Atla

İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru


İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru

İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru

İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru

 •  Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
 • Mahkeme kararlarının (otuz) gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.
İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili, b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer, c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer, İdare mahkemesidir.
 • Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.
 • Tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.
 • Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödenir.
 • İdarenin hukuka aykırı işleminden ötürü meydana gelen ve idarenin ödemekle yükümlü tutulması gereken gerçek zararın tüm dayanak ve unsurları ile ortaya konularak açıklanması ve maddi tazminatın bu unsurların toplamı ile hesaplanarak istenmesi gereklidir.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ZELAL ÇINGI -
  14 Ağustos 2016

  İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • EFE TÜFEKÇİ -
  1 Eylül 2016

  İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
 • Kızmaz -
  2 Aralık 2016

  İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • Meryem -
  12 Ocak 2017

  İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
Yorum Bırak