Atla

İdari Dava Nasıl Nerede Açılır


İdari Dava Nasıl Nerede Açılır

İdari Dava Nasıl Nerede Açılır

İdari Dava Nasıl Nerede Açılır

İDARİ DAVA TÜRLERİ

a) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları,

b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,

c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI:

Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.

İŞLEM İPTALİ İSTEMİ:

Danistay 5.Dairesi Esas:  2011/5240 Karar: 2011/4771 Karar Tarihi: 21.09.2011

ÖZET: Nakil işlemleri kavramının geniş ve kapsayıcı bir kavram olması ve; bu kavramın naklen atama işlemlerinin yanı sıra naklen atanma istemlerinin reddi işlemlerini de kapsaması nedeniyle; davacının, M. İli, M.İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğüne atanma isteminin, kendisi yerine Z. K.'un atanması yoluyla reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davaya konu uyuşmazlığın çözümünde, davacının görev yaptığı yer H.İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava dosyasının, davanın görüm ve çözümünde yetkili olduğu belirlenen H.İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

CEZANIN İPTALİ İSTEMİ:

Danistay 15.Dairesi Esas:  2011/12958 Karar: 2011/3309 Karar Tarihi: 02.11.2011  

ÖZET: Davacı şirketin ticari merkezi ile sicil numarasında her hangi bir değişikliğe gidilmeksizin ve tüzelkişiliği sona erdirilmeksizin salt Oyak Bank Anonim Şirketi olan eski unvanının ING Bank Anonim Şirketi olarak değiştirildiği İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun dosyada bulunan ilan metninden anlaşılmaktadır. Olayda bildirge verilmesini zorunlu kılan bir işveren değişikliği veya işyerinin devredilmesi söz konusu olmadığından, davacı şirkete verilen idari para cezasının hukuki dayanağı bulunmamaktadır

İDARİ DAVALAR NEREDE GÖRÜLÜR

İdari tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:

a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,

b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,

c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer, İdare mahkemesidir.

Bir sonraki makalede tazminat davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İdari Dava Nasıl Nerede Açılır - Yorum
  NURTEN COŞKUNER -
  7 Ağustos 2016

  Daha fazla yasa, daha az adalet demektir. (Marcus Tullius Cicero)

  Cevapla
 • İdari Dava Nasıl Nerede Açılır - Yorum
  SONGÜL ERÇEN -
  14 Ağustos 2016

  İdari Dava Nasıl Nerede Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • İdari Dava Nasıl Nerede Açılır - Yorum
  SEMANUR ÖZEN -
  16 Ağustos 2016

  İdari Dava Nasıl Nerede Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • İdari Dava Nasıl Nerede Açılır - Yorum
  KERİM ÖZKÖSE -
  8 Kasım 2016

  İdari Dava Nasıl Nerede Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • İdari Dava Nasıl Nerede Açılır - Yorum
  Tevfik -
  29 Ocak 2017

  İdari Dava Nasıl Nerede Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
Yorum Bırak