında verilmiş olan ceza maksimum iki yıl hapis veya adli para cezası olacak şekilde olmalıdır. Ayrıca 231/8 maddesinde de HAGB kararı verildikten sonra yapılacak olanlar yer almaktadır. Bu maddeye göre de sanık beş yıllık süre zarfında denetim süresi kapsamında olacaktır. Tarafına HAGB kararı verilmiş bir sanık, mahkûmiyetten ve adli sicile işlem yapılmasından korunmuş olur. Bu kişi beş yıl süre içerisinde, bu kararı bozmamak ve ceza almamak için kasti olarak herhangi bir suçta bulunmamalıdır. Çünkü hâkim HAGB kararı verilebilmesini, sanığın beş yıllık sürede suç işlememesine şartlı kılmıştır. Eğer kişi, bu beş yıllık süre kapsamında kasti olarak bir suç işlerse, hâkim açıklamaktan vazgeçmiş olduğu cezayı açıklar. Sanık olan kişi de hem geri bırakılmış fakat şimdi açıklanmış cezadan hem de yeni işlediği suçun cezasından dolayı işlem görür. Yani her iki suç için, cezalar birleştirilmektedir. 

Yargıtay Kararları Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas:  2014/2095 Karar: 2014/2139 Karar Tarihi: 27.02.2014

EĞİTİM KURUMU AÇMA SUÇU - SUÇUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ OLMASI - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNDE İSABET OLMAMASI - SANIĞIN BERAATLERİNE KARAR VERİLMESİ - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNİN KABULÜ

ÖZET: Olayda kanuna aykırı eğitim kurumu açma suçundan 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiş ise de … Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6460 Sayılı Kanunun ilgili maddesi ile 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi yürürlükten kaldırılmış olması karşısında sanığın beraeti yerine sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddesi uyarınca anılan Kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ..sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü; kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname mündericatı yerinde görüldüğünden .. Sulh Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen … sayılı Kararın Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddesi uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz - Yorum
  USLU BAHÇECİ -
  5 Ağustos 2016

  Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.(Buckle)

  Cevapla
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz - Yorum
  ÖZGE TANINDI -
  6 Ağustos 2016

  Hak yerde kalmaz.

  Cevapla
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz - Yorum
  NİHAN ÖLÇER -
  16 Ağustos 2016

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
Yorum Bırak