Atla

İnanç Sözleşmesi Tapu İptali


İnanç Sözleşmesi Tapu İptali

İnanç Sözleşmesi Tapu İptali

İnanç Sözleşmesi Tapu İptali

Türk Borçlar Kanununda yer almayan Türk hukuk doktrinde kabul edilen bir hukuki kavramdır inanç sözleşmesi.

Peki, inanç sözleşmesi nedir, ne gibi sebepler dolayısı ile yapılır? Bu ve buna benzer birçok konuyu bu makalede tartışacağız.

İnanç Sözleşmesi ve Tapu İptali ve Tescil Hakkında

Türk Borçlar Kanunun 19. Maddesinde ifade edilen sözleşme serbestîsi kapsamında kanuna, ahlaka, örf ve adetlere, emredici hukuk kurallarına bir aykırılık teşkil etmediği sürece her türlü sözleşmenin yapılabileceğine kanun koyucu izin vermiştir.

İnanç Sözleşmesi Tapu İptali

Bu nedenle baktığımızda inanç sözleşmesi sözleşme serbestîsi kapsamında ele alındığında hukuka uygun bir sözleşmedir.

İnanç sözleşmesi ya da inançlı işlem bir kimse ile diğer bir kimsenin, bu kimseler sözleşmenin tarafı olup inanan ve inanılandır, belli bir süre için ve belli bir amaç nedeni ile inananın mülkiyet ya da alacak hakkını inanılanın üstüne geçirmek için yapılan sözleşmeye ya da hukuki işleme denir.

İnançlı işlemin unsurları nelerdir?

İnanç anlaşması

Devir ( temlik ) işlemi

Bu iki unsuru ayrı ayrı inceleyelim.

İnançlı işlemin unsurları nelerdir

İnanç Sözleşmesi Nedir

İnanç sözleşmesinin tarafları olan inanan ile inanılan arasında gerçekleştirilen bir borçlandırıcı sözleşmedir.

Bu borçlandırıcı sözleşme 3 önemli fonksiyonu içerir.

Bunlar sırasıyla:

İnançlı işlemle gerçekleştirilecek olan devrin hukuki sebebini inanç sözleşmesinde taraflar belirler. Neden inançlı sözleşme ile bir temlik işleminin yapıldığı sözleşmede açıkça ifade edilmesi gerekir.

İnanılan kişinin devredildiği hak veya mülkiyeti hangi koşullar altında daha doğrusu hangi hak ve yükümlülükler altında bu hakkı kullanabileceğini sözleşmede ifade ederler.

Kurulan bu inanç sözleşmesinin son fonksiyonunda bu sözleşmenin nasıl sona erdirilebileceğini, hangi sebeplerin sözleşmeyi sona erdireceğini inanç sözleşmesinde ifade ederler.

İnanç anlaşması her ne kadar borçlandırıcı bir işlem olsa da bir diğer unsur da temlik olup bu da tasarruf işlemdir.

İnanç Sözleşmesi Tapu İptali

Devir ( Temlik ) İşlemi

İnanç sözleşmesine baktığımızda inanılan herhangi bir neden ile – bu nedenler aşağıda kısada olsa ele alınacaktır- inandığı kişiye inanç sözleşmesi kapsamında bir alacak hakkını veya bir şeyin mülkiyetini geçirir.

Sözleşmenin yapılması bir borçlandırıcı işlem olsa da amaç bir şeyi karşı tarafa devretmek olduğundan dolayı inanç sözleşmesinin diğer yapılması gereken bir durumda temlik işlemdir.

İnanç sözleşmesinde iki şekilde devri gerçekleştirilebilir. İlkinde inanan kişi kendi mülkiyetinde var olan bir şeyi karşı tarafa geçirirken dolaylı inanç sözleşmesinde ise inanılan kişiye inanan kişi bir 3. Kişinin mamelekinde var olan bir şeyi geçirir. İnanç konusunun devrinin nasıl gerçekleştirileceğine baktığımızda konunun normal bir temlikte hangi işlemler yapılıyorsa o işlemler yapılmalıdır.

İnanç Sözleşmesi Tapu İptali Davası Nasıl Açılır

Örneğin bir taşınmazın devri yapılacağı zaman Türk Medeni Kanununda yer alan devrin gerçekleşmesi için gereken şartlar yerine getirilir.

İnançlı İşlem Yapılmasının Nedenleri

Gizlemek amacı ile yapılan inançlı işlemler

Alacaklılarından mal kaçırmak amacı ile yapılan işlemler

Kanunların bazı hükümlerinden kaçınmak amacı ile yapılan işlemler

Teminat amacı ile yapılan işlemler

Alacağın Tahsili, Bir Malın İdaresi Veya Hayatın Bazı İcapları Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler

İnanç Sözleşmesi Tapu İptali

İnançlı İşlem Nedeniyle Tapu İptal Davası

İnançlı sözleşmenin yapılması nedenlerinden biri ile meydana getirilen sözleşmenin herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Yapılacak olan şekil bir ispat aracıdır.

Davayı açan taraf, bu taraf genelde inanana kişidir, inançlı bir sözleşmenin yapıldığını Hukuk Muhakemeleri Kanunu boyutunda ve Türk Medeni Kanun kapsamında ispat etmek zorundadır.

Yazılı şekil bu sözleşme kapsamında özellikle tarafların iradesinin hangi yönde olduğunu da gösterebilecek bir boyuttadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak